Úspešne dokončené:

Pomôžme prekonať zimu na Ukrajine – generátor pre školu, 101-ročnú Elu a ďalších

Míľnik 1/33

Prvý generátor (elektrocentrála) pre Technické lýceum v Kyjive

Získaných 0 € 33 700 €
1 100 €

Míľnik 2/33

Druhý generátor (elektrocentrála) pre ľudí v dedinke, kde žije 101-ročná Eleonora

Získaných 0 € 33 700 €
2 200 €

Míľnik 3/33

Tretí veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
3 300 €

Míľnik 4/33

Štvrtý veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
4 400 €

Míľnik 5/33

Piaty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
5 500 €

Míľnik 6/33

Šiesty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
6 600 €

Míľnik 7/33

Siedmy veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
7 700 €

Míľnik 8/33

Ôsmy veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
8 800 €

Míľnik 9/33

Deviaty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
9 900 €

Míľnik 10/33

Desiaty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
11 000 €

Míľnik 11/33

11-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
12 100 €

Míľnik 12/33

12-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
13 200 €

Míľnik 13/33

13-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
14 300 €

Míľnik 14/33

14-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
15 400 €

Míľnik 15/33

15-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
16 500 €

Míľnik 16/33

16-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
17 600 €

Míľnik 17/33

17-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
18 700 €

Míľnik 18/33

18-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
19 800 €

Míľnik 19/33

19-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
20 900 €

Míľnik 20/33

20-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
22 000 €

Míľnik 21/33

21. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
23 100 €

Míľnik 22/33

22. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
24 200 €

Míľnik 23/33

23. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
25 300 €

Míľnik 24/33

24. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
26 400 €

Míľnik 25/33

25-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
27 500 €

Míľnik 26/33

26. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
28 600 €

Míľnik 27/33

27. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
29 700 €

Míľnik 28/33

28. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
30 800 €

Míľnik 29/33

29. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
31 900 €

Míľnik 30/33

30. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
33 000 €

Míľnik 31/33

31. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
34 100 €

Míľnik 32/33

32. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
35 200 €

Míľnik 33/33

33. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
36 300 €
 -
629 darcov
Celkom sa zapojilo
54 €
Priemerná výška daru
3 333 €
Najvyšší dar
134 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžme prekonať zimu na Ukrajine – generátor pre školu, 101-ročnú Elu a ďalších

Míľnik 1/33

Prvý generátor (elektrocentrála) pre Technické lýceum v Kyjive

Získaných 0 € 33 700 €
1 100 €

Míľnik 2/33

Druhý generátor (elektrocentrála) pre ľudí v dedinke, kde žije 101-ročná Eleonora

Získaných 0 € 33 700 €
2 200 €

Míľnik 3/33

Tretí veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
3 300 €

Míľnik 4/33

Štvrtý veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
4 400 €

Míľnik 5/33

Piaty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
5 500 €

Míľnik 6/33

Šiesty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
6 600 €

Míľnik 7/33

Siedmy veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
7 700 €

Míľnik 8/33

Ôsmy veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
8 800 €

Míľnik 9/33

Deviaty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
9 900 €

Míľnik 10/33

Desiaty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
11 000 €

Míľnik 11/33

11-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
12 100 €

Míľnik 12/33

12-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
13 200 €

Míľnik 13/33

13-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
14 300 €

Míľnik 14/33

14-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
15 400 €

Míľnik 15/33

15-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
16 500 €

Míľnik 16/33

16-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
17 600 €

Míľnik 17/33

17-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
18 700 €

Míľnik 18/33

18-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
19 800 €

Míľnik 19/33

19-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
20 900 €

Míľnik 20/33

20-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
22 000 €

Míľnik 21/33

21. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
23 100 €

Míľnik 22/33

22. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
24 200 €

Míľnik 23/33

23. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
25 300 €

Míľnik 24/33

24. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
26 400 €

Míľnik 25/33

25-ty veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
27 500 €

Míľnik 26/33

26. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
28 600 €

Míľnik 27/33

27. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
29 700 €

Míľnik 28/33

28. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
30 800 €

Míľnik 29/33

29. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
31 900 €

Míľnik 30/33

30. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
33 000 €

Míľnik 31/33

31. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
34 100 €

Míľnik 32/33

32. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
35 200 €

Míľnik 33/33

33. veľmi potrebný generátor (elektrocentrála) pre ľudí na Ukrajine

Získaných 0 € 33 700 €
36 300 €

Všetky kampane overujeme

Dátum pridania
16. 11. 2022
Posledná aktualita

5. 11. 2023 20:54

Generátory pre ľudí v Ukrajine sú opäť potrebné

Aj vďaka vašej podpore sme do marca 2023 dodali na Ukrajinu 76 generátorov (elektrocentrál) – časť pre zdravotnícke a iné civilné zariadenia, ďalšie vojenským jednotkám.

Hovorili sme si, že snáď ďalšie generátory nebudú potrebné, že vojna skončí… Už v priebehu roka sa však ukázalo, že realita je jednoducho iná nielen preto, že sa blíži zima a je tu opätovná hrozba bombardovania energetickej infraštruktúry zo strany ruského agresora. V lete sme dodali na Ukrajinu tri generátory a v októbri ďalších osem. 

Tma verzus svetlo, chlad verzus teplo (či aspoň nemrznutie).

Možnosť ohriať si trochu jedla v konzerve.

Možnosť dobiť si baterky na mobiloch či iných zariadeniach. Takéto využitie je celkom prozaické a také ľudské. Každému človeku – či vojakovi v zákope alebo ukrývajúcim sa ľuďom v pivniciach – chýba najviac spojenie so svojimi blízkymi. Vedieť o sebe, vymeniť si pár slov. Takéto slová vo vojne zahrejú a nasýtia najviac:

Spoločne to dokážeme!

Máme ambíciu zabezpečiť 50 ks elektrocentrál Extol v cene 400 €/kus. Pridajte sa, prosíme, ľubovoľným príspevkom aj vy – ľudia Ukrajiny si to zaslúžia, trpia a bojujú aj za nás!

