Podporte náš film „Portréty hladujúcich umelcov“ / Support our movie „Portraits of Starving Artists“

Míľnik 1/2

nám postačí na okresanú produkciu filmu

Získaných 0 € 212 €
500 €
14 dní
do ukončenia

Míľnik 2/2

pokryjeme náklady na produkciu filmu

Získaných 0 € 212 €
2 000 €
14 dní
do ukončenia
Dátum pridania
19. 4. 2022
Posledná aktualita

Obsadenie

Som velmi rad, ze vam mozem (trochu oneskorene, priznam sa), predstavit hlavne obsadenie nasho filmu. 

Peter: Kristian Baran
Max: Jakub Svec
Mike: Rene Sorad 
Timo: Martin Toman
Julia: Sarah Kubiritova   
Chloe: Laura Jankurova

Som presvedceny ze podaju skvely vykon a velmi sa tesim na nasu spolupracu :)

S pozdravom,

Mario

Zobraziť celú aktualitu ▼

Predstavenie príbehu

English text below.

Našim absolventským projektom by sme radi otvorili ľuďom dvere do sveta mladých umelcov, ktorí sa pretĺkajú svojim životom a snažia sa presadiť v rôznych umeleckých odvetviach. Sledujeme dejové línie začínajúcej kapely, mladej maliarky a taktiež nádejného filmára, ktorých životy spája vďaka svojmu dokumentu samotný filmár.

Radi by sme týmto filmom predstavili prostredie mladých a začínajúcich umelcov širšej verejnosti, ako aj inšpirovali mnohých ďalších začínajúcich umelcov a presvedčili ich, aby sa nevzdávali a nezabúdali na to, čo je najdôležitejšie — pôžitok z tvorby.

Čo je cieľom nášho projektu?

Nehceme, aby sa film stal iba našim absolventským výstupom. Cieľom tohto projektu je prehovoriť za mladých, začínajúcich umelcov, ktorí si razia cestu za svojimi snami a čelia prekážkam, ktoré si mnohí nevedia predstaviť. 

Náš projekt má byť nástrojom komunikácie, spôsobom, ako vyjadriť, čo mladých ľudí ťaží. Chceme, aby projekt zbúral hranice a prehovoril aj o tom z čoho sme my sami spravili tabu – neúspech.

Lokalita je pre nás kľúčová

Film plánujeme zasadiť do hlavného mesta, ktoré je presne také, ako naši umelci. Bratislava dlho hľadala a menila svoju identitu, najmä v priebehu posledného storočia, a dnes znova prechádza veľkými zmenami, ktoré by ju mohli konečne posunúť “do dospelosti”.

Snaží si vydobiť svoje miesto medzi ostatnými európskymi metropolami. Napriek nevýhodnej pozícii a prekážkam, ktorým musí čeliť, je tu potenciál, ktorý treba nájsť a budovať na ňom. K tomuto potenciálu patria aj umelci, ktorí v meste žijú.

Jedinečné stránky nášho hlavného mesta zachytíme aj vďaka spolupráci s mladými lokálnymi umelcami pomocou sekvencií s pouličnými hudobníkmi a dáme priestor aj dielam začínajúcich maliarov.

_

Support our film, „Portraits of Starving Artists“

With this graduation project, we’d like to open the door to the world of young artists struggling with life and attempting to establish themselves in various fields of art. We follow the stories of an up-and-coming band, a young painter, as well as a hopeful filmmaker, whose lives are followed by the filmmaker’s camera.

We’d like to take the opportunity to introduce, through our film, the environment of young and emerging artists to the broader public, as well as inspire many other emerging artists and persuade them never to give up and never forget what’s most important — the joy of creation. 

What is the goal of our project?

We do not want our film to only be a graduation project. The goal of this project is to speak for young, emerging artists, struggling to make their way towards their dreams, facing barriers which many can’t even imagine, along the way. 

Our project is intended to be a means of communication, a way to express the concerns of many young people. We want to break barriers and also talk about what we ourselves have made a taboo subject – failure. 

