Rady pre zakladateľov Dobročinných výziev

1. Pred spustením

Kým vytvoríte Dobročinnú výzvu na Donio, ujasnite si účel vašej kampane a to, či máte možnosť doložiť k nej všetky povinné dokumenty. Vaša situácia spadá do kategórie Dobročinné výzvy, ak ide o:

 • pomoc ľuďom v zložitých životných situáciách,
 • úhradu zdravotných pomôcok,
 • podporu ľudí so zdravotným postihnutím,
 • podporu rodín, ktoré prišli o jedného alebo oboch rodičov,
 • podporu osamelých matiek a otcov,
 • podporu kultúry, kultúrnych produkcii a kultúrnych zariadení,
 • podporu umelcov,
 • podporu zdravotníckeho personálu a zdravotníckych zariadení,
 • podporu osôb / organizácií pri mimoriadnych situáciách,
 • organizovanie dobročinných podujatí,
 • vyberanie príspevkov od svojich registrovaných členov cez portál Donio,
 • podporu PO, ktoré sa zameriavajú na pomoc deťom, seniorom, zvieratám, zdravotne postihnutým osobám, ľuďom v ťažkej životnej situácii, ľuďom bez domova, slobodným matkám,
 • poskytovanie pomoci pri mimoriadnych udalostiach,
 • podporu a pomoc v oblasti výchovy, vzdelávania, telovýchovy a športu,
 • pomoc v oblasti životného prostredia,
 • podporu neziskových, mimovládnych či občianskych projektov v oblasti komunitného života,
 • osvetu vo vyššie uvedených oblastiach.

Dobročinné výzvy sa na rozdiel od komerčných projektov riadia verejnoprospešným účelom, ktorým je:

 • tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt,
 • tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj životného prostredia,
 • tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj ľudských práv,
 • tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj zdravia,
 • tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj vzdelávania,
 • tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj vedy, výskumu a vývoja,
 • tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj telovýchovy,
 • tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj dobrovoľníctva,
 • tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

 1. Vytvorenie kampane a dodanie podkladov

  Vytvorenie kampane na Donio je jednoduché a rýchle, dá sa zvládnuť aj za hodinu. Stačí vytvoriť kampaň na našom webe. Vďaka online prostrediu všetko dokážete z pohodlia vášho domova.

  Krátko po tom, ako nám vyplnený príbeh kampane odošlete na schválenie, ozveme sa vám buď s potvrdením, že je všetko v poriadku, alebo s upresnením, či je potrebné niečo doplniť. Kampaň v priebehu niekoľkých pracovných dní schválime. Môžete ju spustiť okamžite po schválení alebo zvolíte pevný dátum jej spustenia už pri jej vytváraní.

 2. Pomenujte svoju kampaň stručne a výstižne

  Pútavý nadpis (spolu s náhľadovým obrázkom) je základným kameňom toho, ako potenciálneho darcu priviesť na stránku vašej kampane. Snažte sa čo najstručnejšie vyjadriť, o čo ide, a nebojte sa užívateľa nabádať k akcii (napr. podporte, pridajte sa, buďte pri, …)

  Podrobnosti o vašom príbehu doplníte do obsahu kampane, v nadpise teda môžete byť struční. Z nadpisu by malo byť jasné, o čo ide. Ideálne je zmieniť meno človeka alebo organizácie, ktorých sa výzva týka a prípadne i účel kampane.

  Napríklad namiesto “pomoc s rehabilitáciou” skúste zvoliť “Pomôžte Laurinke opäť chodiť”.
 3. Nahrajte správne fotky a videá

  V online prostredí je zreteľná úvodná fotka vo vysokom rozlíšení úplným základom. To znamená, že všetky fotografie by mali byť orientované na šírku vo formáte 16:10. Ideálny rozmer je aspoň 1600×1000 px – spoznáte to tak, že fotka nie je “rozštvorčekovaná” ani na väčších monitoroch.

  Zvoľte fotku, ktorá nie je rozmazaná, pretože na výzvu natrafia ľudia na mobiloch či počítačoch s rôznym rozlíšením displeja. Vyberajte skôr fotky na šírku, fotky na výšku editor oreže alebo zmenší. Ak spúšťate kampaň na podporu zvierat, skúste zvieratko vyfotiť v čo najpokojnejšej pozícii.

  Zamyslite sa, na aké fotky reagujete vy a také vyberte aj pre svoju kampaň. Všeobecne platí, že ľudí zaujmú autentické fotky s ľuďmi, najmä tváre alebo celé postavy. Fotky môžete v priebehu vytvárania ale aj po spustení kampane skontrolovať, a ak sa nezobrazujú správne, upraviť ich alebo nahrať nové.