-> Aktuálna výzva TU na Donio

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Pomôžme ľuďom na Ukrajine prekonať ťažké obdobie zimy, ktoré ich čaká

Ako dobrovoľníci pomáhame ľuďom Ukrajiny od začiatku vojny. Spolupracujeme s ukrajinskými dobrovoľníkmi priamo v teréne a snažíme sa promptne reagovať na ich prosby, aby bola pomoc adresná – posielať to čo treba tam, kam treba.

Bombardovanie kľúčových energetických bodov ruskými vojskami spôsobilo na Ukrajine nedostatok elektrickej energie, dôsledkom čoho sú plánované aj neplánované výpadky v sieti. A tak ani v oblastiach, kde boje síce neprebiehajú, ľudia nemôžu žiť ako-tak normálny život. Viac ako problematické je fungovanie nemocníc, škôl ale aj bežných domácností. S blížiacou sa zimou bude situácia stále horšia.

Autorom nasledujúcich fotiek z Charkiva je dobrovoľník Marek Janiga. Pozrite si aj jeho svedectvo z cesty na Ukrajinu.

Komu pomôžeme?

Dva príklady za všetky – Technické lýceum Ševčenkovskej oblasti v Kyjive potrebuje predovšetkým na online výučbu elektrickú energiu bez výpadkov. Ako nám v liste píše riaditeľka lýcea pani Olena Iľjušina– „Právo na vzdelanie má každé ukrajinské dieťa. Učitelia nášho lýcea pokračujú v udržiavaní vzdelávacieho frontu, odovzdávajú deťom vedomosti a morálne ich podporujú. Žiaľ, z dôvodov výpadkov elektrickej energie nemôžu poskytovať online vzdelávanie deťom, ktoré z bezpečnostných dôvodov nemôžu navštevovať lýceum.“

Druhý príklad – neďaleko Konstantinovky v Doneckej oblasti žije Eleonora (Ela) Antonivna Iľjašenko, pani, ktorá má 101 rokov. Žije so svojou rodinou v dedinke, kde elektrická energia prakticky nie je, keď tak veľmi zriedka.

Aktualizácia 12. 12.: vaša podpora nás povzbudila ďalej rozšíriť zbierku. Našim cieľom je nakúpiť spolu 20 generátorov. Zároveň sme sa rozhodli kúpiť výkonnejšie modely, ktoré môžu slúžiť pre viac ľudí naraz, pričom jeden stojí 1100 € (dostali sme zľavu z bežnej ceny 1200 €).

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Máme vybrané kvalitné osvedčené generátory – elektrocentrály Heron (5,6kW resp. 7kW), ktoré vďaka vyššiemu výkonu dokážu pomôcť aj s kúrením a viacerým ľuďom naraz – napríklad domácnostiam v bytovke alebo škole či časti nemocnice alebo vojenskej jednotke. Dávajú možnosť zapojiť aj spotrebiče na kúrenie s vyšším odberom, majú elektronický štart a dá sa s nimi manipulovať vďaka kolieskam. (Vzhľadom na problémy s dostupnosťou siahneme v prípade potreby aj po iných modeloch Heron, ktoré vďaka podpore dodávateľa, nakupujeme so zľavou.)

Čas je v tomto prípade náš nepriateľ – zima je tu, preto musíme reagovať rýchlo! Generátory na Ukrajinu dodávame priebežne, vďaka vašej podpore tu cez Donio a ďalším darcom. Dodali sme výkonný generátor do Technického lýcea v Kyjive a vhodnú digitálnu invertorovú elektrocentrálu pre 101-ročnú pani Eleonoru a jej okolie v Doneckej oblasti. Vďaka spolupráci so Spišskou katolíckou charitou sme dodali generátor aj do detského domova na Zakarpatí, kde bývajú aj malé bábätká. „Naše“ prvé generátory pomáhajú aj vojakom na Donbase. Pomoc vojakom považujeme za veľmi dôležitú – fungujú v náročných podmienkach a pod veľkým tlakom.

O ďalších dodávkach priebežne informujeme v aktualitách k tejto výzve.

100% vášho daru pomôže. Naša spoločná pomoc je potrebná a má zmysel! ĎAKUJEME!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

5. 11. 2023 20:54

Generátory pre ľudí v Ukrajine sú opäť potrebné

Aj vďaka vašej podpore sme do marca 2023 dodali na Ukrajinu 76 generátorov (elektrocentrál) – časť pre zdravotnícke a iné civilné zariadenia, ďalšie vojenským jednotkám.

Hovorili sme si, že snáď ďalšie generátory nebudú potrebné, že vojna skončí… Už v priebehu roka sa však ukázalo, že realita je jednoducho iná nielen preto, že sa blíži zima a je tu opätovná hrozba bombardovania energetickej infraštruktúry zo strany ruského agresora. V lete sme dodali na Ukrajinu tri generátory a v októbri ďalších osem. 

Tma verzus svetlo, chlad verzus teplo (či aspoň nemrznutie).

Možnosť ohriať si trochu jedla v konzerve.

Možnosť dobiť si baterky na mobiloch či iných zariadeniach. Takéto využitie je celkom prozaické a také ľudské. Každému človeku – či vojakovi v zákope alebo ukrývajúcim sa ľuďom v pivniciach – chýba najviac spojenie so svojimi blízkymi. Vedieť o sebe, vymeniť si pár slov. Takéto slová vo vojne zahrejú a nasýtia najviac:

Spoločne to dokážeme!

Máme ambíciu zabezpečiť 50 ks elektrocentrál Extol v cene 400 €/kus. Pridajte sa, prosíme, ľubovoľným príspevkom aj vy – ľudia Ukrajiny si to zaslúžia, trpia a bojujú aj za nás!