Location is key

We plan to set our film in the capital city, which is in many ways reminiscent of our artists. Bratislava has spent much of its past searching for and transforming its identity, especially during the past century, and nowadays it is again going through substantial changes, which could finally push it towards “adulthood”.

It is trying to win its place among other European capitals.  Despite its disadvantageous position and the obstacles it faces along the way, there is potential to be found and built on.  This potential also includes artists who live in the city. We will also capture the unique aspects of our capital thanks to a cooperation with young local artists for example through the use of sequences with street musicians, we will also give space to the works of emerging visual artists.

Kto za kampaňou stojí?

Update: Hlavné obsadenie filmu

Peter: Kristián Baran
Max: Jakub Švec
Mike: René Sorád 
Timo: Martin Toman
Júlia: Sarah Kubiritová 
Chloé: Laura Jankurová

_

Sme študenti Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Mnohý z nás spolu pracovali na predošlých filmoch. Film bude magisterským filmom režiséra Maria Antonia Liptaja, ktorého predošlý krátky film si môžete pozrieť nižšie. 

_

Who are we?

We are students of the Film and Television Faculty of the Academy of Performing Arts in Bratislava. Many of us have worked together on previous films. The film will be the master's degree project of director Mario Antonio Liptaj, whose previous short film you can watch below.

Na čo získané peniaze použijme?

To, že náš projekt spája mnoho dejových línií nie je len náhodou. Je naším cieľom prehovoriť za čo najväčšie množstvo umelcov, preto sa obraciame na Vás, aby ste nám pomohli s odmenami pre hercov, ktorí sa na našom projekte nadrú, s pestrou škálou lokácií, ktoré by sme veľmi radi prispôsobili tak, aby čo najprecíznejšie zobrazovali realitu, a samozrejme techniku, ktorú potrebujeme na kvalitné spracovanie filmu. 

Nesmieme ale zabudnúť na to, že najlepšie sa pracuje, keď sme najedení, preto by sme radi peniaze použili aj na občerstvenie hercov a štábu.

Kedy sa môžete tešiť na výsledky?

Náš film ale nebude možné dokončiť bez Vašej podpory, preto si každý príspevok nesmierne vážime a každé euro nás posunie ďalej v realizácií! 

Väčšinu vyzbieraných príspevkov použijeme na nakrúcanie, ktoré je naplánované na jún 2022. Film bude dokončený neskôr v tomto roku.

_

How do we plan to use your support?

The fact that our projects consists of and connects a number of storylines is not a coincidence. Our goal is to speak for the broadest possible range of artists, which is why we turn towards you to help reward our actors, who are going to work hard on our film, get access to a wide range of locations, which we’d like to modify in a way to feel as realistic as possible, and of course the equipment needed to produce the film in a high quality.

Naturally, we can’t forget that it’s easiest to work on a film when well fed, so we’d like to have the funds necessary to feed our cast and crew. 

When can you expect to see the results?

We will not be able to finish our film without your support, which is why we greatly appreciate each contribution and every single euro will get us closer to getting it materialised!

We will use most of the collected contributions for our shoot, which is planned for June 2022. The film will be finished later in the year. 

Aktuality

Obsadenie

Som velmi rad, ze vam mozem (trochu oneskorene, priznam sa), predstavit hlavne obsadenie nasho filmu. 

Peter: Kristian Baran
Max: Jakub Svec
Mike: Rene Sorad 
Timo: Martin Toman
Julia: Sarah Kubiritova   
Chloe: Laura Jankurova

Som presvedceny ze podaju skvely vykon a velmi sa tesim na nasu spolupracu :)

S pozdravom,

Mario

Milý darca
10 €  •  27. 5. 2022 15:56
Milý darca
30 €  •  26. 5. 2022 23:51
Láskavý darca
20 €  •  9. 5. 2022 20:20
Dobrosrdečný darca
40 €  •  4. 5. 2022 22:17
Zuzana
10 €  •  2. 5. 2022 14:46
:) Držím palce.
Štedrý darca
20 €  •  30. 4. 2022 14:29
Štedrý darca
20 €  •  29. 4. 2022 16:59
Darca, ktorý je za každú dobrost
15 €  •  27. 4. 2022 20:33
Veľkorysý darca
7 €  •  21. 4. 2022 8:30
Láskavý darca
20 €  •  20. 4. 2022 22:20
Štedrý darca
10 €  •  19. 4. 2022 18:34
Dobrosrdečný darca
10 €  •  19. 4. 2022 17:30