  Ak nenahráte zvlášť fotku pre zdieľanie, úvodná fotka sa bude zobrazovať všade tam, kde budete výzvu zdieľať (napríklad na sociálnych sieťach). Preto skúste zvoliť takú úvodnú fotku, ktorá vystihuje váš príbeh. Vyskúšať môžete aj video, kde v stručnosti popíšete darcom svoj príbeh, alebo natočíte prostredie, ktorého sa príbeh týka. Čím viac obrázkov pripojíte, tým viac detailov darcom poskytnete. Dôležité ale je, aby boli fotky kvalitné a dávali v spojení s príbehom zmysel.

  Ak vás zaujíma pri fotke konkrétna veľkosť v pixeloch, nájdete ju v telefóne a v Macu v informáciách o fotke. Vo Windowse stačí, keď na fotku ukážete kurzorom myši a informácie o rozlíšení sa po chvíľke zobrazia.

 4. Popíšte podrobne svoj príbeh

  Predstavte si, že príbeh čítate z pohľadu darcu. Určite by vás zaujímalo, kto kampaň vytvoril a na aké účely budú peniaze využité. Ale to, či na kampaň ako darca nakoniec prispejete, najviac ovplyvní jej samotný príbeh. Preto je dôležité dať si s ňou námahu, zozbierať všetku svoju odvahu a napísať príbeh od začiatku až po súčasný stav presne tak, ako sa veci majú.

  Príklad: Pozrime sa na kampaň pre Laurinku. Po nádore potrebovala financie na špeciálnu biopsiu, ktorá je možná len v zahraničí. Výzvou sa jej podarilo úspešne vyzbierať viac ako 15.000 eur už za 5 dní, a to vďaka perfektnej komunikácii jej zakladateľky. Tá detailne popísala, aký je Laurinkin aktuálny stav a aká je prognóza choroby.

  • chorobe venovala samostatný odstavec, aby podporovateľom priblížila, čím jej dcéra, ale i ostatní pacienti s podobnou diagnózou prechádzajú
  • podporovateľom presne povedala, na čo budú ich peniaze využité a ako jej pomôžu

  Nebojte sa v texte vyjadrovať emócie. Nejde o citové vydieranie, ale o to, aby sa potenciálny darca mohol vžiť do vašej situácie, tému lepšie pochopil a hlavne si uvedomil, aký môže mať jeho dar dopad.

  Príklad: “Potrebujem peniaze na rehabilitáciu po úraze.” verzus “Pomôžte mi splniť si sen a začať po úraze znova chodiť, aby som mohol tráviť čas vonku s milovanou dcérou.”

  Využite rôzne typy odstavcov, nadpisov, citácie odlíšte kurzívou, dôležité informácie zvýraznite tučným písmom. Text rozdeľte fotografiami alebo videami, aby bol pre darcu stráviteľnejší. Vizuálny obsah, ktorý priamo súvisí s myšlienkou popisovanou v texte, vedie darcu k tomu, že téme lepšie porozumie a lepšie si ju zapamätá.

 5. Venujte pozornosť povinným dokumentom

  Ak kampaň vytvárate ako fyzická osoba, budeme od vás požadovať:

  • kópie oboch strán občianskeho preukazu, alebo kópiu pasu alebo vodičského preukazu,
  • scan výpisu z bankového účtu prostredníctvom internet bankingu alebo výpis majiteľa účtu z banky, nie starší ako 30 dní. Viditeľné transakcie na výpise pokojne začiernite.

  V prípade právnickej osoby vyžadujeme:

  • scan potvrdenia o existencii právnickej osoby (pre obchodné spoločnosti výpis z príslušného obchodného registra v ktorom je daná spoločnosť zapísaná, použiteľný pre právne úkony; pre mimovládnu neziskovú organizáciu stanovy s pečiatkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky či potvrdenie príslušného Okresného úradu),
  • scan výpis z bankového účtu prostredníctvom internet bankingu alebo výpis majiteľa účtu z banky, nie starší ako 30 dní. Viditeľné transakcie na výpise pokojne začiernite.

  V prípade vytvorenia kampane v prospech iného Príjemcu, než ste vy, potrebujeme aj Čestné vyhlásenie. Poskytnete nám ho zakliknutím príslušného políčka, v ktorom vyhlasujete:

  • že ste v mene Príjemcu oprávnený zverejniť Kampaň;
  • udeľujete súhlas s Pravidlami,
  • uzatvárate Darcovskú zmluvu a plníte povinností z nej vyplývajúce pre Príjemcu.

  Na konci vytváranie kampane súhlasíte s Pravidlami používania a Zásadami GDPR.

 6. Nezabudnite, že kampaň môžete upraviť aj po spustení

  Okrem účelu kampane (sekcia “Na čo sa prostriedky použijú”) môžete jej obsah upraviť aj po jej spustení. Po prihlásení na Donio nájdete kampaň v sekcii Moje príbehy (hore v menu). V Nastaveniach kampane môžete prípadne ďalej editovať jej obsah, pridávať fotky alebo aktuality.


Ďalšia rada

Všetky rady

Chcete nám čokoľvek napísať?
Ozvite sa nám na ahoj@donio.sk