-> Aktuálna výzva TU na Donio

26. 3. 2023 9:21

Generátory číslo 73 a 74

V menšej dodávke, ktorú dodajú priamo v Ukrajine tam, kde to je potrebné, dobrovoľníci z českého spolku Cesty pomoci, sú aj generátory číslo 73 a 74 či lieky a jedlo. Ďakujeme za vašu podporu!

(Významnú časť našej aktuálnej pomoci – zdravotnícky materiál – kupujeme priamo v Ukrajine, čo má viacero výhod: ceny sú relatívne nižšie ako u nás, pomáhame miestnej ekonomike a aj zjednodušujeme dopravu.) 

Generátory sú naďalej „aj po zime“ potrebné, zvlášť na výrobu elektrickej energie. Naša pomoc sa však aktuálne zameriava na nasledujúce:

👉 Práve dobrovoľníci Cesty pomoci distribuujú Balíčky pomoci do ukrajinských dedín blízko frontovej línie – jeden stojí 8,50 €. Pridáte sa? Výzva na Donio TU

Pokračujú tiež výzvy na pomoc vojakom:

👉 Nosidlá pre ranených

👉 Vrecia na mŕtvoly

👉 Termoponožky

+ darujte 2% z vašich daní o.z. Berkat a vďaka vášmu daru zabezpečíme zdravotnícky materiál, ktorý zachraňuje životy. Viac info a potrebné údaje: obchodné meno (názov): Berkat Slovensko, o.z. a IČO: 42152445.

19. 3. 2023 19:51

Video: poďakovanie Gruzínskej légie a vykládka v detskom centre v Charkivskej oblasti

Svet je s Ukrajinou! Naše generátory pomáhajú bieloruským aj gruzínskym vojakom, ktorí bojujú v mene Ukrajiny. Vo videu je poďakovanie Gruzínskej légie (aj) za „náš“ generátor. Pomoc im doručili dobrovoľníci z organizácie Pomôžme prežiť zimu.

„Náš“ darovaný generátor dopravili a odovzdali v detskom centre Bohuslav (škôlka a materská škôlka v Charkivskej oblasti) reportér Tomáš Forró spolu s Dobrovoľným hasičským zborom mesta Prešov. Na záver videa sú vidno mamičky s malými deťmi – pre ne je určite obzvlášť náročné fungovať bez tepla či svetla.

Ďakujeme za vašu doterajšiu podporu a v pomoci ľuďom Ukrajiny pokračujeme! Spolupracujeme s ukrajinskou dobrovoľníckou organizáciou „Veteránsky priestor“, ktorá pomáha vojakom (a ich rodinám) od začiatku vojny v roku 2014. Spoločne pomáhame priamo na fronte a snažíme sa promptne reagovať na najurgentnejšie potreby, aby bola pomoc adresná – posielať to čo treba tam, kam treba. Aktuálna Odpoveď na otázku „Aké sú vaše najurgentnejšie potreby?“ má tri časti:

👉 Nosidlá pre ranených

👉 Vrecia na mŕtvoly

👉 Termoponožky

+ darujte 2% z vašich daní o.z. Berkat a vďaka vášmu daru zabezpečíme zdravotnícky materiál, ktorý zachraňuje životy. Viac info a potrebné údaje: obchodné meno (názov): Berkat Slovensko, o.z. a IČO: 42152445.

26. 2. 2023 9:25

Na Ukrajinu sme dodali spolu 71 generátorov – toto sú „príbehy“ dvoch z nich

Sme hrdí na to, že spoločne sa nám podarilo dodať na Ukrajinu 71 generátorov – elektrocentrál, ktoré pomáhajú prekonať zimu a tmu! Časť generátorov pomáha v zdravotníckych a iných civilných zariadeniach, ďalšia časť pomáha vojakom v ťažkých podmienkach – takúto pomoc totiž považujeme tiež za veľmi dôležitú, lebo nie je to len fráza: Ukrajinky a Ukrajinci bojujú aj za našu slobodu.

Správa od dobrovoľníka Mareka Janigu (autora titulného videa k tejto výzve): "Bol som skontrolovať generátor v Charkive 🙂 – popri rozdávaní pomoci vo východnej časti Charkiva neďaleko ktorej boli ešte donedávna ruské vojská. Na fotke v popredí je Aňa, full-time dobrovoľníčka, ktorá pred vojnou pracovala v bankovom sektore. Keď nám odomykala miestnosť s generátorom, tak nám ho predstavovala ako ich klenot. Ešte donedávna v tej pivnici žilo 128 ľudí a generátor bol zvlášť počas zimy veľmi potrebný."

Spišská katolícka charita odovzdala tento „náš“ generátor v znovuotvorenej nemocnici pre mentálne postihnutých v Oskile. Bude slúžiť najmä na nabíjanie notebookov a mobilov a na napájanie lekárskych prístrojov. Objekt je to veľký, bol zbombardovaný a pol roka pod ruskou okupáciou. Na fotke v strede je Tony Frič, vpravo dobrovoľník Franta, ktorého zápisky z odovzdávania generátorov si môžete prečítať tu.

Bonus: poďakovanie za generátor v detskom centre Bohuslav, kde ho odovzdali reportér Tomáš Forró spolu s Dobrovoľným hasičským zborom mesta Prešov.

Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom – zvlášť ukrajinským dobrovoľníčkam zo Sveta veteránov, Spišskej katolíckej charite, Ceste pomoci z.s. a Tomášovi Forróvi s Dobrovoľným hasičským zborom mesta Prešov za zabezpečenie dodávok priamo na miesta pomoci, čo je vo vojnou zmietanej krajine extra náročné.

-> Zbierka na nákup generátorov TU na Donio pokračuje

-> Darujte 2% z vašich daní o.z. Berkat a vďaka vášmu daru zabezpečíme zdravotnícky materiál, ktorý zachraňuje životy! Viac info a potrebné údaje: obchodné meno (názov): Berkat Slovensko, o.z. a IČO: 42152445

13. 2. 2023 20:10

Frantove zápisky aneb ako pomáhajú „naše“ generátory na východnej Ukrajine

Franta s priateľmi je dobrovoľník v českej organizácii Cesty pomoci z.s. – podobne ako my v Berkate. Vzájomná spolupráca so Spišskou katolíckou charitou priniesla aj to, že v januári distribuovali na východnú Ukrajinu popri ďalšej pomoci aj 5 generátorov – elektrocentrál, z toho tri darované Berkatom. (Zvyšné dva sme pomohli zakúpiť.) ĎAKUJEME VŠETKÝM PODPOROVATEĽOM!