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Pridajte k tejto kampani Darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii. Odovzdávame vždy 100 % získanej sumy.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Buďte prvý, kto pridá Darcovskú výzvu


+ Pridať Darcovskú výzvu

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Vyberte si odmenu

Odmenený dobrým pocitom / Rewarded with a good feeling
Prispejte 5 € a viac

Odmenený dobrým pocitom / Rewarded with a good feeling

Aj najmenšie príspevky sa rátajú, preto ak nám chcete pomôcť pre dobrý pocit, Váš príspevok si budeme nesmierne vážiť :)

Even the smallest contributions count, so if you want to help us just to feel good, we will appreciate your contribution immensely :)

Odmena

Aj najmenšie príspevky sa rátajú, preto ak nám chcete pomôcť pre dobrý pocit, Váš príspevok si budeme nesmierne vážiť :)

Even the smallest contributions count, so if you want to help us just to feel good, we will appreciate your contribution immensely :)

Poďakovanie v záverečných titulkoch / Thanked in the end credits
Prispejte 20 € a viac

Poďakovanie v záverečných titulkoch / Thanked in the end credits

Za Vašu podporu uvedieme Vaše meno v titulkoch nášho filmu :)

For this support, we will include your name in the end credits of our film :)

Odmena

Za Vašu podporu uvedieme Vaše meno v titulkoch nášho filmu :)

For this support, we will include your name in the end credits of our film :)

Účasť na premiére filmu / Attend the premiere
Prispejte 75 € a viac

Účasť na premiére filmu / Attend the premiere

Prvé premietanie filmu momentálne plánujeme na leto. Aj vy sa môžete prísť pozrieť na výsledné dielo! :)

We are currently expecting to arrange the first screening of the film during the Summer. You too can come and see the resulting work! :)

Odmena

Prvé premietanie filmu momentálne plánujeme na leto. Aj vy sa môžete prísť pozrieť na výsledné dielo! :)

We are currently expecting to arrange the first screening of the film during the Summer. You too can come and see the resulting work! :)

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Napíšte nám

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu

Odmenený dobrým pocitom / Rewarded with a good feeling
Prispejte 5 € a viac

Odmenený dobrým pocitom / Rewarded with a good feeling

Aj najmenšie príspevky sa rátajú, preto ak nám chcete pomôcť pre dobrý pocit, Váš príspevok si budeme nesmierne vážiť :)

Even the smallest contributions count, so if you want to help us just to feel good, we will appreciate your contribution immensely :)

Odmena

Aj najmenšie príspevky sa rátajú, preto ak nám chcete pomôcť pre dobrý pocit, Váš príspevok si budeme nesmierne vážiť :)

Even the smallest contributions count, so if you want to help us just to feel good, we will appreciate your contribution immensely :)

Poďakovanie v záverečných titulkoch / Thanked in the end credits
Prispejte 20 € a viac

Poďakovanie v záverečných titulkoch / Thanked in the end credits

Za Vašu podporu uvedieme Vaše meno v titulkoch nášho filmu :)

For this support, we will include your name in the end credits of our film :)

Odmena

Za Vašu podporu uvedieme Vaše meno v titulkoch nášho filmu :)

For this support, we will include your name in the end credits of our film :)

Účasť na premiére filmu / Attend the premiere
Prispejte 75 € a viac

Účasť na premiére filmu / Attend the premiere

Prvé premietanie filmu momentálne plánujeme na leto. Aj vy sa môžete prísť pozrieť na výsledné dielo! :)

We are currently expecting to arrange the first screening of the film during the Summer. You too can come and see the resulting work! :)

Odmena

Prvé premietanie filmu momentálne plánujeme na leto. Aj vy sa môžete prísť pozrieť na výsledné dielo! :)

We are currently expecting to arrange the first screening of the film during the Summer. You too can come and see the resulting work! :)