Dětská poliklinika č. 7 na sídlišti Saltyvka v Charkově

V Saltyvce žilo 500 tis. lidí a je to jediná funkční dětská poliklinika v oblasti. Přijeli jsme a zrovna vypnuli elektřinu. Poliklinika je v přízemí čtyřpodlažní budovy, fotky a videa jsou z 27. 1. 2023, tady jedna pro orientaci z vestibulu a druhá ze zezadu. Doručili jsme generátor, potom jsme přijeli ještě odpoledne a dovezli olej, zprovoznili, vyzkoušeli…

3. Charkovská poliklinika

Další poliklinika kam jsme dodali generátor, je v Charkově, generátor nemají, elektřina rovněž nešla. Scénář stejný, dovezli jsme generátor, předali, odpoledne znovu dovezli olej, zprovoznili, vyzkoušeli…

Družkyvka

Po cestě z Bachmutu se stavujeme v Družkyvce. Předáváme generátor doktoru Michailovi… Je to chirurg, který pracuje střídavě v nemocnici v Torecku a její pobočce Družkyvce. Střídavě podle toho jak je kde nebezpečno. V Torecku je okolí nemocnice momentálně ostřelováno, tak jsou personál i pacienti přesunuti do Družkyvky. Tady vykládáme generátor, předáváme k němu i olej. Nevyzkoušeli jsme ho, nerozbalili protože doufají že jej budou moci převést do Torecku. Příště je navštívíme a dovezeme další olej na výměnu.

Sport Vostok

Jedná se o sportovní centrum, které se po zahájení války stalo centrem pomoci. Rozdělují humanitární pomoc a v prvních měsících předali denně pomoc až 3 000 lidí. Poskytují zde ubytování přesídlencům, kteří přišli o střechu nad hlavou, rozdělují humanitární pomoc a podporují zejména maminky a babičky s dětmi. Dovezli jsme celou dodávku dětských plen a také generátor, který zajistí provoz centra při výpadku elektřiny, který je každodenní.

9. Charkovská poliklinika

Další poliklinika v Charkově. Při výpadku proudu, funguje pouze s 2,5 Kw generátorem, který poliklinice věnoval ředitelův soused z chalupy. Generátor jsme předali, zalili olej, vyzkoušeli a předvedli. Při čekání na dokumenty nás pan ředitel seznámil s provozem polikliniky od začátku války. Povyprávěl o tom jak sváželi zaměstnance po tom co díky ostřelování nefungovala městská doprava. Při vyprávění o tom jak se děti během bombardování ve sklepě modlili Otče náš se rozplakal. Emoce lidí kteří zažili počátek války jde jen těžko pochopit a vůbec ne sdílet…

👉 Darujte 2% z vašich daní o.z. Berkat a vďaka vášmu daru zabezpečíme ďalší zdravotnícky materiál, ktorý zachraňuje životy. Viac info a potrebné údaje: obchodné meno (názov): Berkat Slovensko, o.z. a IČO: 42152445. 

👉 Zbierka na nákup ďalších generátorov pokračuje na Donio TU

1. 2. 2023 21:31

Poďakovanie 104. brigády – s odkazom Tomáša Forra

Vykládka prebieha ráno, teplota je –10°C … na Donbas ju dodali Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov a práve Tomáš Forró, spolu s ďalšou materiálnou pomocou, ktorú zabezpečili. Ďakujeme za spoluprácu!

🇺🇦   POKRAČUJEME V POMOCI!   🇺🇦

Prispieť na nákup ďalších generátorov môžete na Donio TU: www.donio.sk/generator-pre-skolu a 100% vášho daru pomáha!

17. 1. 2023 20:11

Hrdosť na ďalšie generátory, ktoré pomáhajú!

Logistika vo veľkej krajine zmietanej vojnou je veľmi náročná, preto nás vždy poteší spätná väzba komu naše generátory pomáhajú. ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SA PODIEĽAJÚ NA TEJTO POMOCI!

Tony Frič zo Spišskej katolíckej charity odovzdal tento generátor jednotke odmínovačov v Charkive.

… ďalšie dva potom v ženskej väznici, v ktorej bývajú aj malé deti. Jedná sa o zraniteľných ľudí, o ktorých asi bežne nepremýšľame. Foto zachytáva vykládku jedného z nich.

Pomoc vojakom považujeme za veľmi dôležitú a nie je to len fráza: bojujú aj za našu slobodu! Tento generátor pomáha jednotke Uda Volyn a dodávku zabezpečili dobrovoľníčky z Rivne.

… takisto aj tento kus pre 56. posádku.

👉 Zbierka na nákup generátov pokračuje TU

6. 1. 2023 8:49

Na Ukrajinu sme dodali spolu 31 generátorov … a pokračujeme!

Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom – spoločne sa nám podarilo dodať na Ukrajinu 31 generátorov (elektrocentrál)!

.

Tento slúži námornej pechote. Za bežných okolností by nás to samozrejme nenapadlo, dnes sú lode v pozadí rozostrené.

.

Ďalší dobrovoľníčky z Rivne dodali 93. brigáde.

.

Tento pomáha sirotám z Mariupolu, vďaka logistike Spišskej katolíckej charity. (Aktuálne distribujú v oblasti Charkiva ďalšie naše generátory.)

.

O „darovanom svetle“ pre desiatky malých detí, ktoré sa ukrývajú pred bombardovaním v pivnici, si prečítajte tu (píše fyzioterapeutka Zuzka, na fotke riaditeľ detského domova v Svaljave Volodimir). Inak ako vidno: nami zvolené generátory HERON sú skutočne robustné stroje.

.

Tieto dva generátory tiež pomáhajú vojakom. Aj z fotiek vidno, že podmienky sú náročné – že ukrajinskí vojaci fungujú odhodlane v improvizovaných podmienkach a za pomoci mnohých.

Realita je však krutá. Príklad za všetky: jeden z nami darovaných generátorov zasiahli pri bombardovaní v Bachmute Rusi. Ak máte tú možnosť, podporte nákup náhradného. Aj symbolicky chceme dokázať, že naša pomoc napriek takejto strate neutícha – že aj nás útoky Rusov ešte viac utvrdzujú v potrebe pomoci statočným Ukrajincom.

🇺🇦   ĎAKUJEME A POKRAČUJEME V POMOCI!   🇺🇦

21. 12. 2022 19:48

Ďalších 5 generátorov: jeden pre detský domov na Zakarpatí a štyri do Charkiva

Podpora mnohých nám umožnila nákup ďalších 5 generátorov (elektrocentrál) – dnes boli naskladnené do Prievidze. To samo o sebe je tiež malý dôvod na radosť, lebo ich dostupnosť nie je jednoduchá.

Vďaka spolupráci so Spišskou katolíckou charitou dodáme 4 kusy do ďalekého Charkiva (viac ako 1500 km z Prievidze), ktorý je pochopiteľne vojnou veľmi zničený a pod pokračujúcimi útokmi. Cestu tam „chariťáci“ majú naplánovanú 28. decembra.

A generátorom pomôžeme aj detskému domovu v Svaljave na Zakarpatí, kde sú umiestnené bábätká (približne 20 do jedného roka) a ďalších 30 detičiek do 4 rokov. Výpadky sú časté a rozsiahle… a tak dobrovoľníčky zo Slovenska rozmýšľali ako im pomôcť zabezpečiť teplo a svetlo. Už skôr zrealizovali materiálnu zbierku plienok, diek či svetielok (na baterky). „Náš“ generátor tam 1. januára dopraví fyzioterapeutka Zuzka, ktorá do tohto detského domova chodí pomáhať každý mesiac.

V zbierke na nákup ďalších generátorov pokračujeme a každé euro pomôže, takisto aj zdieľanie tejto výzvy s vašimi priateľmi, rodinou a známymi.

18. 12. 2022 8:45

Prvé generátory už pomáhajú aj vojakom

Vďaka dlhodobej spolupráci s dobrovoľníčkami z ukrajinského Rivne sa nám podarilo dodať „naše“ prvé generátory aj vojakom na Donbase. 

Pomoc vojakom považujeme za veľmi dôležitú – fungujú v náročných podmienkach a pod veľkým tlakom, zvlášť psychickým. Dôležité sú preto napríklad pravidelné rotácie z frontových línií do „relatívneho zázemia“. Viackrát to bolo popísané vo Vývoji bojov DenníkaN.

Sme radi, že naša spoločná pomoc robí ich podmienky o niečo znesiteľnejšie. Ako zaznie aj v nasledujúcom videu: ĎAKUJEME VÁM!

V zbierke na nákup ďalších generátorov pokračujeme a každé euro pomôže, takisto aj zdieľanie tejto výzvy s vašimi priateľmi, rodinou a známymi.

P.S.: nasledujúca fotka je skôr dodaného generátora pre Technické lýceum v Kyjive. Vľavo je dobrovoľník Jurij, ktorý tam generátor priviezol. Napravo sú riaditeľka lýcea Aľona, vpredu jej zástupkyňa Jana a ďalšie dve učiteľky.

10. 12. 2022 10:34

Spoločne pomáhame prekonať zimu a tmu ľuďom na Ukrajine

Tešíme sa, že vďaka spolupráci so Spišskou katolíckou charitou pomáha výkonná elektrocentrála v detskom domove na Zakarpatí, kde bývajú aj malé bábätká.

Výkonná elektrocentrála pre Technické lýceum Ševčenkovskej oblasti v Kyjive je už na Ukrajine, takisto vhodná digitálna invertorová elektrocentrála pre 101-ročnú pani Eleonoru a jej okolie v Doneckej oblasti. Pribalili sme im aj predlžovačku, svetlo a 10 ks powerbánk.

A na tejto fotke (zo štvrtka 8. 12.) je Tatiana s Oleksandrom, ktorí práve dorazili do Rivne so vzácnym obsahom, ktorý len deň predtým nakladali u nás v Prievidzi. Napravo sú ďalšie elektrocentrály (v tejto várke sme ich na Ukrajinu dodali spolu 13 ks) a Oleksandr drží v ruke plynové variče, ktorých sme zabezpečili 50 ks.

Naša spoločná pomoc je veľmi potrebná a má veľký zmysel. ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

V zbierke pokračujeme a každé euro pomôže, takisto aj zdieľanie tejto výzvy s vašimi priateľmi, rodinou a známymi: www.donio.sk/generator-pre-skolu

2. 12. 2022 10:00

Budúci týždeň dodáme na Ukrajinu ďalšie generátory

Vážení darcovia,

spoločne pomáhame ľuďom na Ukrajine prekonať zimu. ĎAKUJEME!

Na nasledujúcej fotke sú generátory (elektrocentrály), ktoré budúci týždeň dodáme na Ukrajinu, spolu s ďalšou humanitárnou pomocou.

A zbierka pokračuje – naša spoločná pomoc je veľmi potrebná a má veľký zmysel!

Zdieľajte, prosíme, túto výzvu s vašou rodinou, priateľmi a známymi: Pomôžme prekonať zimu na Ukrajine – generátor pre školu, 101-ročnú Elu a ďalších

21. 11. 2022 8:46

Prvé dva generátory sú na ceste do Kyjiva a Charkiva

Takto sme v piatok naložili v Prievidzi prvé dva „naše“ generátory. Spišská katolícka charita nám pomôže s logistikou na Ukrajinu: jeden dodajú pre Technické lýceum v Kyjive a druhý do Charkiva, kde dlhodobo pôsobia. (Pozrite si svedectvo ich dobrovoľníka Mareka.)

V zbierke pokračujeme: zdieľajte prosíme túto výzvu s vašimi priateľmi, rodinou a známymi!

💛 Naša pomoc je veľmi potrebná a má veľký zmysel! 💙

18. 11. 2022 12:24

Veľké poďakovanie a povzbudenie do pokračovania zbierky

Vážení darcovia,
veľmi pekne ďakujeme za vašu podporu! Generátory budú pre ľudí na Ukrajine extrémne potrebné, aby mohli prežiť prichádzajúcu zimu.

Aj vaša doterajšia podpora nás povzbudila v zbierke pokračovať. Našim cieľom je nakúpiť spolu 10 generátorov – nielen pre Technické lýceum v Kyjive a ľudí v dedinke, kde žije 101-ročná Eleonora – ale aj ďalších.

Zároveň sme sa rozhodli kúpiť výkonnejšie modely, keďže budú slúžiť pre viac ľudí naraz, pričom cena jedného je 1100 € (dostali sme zľavu z bežnej ceny 1200 €).

Naša pomoc má veľký zmysel – ešte raz ďakujeme!

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Ivana
100 €  •  30. 3. 2023 10:01
Ďakujem že pomáhate! Susedia naši, myslíme na Vás!
Ľuboš
50 €  •  29. 3. 2023 21:10
Veľké ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú a organizujú...
Dobrosrdečný darca
10 €  •  28. 3. 2023 9:29
Láskavý darca
50 €  •  26. 3. 2023 18:18
Dobročiný Darca
5 €  •  26. 3. 2023 11:59
Štedrý darca
25 €  •  20. 3. 2023 16:30
Dobročiný Darca
25 €  •  20. 3. 2023 10:05
Dobročiný Darca
25 €  •  19. 3. 2023 20:47
Štedrý darca
15 €  •  12. 3. 2023 19:05
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  6. 3. 2023 17:58
Láskavý darca
10 €  •  28. 2. 2023 7:00
Milý darca
100 €  •  27. 2. 2023 7:36
Milý darca
10 €  •  27. 2. 2023 7:35
Štedrý darca
50 €  •  26. 2. 2023 15:00
Dobročiný Darca
25 €  •  26. 2. 2023 9:36
Milý darca
25 €  •  24. 2. 2023 12:23
Veľkorysý darca
25 €  •  24. 2. 2023 11:04
Štedrý darca
50 €  •  22. 2. 2023 18:10
Dobrosrdečný darca
50 €  •  21. 2. 2023 11:02
Dobročiný Darca
285 €  •  21. 2. 2023 9:19
Milý darca
25 €  •  15. 2. 2023 20:32
Milý darca
25 €  •  15. 2. 2023 11:53
Darca, ktorý je za každú dobrost
150 €  •  15. 2. 2023 9:19
Milý darca
10 €  •  14. 2. 2023 22:12
Chosrove
25 €  •  14. 2. 2023 9:09
Pokoj a dobro
Dobrosrdečný darca
15 €  •  13. 2. 2023 21:05
Milý darca
20 €  •  12. 2. 2023 21:55
Štedrý darca
50 €  •  9. 2. 2023 22:00
Dobročiný Darca
10 €  •  8. 2. 2023 22:21
Gerojom slava
25 €  •  7. 2. 2023 14:20
Slava Ukraine!
Darca, ktorý je za každú dobrost
15 €  •  5. 2. 2023 21:29
Dobročiný Darca
50 €  •  4. 2. 2023 22:05
Milý darca
10 €  •  2. 2. 2023 16:58
Milý darca
25 €  •  2. 2. 2023 8:01
Štedrý darca
25 €  •  2. 2. 2023 7:43
Milý darca
25 €  •  1. 2. 2023 22:27
Dobročiný Darca
250 €  •  1. 2. 2023 21:41
Dobrosrdečný darca
25 €  •  31. 1. 2023 18:57
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  30. 1. 2023 22:03
Peter
50 €  •  29. 1. 2023 14:55
Nech pomože
Dobrosrdečný darca
10 €  •  27. 1. 2023 21:37
Dobročiný Darca
50 €  •  26. 1. 2023 22:59
Dobrosrdečný darca
20 €  •  25. 1. 2023 20:53
Štedrý darca
10 €  •  25. 1. 2023 17:16
Dobrosrdečný darca
10 €  •  25. 1. 2023 15:51
Veľkorysý darca
25 €  •  25. 1. 2023 13:40
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  25. 1. 2023 11:50
Dobročiný Darca
25 €  •  25. 1. 2023 11:35
Štedrý darca
25 €  •  25. 1. 2023 11:29
Milý darca
10 €  •  25. 1. 2023 9:55
Pege
25 €  •  25. 1. 2023 9:46
Sláva Ukrajine
Dobrosrdečný darca
10 €  •  25. 1. 2023 9:43
Veľkorysý darca
25 €  •  24. 1. 2023 13:55
Štedrý darca
25 €  •  23. 1. 2023 18:03
Dobrosrdečný darca
25 €  •  21. 1. 2023 14:00
Štedrý darca
50 €  •  21. 1. 2023 12:45
Láskavý darca
50 €  •  21. 1. 2023 7:36
Dobrosrdečný darca
25 €  •  20. 1. 2023 13:14
MG
25 €  •  20. 1. 2023 12:32
Slava Ukrajine, myslime na vas
Dobrosrdečný darca
100 €  •  20. 1. 2023 11:51
Miňo
25 €  •  19. 1. 2023 22:43
Slava Ukrajine. Gerojam slava!!!
Láskavý darca
25 €  •  19. 1. 2023 19:57
Dobročiný Darca
50 €  •  19. 1. 2023 19:29
Milý darca
100 €  •  19. 1. 2023 19:24
Milý darca
25 €  •  19. 1. 2023 18:07
Mo
10 €  •  19. 1. 2023 16:36
Uz nech to peklo skonci. Slava Ukrajine
Dobročiný Darca
50 €  •  19. 1. 2023 15:46
Veľkorysý darca
25 €  •  19. 1. 2023 13:36
Dobrosrdečný darca
25 €  •  19. 1. 2023 13:27
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  19. 1. 2023 13:04
Darca, ktorý je za každú dobrost
200 €  •  18. 1. 2023 17:52
Štedrý darca
20 €  •  18. 1. 2023 13:42
Štedrý darca
50 €  •  18. 1. 2023 12:22
Štedrý darca
10 €  •  18. 1. 2023 9:37
Veľkorysý darca
50 €  •  17. 1. 2023 21:47
Dobrosrdečný darca
10 €  •  17. 1. 2023 21:03
Veľkorysý darca
25 €  •  17. 1. 2023 20:18
Milý darca
100 €  •  17. 1. 2023 20:17
Milý darca
100 €  •  17. 1. 2023 12:50
Láskavý darca
50 €  •  17. 1. 2023 10:04
Milý darca
25 €  •  17. 1. 2023 8:34
Dobročiný Darca
25 €  •  16. 1. 2023 22:50
Milý darca
25 €  •  16. 1. 2023 22:40
Adriana
100 €  •  16. 1. 2023 21:47
sme s vami, myslime na vas v modlitbach.
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  16. 1. 2023 16:30
KaFi
10 €  •  16. 1. 2023 16:08
Слава Україні! Героям слава!
Dobrosrdečný darca
25 €  •  16. 1. 2023 15:54
Milý darca
25 €  •  15. 1. 2023 23:29
Štedrý darca
5 €  •  15. 1. 2023 9:26
Dobročiný Darca
30 €  •  12. 1. 2023 17:18
Láskavý darca
10 €  •  12. 1. 2023 16:15
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  12. 1. 2023 8:27
Milý darca
5 €  •  11. 1. 2023 22:41
Láskavý darca
25 €  •  11. 1. 2023 17:26
Láskavý darca
25 €  •  11. 1. 2023 12:28
Láskavý darca
25 €  •  11. 1. 2023 11:24
Milý darca
25 €  •  11. 1. 2023 11:04
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  10. 1. 2023 22:50
Dobrosrdečný darca
10 €  •  10. 1. 2023 9:50
Štedrý darca
25 €  •  10. 1. 2023 8:29
Štedrý darca
10 €  •  10. 1. 2023 2:11
Dobrosrdečný darca
100 €  •  9. 1. 2023 17:49
Dobročiný Darca
25 €  •  9. 1. 2023 17:16
Veľkorysý darca
50 €  •  9. 1. 2023 10:47
GS
25 €  •  8. 1. 2023 22:25
Sláva Ukrajine!
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  8. 1. 2023 8:01
Willi
25 €  •  7. 1. 2023 21:56
Na dobrú vec
Veľkorysý darca
50 €  •  7. 1. 2023 19:30
Peter B.
50 €  •  6. 1. 2023 23:25
Držte sa!
Dobrosrdečný darca
150 €  •  6. 1. 2023 19:17
Darca, ktorý je za každú dobrost
250 €  •  6. 1. 2023 18:32
Veľkorysý darca
10 €  •  6. 1. 2023 15:32
Dobrosrdečný darca
50 €  •  6. 1. 2023 11:40
Veľkorysý darca
39 €  •  6. 1. 2023 10:52
Dobročiný Darca
200 €  •  6. 1. 2023 10:01
Láskavý darca
10 €  •  6. 1. 2023 9:01
Dobročiný Darca
35 €  •  6. 1. 2023 8:26
Dobrosrdečný darca
15 €  •  6. 1. 2023 2:00
Dobrosrdečný darca
28 €  •  5. 1. 2023 9:50
Dobročiný Darca
25 €  •  5. 1. 2023 5:29
Dobročiný Darca
30 €  •  4. 1. 2023 9:52
Gabika&Patrik
100 €  •  4. 1. 2023 0:54
víťazstvo sa blíži
Láskavý darca
50 €  •  3. 1. 2023 13:15
Štedrý darca
25 €  •  3. 1. 2023 11:54
Veľkorysý darca
10 €  •  3. 1. 2023 10:33
Dobročiný Darca
25 €  •  3. 1. 2023 10:17
Veľkorysý darca
10 €  •  3. 1. 2023 7:42
Miso
500 €  •  2. 1. 2023 21:47
слава Україні!
Dobročiný Darca
25 €  •  2. 1. 2023 18:20
Láskavý darca
10 €  •  2. 1. 2023 18:15
Láskavý darca
10 €  •  2. 1. 2023 17:52
Dobročiný Darca
50 €  •  2. 1. 2023 17:19
Dobrosrdečný darca
25 €  •  2. 1. 2023 17:12
Veľkorysý darca
25 €  •  2. 1. 2023 16:33
Dobrosrdečný darca
25 €  •  1. 1. 2023 14:13
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  30. 12. 2022 19:27
Štedrý darca
20 €  •  30. 12. 2022 18:34
Štedrý darca
50 €  •  29. 12. 2022 21:43
Očná klinika NeoVízia
3 333 €  •  29. 12. 2022 17:27
Je nám cťou! Sláva Ukrajine!
Láskavý darca
100 €  •  29. 12. 2022 17:21
Milý darca
50 €  •  29. 12. 2022 16:20
Štedrý darca
80 €  •  29. 12. 2022 10:13
Veľkorysý darca
100 €  •  28. 12. 2022 23:52
Veľkorysý darca
50 €  •  28. 12. 2022 18:51
Typek
35 €  •  28. 12. 2022 10:21
Nech je trocha teplejšie
Dobrosrdečný darca
25 €  •  27. 12. 2022 23:36
Iveta
25 €  •  27. 12. 2022 21:24
Slava Ukrajine
Milý darca
50 €  •  27. 12. 2022 21:07
Štedrý darca
25 €  •  27. 12. 2022 14:27
Dobrosrdečný darca
70 €  •  27. 12. 2022 13:29
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  27. 12. 2022 13:23
Dobrosrdečný darca
5 €  •  27. 12. 2022 11:49
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  27. 12. 2022 9:48
Milý darca
50 €  •  26. 12. 2022 22:07
Láskavý darca
25 €  •  26. 12. 2022 19:10
Dobrosrdečný darca
50 €  •  26. 12. 2022 13:24
Láskavý darca
10 €  •  26. 12. 2022 12:37
Dobrosrdečný darca
25 €  •  26. 12. 2022 8:57
Milý darca
5 €  •  26. 12. 2022 0:00
Róbert
25 €  •  25. 12. 2022 19:34
Slava Ukrajini ✌
ivan515
25 €  •  25. 12. 2022 17:13
Slava Ukrajine
Dobrosrdečný darca
25 €  •  25. 12. 2022 12:20
Láskavý darca
25 €  •  25. 12. 2022 11:25
Láskavý darca
950 €  •  24. 12. 2022 21:42
Milý darca
25 €  •  24. 12. 2022 21:39
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  24. 12. 2022 19:48
Láskavý darca
25 €  •  24. 12. 2022 19:08
Dobrosrdečný darca
50 €  •  24. 12. 2022 18:38
Milý darca
25 €  •  24. 12. 2022 16:17
Milý darca
365 €  •  24. 12. 2022 13:08
Veľkorysý darca
10 €  •  24. 12. 2022 12:09
Dobrosrdečný darca
150 €  •  24. 12. 2022 11:50
Veľkorysý darca
25 €  •  24. 12. 2022 10:53
Láskavý darca
50 €  •  24. 12. 2022 10:10
Milý darca
100 €  •  24. 12. 2022 8:48
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  24. 12. 2022 8:34
Juraj&Martina
50 €  •  23. 12. 2022 21:34
Vela energie prajeme
Štedrý darca
100 €  •  23. 12. 2022 19:12
Milý darca
25 €  •  23. 12. 2022 18:34
Dobrosrdečný darca
10 €  •  23. 12. 2022 15:08
Milý darca
10 €  •  23. 12. 2022 14:16
Dobrosrdečný darca
25 €  •  23. 12. 2022 11:42
Veľkorysý darca
25 €  •  23. 12. 2022 11:09
Láskavý darca
150 €  •  23. 12. 2022 11:09
Dobrosrdečný darca
100 €  •  23. 12. 2022 10:27
Darca, ktorý je za každú dobrost
250 €  •  23. 12. 2022 10:03
Dobrosrdečný darca
10 €  •  23. 12. 2022 8:59
Dobročiný Darca
50 €  •  23. 12. 2022 8:09
Láskavý darca
5 €  •  23. 12. 2022 6:27
Štedrý darca
150 €  •  22. 12. 2022 23:36
Štedrý darca
50 €  •  22. 12. 2022 23:32
Dobrosrdečný darca
25 €  •  22. 12. 2022 21:15
Dobročiný Darca
50 €  •  22. 12. 2022 19:25
Dobročiný Darca
100 €  •  22. 12. 2022 18:38
Janko H.
20 €  •  22. 12. 2022 17:05
Sláva Ukrajine, sme s Vami.
Dobročiný Darca
10 €  •  22. 12. 2022 16:29
Veľkorysý darca
25 €  •  22. 12. 2022 13:29
Dobrosrdečný darca
25 €  •  22. 12. 2022 11:33
Dobrosrdečný darca
50 €  •  22. 12. 2022 11:26
Štedrý darca
10 €  •  22. 12. 2022 10:38
Klizan
400 €  •  22. 12. 2022 7:20
nech to šialenstvo čo najskôr skončí
Katarina
25 €  •  21. 12. 2022 8:39
Držíme palcem, aby ste vydržali. V duchu sme s Vami.
Michal
25 €  •  20. 12. 2022 11:03
Drž sa Ukrajina.
Jana
100 €  •  20. 12. 2022 10:27
SLÁVA UKRAJINE
Jana
400 €  •  20. 12. 2022 10:00
SLÁVA UKRAJINE
Roger
25 €  •  13. 12. 2022 19:49
Mnoho síl prajeme 🙏🏻
Marcela
25 €  •  13. 12. 2022 11:51
Andrea
50 €  •  11. 12. 2022 15:50
Verim, ze ked prekonate tuto zimu, c
Polákovci
250 €  •  9. 12. 2022 19:42
Hlboká úcta a vďaka za hrdinstvo ľudí na Ukrajine. Слава Україні!
Poutník
100 €  •  8. 12. 2022 12:15
Vlasta
50 €  •  3. 12. 2022 19:48
Vse bude Ukrajina
Dobrosrdečný darca
30 €  •  30. 11. 2022 21:19
Sláva Ukrajine!
Ruzi
50 €  •  29. 11. 2022 21:32
Drzim palce Ukrajine!
B+V
10 €  •  29. 11. 2022 21:27
🙏
Martin Ftáčnik
25 €  •  28. 11. 2022 13:54
Držme palce ľuďom, čo bojujú aj za nás proti stalinistickému mordoru, ktorý sa od roku 1917 mentálne nikam neposunul.
Ľubomír
100 €  •  28. 11. 2022 8:39
Držíme palce a modlíme sa za celú Ukrajinu.
Andrea Lengyelová
100 €  •  28. 11. 2022 1:04
Najviac vám prajem pokojné nebo. Čo najskôr. Sláva Ukrajine
Miroslav S
100 €  •  22. 11. 2022 14:44
Glory to Ukraine!
Luba
20 €  •  17. 11. 2022 22:47
Ukrajinci, vydržte, sme s vami!
Miro
50 €  •  17. 11. 2022 14:39
Sláva Ukrajine !
Martinkv
25 €  •  17. 11. 2022 14:23
Sláva Ukrajine
Dobrosrdečný darca
25 €  •  17. 11. 2022 13:22
sme s vami
Veľkorysý darca
50 €  •  17. 11. 2022 12:46
Slava Ukraini

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň