Pomôžte vydať dve brožúry pre ľudí s obezitou, prediabetom a diabetom 2. typu

Míľnik 1/2

Peniaze budú použité na odborný preklad, jazykovú korekciu, grafické spracovanie.

Získaných 0 € 1 623 €
1 400 €
18 dní
do ukončenia

Míľnik 2/2

Pokryjeme náklady na tlač a začneme s distribúciou.

Získaných 0 € 1 623 €
3 500 €
18 dní
do ukončenia
Zakladateľ
Tomáš Rusňák
Dátum pridania
14. 11. 2023
Posledná aktualita

23. 11. 2023 21:41

Dnes nám pridelili ISBN. Tlač sa blíži.

Po pridelení ISBN chceme budúci týždeň ak všetko klapne skompletizovať záverečné preklady, pararelne grafiku a zadať brožúry už do tlače, aby ste ich dostali ešte do Vianoc domov.

Vďaka za každú podporu a dôveru.

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Prečo podporiť túto kampaň?

Úspešnou realizáciou tejto výzvy pomôžeme ľudom s obezitou, prediabetom a diabetom 2. typu na Slovensku. V spolupráci so šikovnými ľuďmi by sme chceli preložiť, jazykovo skorigovať, graficky upraviť a vytlačiť dve publikácie, ktoré sú veľmi obľúbené v USA pre ľudí s týmito problémami.

Aby sa tí, ktorí to potrebujú, mohli dostať k odborným a dlhoročnou praxou overeným informáciám, konkrétnym návodom, receptom, vyskúšaným postupom zo zahraničia, aby mohli lepšie spoznať príčinu, riziká, prípadne podporiť prevenciu alebo dopomôcť k liečbe svojho problému.

Nízkosacharidové stravovanie za akýkoľvek rozpočet. Táto brožúra slúži ako nízkosacharidový nákupný a receptový sprievodca. Ako sprievodca, vďaka ktorému môžete začať žiť bez diét a dopriať si zdravie. Je to doplnok ku klinickej smernici o nízkosacharidovej výžive pre ľudí s obezitou, prediabetom a diabetom 2. typu. 

Svetová organizácia pozýva k podpore zvýšeniu povedomia rôznymi spôsobmi, aby sa zvýšila edukácia v tejto téme. Tieto brožúry majú dopomôcť slovenským pacientom s obezitou, prediabetom a diabetom 2. typu.

Brožúry môžu konkrétne pomôcť:

– pochopiť príčinu vzniku obezity, prediabetu aj diabetu 2. typu;

– zorientovať sa v diagnostických postupoch;

– zorientovať sa v prístupoch stravovania;

– rozdeliť kategórie jedál;

– čítať tabuľky s nutričnými hodnotami;

– podporiť vytrvalosť a dodržiavanie nových návykov.

Autormi brožúr a usmernení sú poprední americkí diabetológovia. 

Jedným z hlavných iniciátorov a autorov je doktor Mark Cucuzzella, MD., ktorý je lekárom, profesorom na medicínskej univerzite, aktívnym bežecom, pracuje ako diabetológ, vedie centrum metabolického zdravia. 

Mark ako lekár a aktívny maratónsky bežec sám zažil, že jeho glykémia dosahovala prediabetický rozmer a začala sa rozvíjať inzulínova rezistencia. Táto situácia ho donútila k zmene v stravovaní.

Doktor Mark po experimente na sebe pred 10 rokmi, kedy dosiahol výborné výsledky, tieto postupy aplikoval v nemocnici West Virginia University, kde pracuje.

Aplikovali nízkosacharidový prístup u pacientov s cukrovkou. Zaznamenali ako nemocnica dramatické výsledky a mnohí zamenstnanci začali meniť svoj životný štýl a stravovacie návyky.

Zmenili stravovanie, odstránili z nemocníc automaty so sladenými nápojmi.

Mark má 10-ročnú skúsenosť, že pacienti pod jeho vedením zvládajú cukrovku lepšie, zostávajú v remisií a pomaly sa vzdávajú liekov.

Odsledoval tiež, že pomocou tohto typu stravovania sa dá upraviť mnoho ďalších zdravotných problémov, ako je krvný tlak, problémy s lipidmi, bolesti kĺbov a ich opuchy, bolesti hlavy, únava, kožné a dýchacie ťažkosti, ako aj množstvo gastrointestinálnych symptómov.

V rámci mojich štúdií som mal možnosť v USA osobne bližšie spoznať  doktora Marka. Volám sa Tomáš Rusňák. Som terapeut a integratívny poradca zdravia a mám túžbu pomôcť v edukácii populácie. Už viac ako 10 rokov sa venujem poradenstvu v oblasti životosprávy. Na svojej profesnej ceste som sa stretol s mnohými ľudmi, ktorí sa trápia s obezitou, majú diagnostikovaný prediabetes alebo už diabetes 2. typu. Potrebujú pomoc, usmernenie, informácie na ich ceste ochorením.   

Som iniciátorom tejto kampane a okrem vydania brožúr snívam tiež o tom, aby doktor Mark mohol znova prísť na Slovensko a obohatiť nás aj osobne svojimi skúsenosťami či myšlienkami i odbornými informáciami. V roku 2019 sa už podarilo, aby bol hosťom slovenskej konferencie zameranej pre športovcov a odbornú verejnosť v Banskej Bystrici. 

Spoluautorkou brožúr je doktorka Kristie Sullivan, PhD, ktorá s nadšením pomáha druhým naučiť sa nasledovať a udržiavať si životný štýl s nízkym obsahom sacharidov.

Jej vášeň je živená osobnou skúsenosťou s obezitou, ktorá začala už v jej detstve.

S prísne nízkosacharidovým životným štýlom začala v roku 2013. V dôsledku toho schudla viac ako 40kg, čo výrazne zlepšilo jej zdravotný stav. Vďaka svojmu osobnému úspechu začala pomáhať iným, ktorí tiež bojujú ako ona.

Výskyt diabetu a obezity v posledných desaťročiach dramaticky vzrástol.

14. 11. je svetový deň diabetu. Prečo 14. 11.? Narodil sa vtedy sir Frederick Banting, ktorý je spoluobjaviteľ inzulínu v roku 1922. 

Sloganom tohtoročného svetového dňa diabetu je: “Poznaj svoje riziká. Poznaj svoju odpoveď.”.

Výskyt prediabetu a diabetu 2. typu v posledných desaťročiach dramaticky vzrástol, pararelne so zvyšujúcim sa výskytom obezity.

Celosvetovo má diabetes 1 z 10-tich dospelých. Viac ako 90% má diabetes 2. typu. V mnohých prípadoch diabetu 2. typu môžu byť komplikácie a negatívne symptomi spomalené alebo preventívne vyriešené skrz dodržiavanie zdravých návykov. Je dobré poznať riziká, podporiť prevenciu, prípadne pomôcť skorej diagnostike a včasnej liečbe.

Dlhodobou témou pre svetový deň diabetu od 2021–2023 je “Prístup k diabetickej starostlivosti.” Milióni ľudí s diabetom vo svete nemajú prístup k diabetickej starostlivosti. Ľudia s diabetom potrebujú adekvátnu starostlivosť a podporu na zvládnutie ich situácie s chorobou a zabráneniu súvisiacich komplikácii. Každoročne vlády zvyšujú investície do diabetickej starostlivosti a prevencie. 

Dôležitým odkazom tohtoročnej kampane je, aby každý poznal svoje riziká diabetu 2. typu, ako môže celý proces nástupu ochorenia zastaviť alebo preventívne nastaviť svoje stravovacie návyky a zároveň mať prístup k správnym informáciám.

Svetový deň diabetu je globálna príležitosť, kedy ľudia s diabetom, zdravotníci, diabetickí pracovníci, média a verejnosť majú možnosť zvýšiť povedomie o diabete. 

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Pri dosiahnutí prvého míľnika budú peniaze použité na odborný preklad, jazykovú korekciu, grafické spracovanie spomínaných dvoch publikácií.

Dosiahnutím druhého míľnika môžeme vytlačiť po 1 000 kusov z oboch publikácií, začať s odosielaním brožúr prispievateľom a zároveň by sme chceli poslať výtlačky do odborných centier, ambulancií, charitných či sociálnych pracovísk na Slovensku, kde sa venujú ľudom s obezitou, prediabetom a diabetom, aby sa touto formou dozvedeli o možnostiach prevencie alebo liečby spomínaných problémov.

Ak by sa podarilo získať viac finančných prostriedkov, plánujeme opäť pozvať doktora Marka Cucuzzellu na Slovensko na odborné sympózium metabolického zdravia, kde by mohol zdieľať svoje dlhoročné inovatívne prístupy, ktoré s kolegami úspešne už roky aplikujú v USA.

Doktora Marka som osobne zažil viackrát ako rečníka na medzinárodných konferenciách a viem, že sa má s čím podeliť s laickým, aj odborným publikom. 

Ak by sa kampaň nepodarilo celú naplniť, sme odhodlaní iniciovať minimálny plán, a to je preklad, jazyková korektúra, grafické spracovanie a vydanie v minimálnom množstve, aby dve publikácie boli dostupné pre slovenskú verejnosť v slovenskom jazyku.

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

23. 11. 2023 21:41

Dnes nám pridelili ISBN. Tlač sa blíži.

Po pridelení ISBN chceme budúci týždeň ak všetko klapne skompletizovať záverečné preklady, pararelne grafiku a zadať brožúry už do tlače, aby ste ich dostali ešte do Vianoc domov.

Vďaka za každú podporu a dôveru.

22. 11. 2023 6:46

Prvý týždeň úspešne za nami. Ďakujeme Vám

Prvý týždeň bol úspešny. Prvý miľník sa blíži.

My v pozadí v tíme makáme na ukončovaní finálnych jazykových korektúr a grafik spracováva už posledné stránky, aby sme všetko mali nachystané pre tlač.

Vďaka

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Milý darca
50 €  •  3. 12. 2023 14:52
Dobrosrdečný darca
30 €  •  30. 11. 2023 21:51
Láskavý darca
20 €  •  29. 11. 2023 18:04
Veľkorysý darca
10 €  •  29. 11. 2023 15:41
Štedrý darca
20 €  •  27. 11. 2023 21:57
Darca, ktorý je za každú dobrost
80 €  •  27. 11. 2023 20:56
Láskavý darca
30 €  •  27. 11. 2023 11:13
Štedrý darca
19 €  •  26. 11. 2023 14:58
Darca, ktorý je za každú dobrost
30 €  •  25. 11. 2023 21:01
Milý darca
19 €  •  24. 11. 2023 23:09
Darca, ktorý je za každú dobrost
15 €  •  24. 11. 2023 20:00
Veľkorysý darca
20 €  •  24. 11. 2023 12:54
Štedrý darca
60 €  •  24. 11. 2023 11:46
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  23. 11. 2023 21:16
Dobrosrdečný darca
15 €  •  23. 11. 2023 18:43
Štedrý darca
15 €  •  22. 11. 2023 14:18
Veľkorysý darca
20 €  •  22. 11. 2023 8:41
Dobrosrdečný darca
20 €  •  21. 11. 2023 16:28
Štedrý darca
25 €  •  21. 11. 2023 8:51
Štedrý darca
100 €  •  21. 11. 2023 2:41
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  20. 11. 2023 11:37
Veľkorysý darca
15 €  •  20. 11. 2023 10:31
Milý darca
30 €  •  20. 11. 2023 9:31
Láskavý darca
100 €  •  19. 11. 2023 17:13
Láskavý darca
40 €  •  19. 11. 2023 13:06
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  19. 11. 2023 12:43
Láskavý darca
20 €  •  18. 11. 2023 9:57
Milý darca
30 €  •  17. 11. 2023 20:43
Darca, ktorý je za každú dobrost
23 €  •  17. 11. 2023 19:00
Dobrosrdečný darca
20 €  •  17. 11. 2023 14:57
Milý darca
40 €  •  17. 11. 2023 14:33
Štedrý darca
30 €  •  17. 11. 2023 13:01
Dobrosrdečný darca
40 €  •  17. 11. 2023 11:46
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  17. 11. 2023 9:55
Veľkorysý darca
15 €  •  17. 11. 2023 9:50
Štedrý darca
22 €  •  17. 11. 2023 9:44
Láskavý darca
50 €  •  17. 11. 2023 7:45
Láskavý darca
20 €  •  16. 11. 2023 21:55
Štedrý darca
30 €  •  16. 11. 2023 15:31
Darca, ktorý je za každú dobrost
30 €  •  16. 11. 2023 13:49
Láskavý darca
30 €  •  16. 11. 2023 12:40
Dobrosrdečný darca
15 €  •  16. 11. 2023 11:47
Darca, ktorý je za každú dobrost
15 €  •  16. 11. 2023 8:41
Štedrý darca
20 €  •  15. 11. 2023 16:36
Štedrý darca
15 €  •  15. 11. 2023 13:17
Láskavý darca
50 €  •  15. 11. 2023 11:42
Štedrý darca
15 €  •  15. 11. 2023 11:15
Dobrosrdečný darca
20 €  •  15. 11. 2023 8:12
Láskavý darca
20 €  •  15. 11. 2023 7:50
Štedrý darca
15 €  •  15. 11. 2023 7:46
Štedrý darca
15 €  •  15. 11. 2023 7:45
Štedrý darca
15 €  •  15. 11. 2023 7:36
Darca, ktorý je za každú dobrost
60 €  •  15. 11. 2023 7:33
Veľkorysý darca
15 €  •  14. 11. 2023 23:27
Štedrý darca
20 €  •  14. 11. 2023 20:35
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  14. 11. 2023 20:34

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Vyberte si odmenu

Mam záujem o obe brožúry
Prispejte 15 € a viac

Mam záujem o obe brožúry

Jedna brožúra slúži ako nízkosacharidový nákupný a receptový sprievodca. Ako sprievodca, vďaka ktorému môžete začať žiť bez diét a dopriať si zdravie.

Druhá je klinickou smernicou o nízkosacharidovej výžive pre ľudí s obezitou, prediabetom a diabetom 2. typu. 

S distribúciou začneme približne dva týždne po dosiahnutí druhého míľnika.

Odmena

Odmena je vrátane poštovného.

Dobrý pocit z podpory prevencie a edukácie
Prispejte 5 € a viac

Dobrý pocit z podpory prevencie a edukácie

Fandím Vám a chcem podporiť brožúry bez nároku na odmenu.

Večera s doktorom Markom Cucuzzellom
Prispejte 135 € a viac

Večera s doktorom Markom Cucuzzellom

Zostáva 2/2

V prípade úspešnej kampane večera s doktorom Markom Cucuzzellom počas jeho pobytu na Slovensku. 

Unikátna príležitosť rozprávať sa osobne s lídrom v oblasti diabetológie v USA, autorom mnohých štúdii, spoluautorom kníh a publikácii.

Odmena Zostáva 2/2

Večera s podpísaním oboch brožúr doktorom Markom. 

Podpísaná kniha doktora Marka
Prispejte 50 € a viac

Podpísaná kniha doktora Marka

Zostáva 4/5

Podpísaná kniha doktorom Markom. Kniha sa venuje komplexne problematike behu, výživy, prevencie zranení. V knihe popisuje svoje dlhoročné skúsenosti a je prienikom mnohých odborných štúdii a konzultácii s rôznymi odborníkmi v odbore. Kniha je v anglickom jazyku. 

Odmena Zostáva 4/5

Odmena je vrátane poštovného.

Vstupenka na odbornú konferenciu s doktorom Markom
Prispejte 65 € a viac

Vstupenka na odbornú konferenciu s doktorom Markom

Zostáva 9/10

V prípade úspešnej kampane pozveme doktora Marka Cucuzzellu opäť na Slovensko na odbornú konferenciu metabolického zdravia a behu, kde by mohol zdieľať svoje dlhoročné inovatívne prístupy, ktoré s kolegami úspešne už roky aplikuje v USA. 

Odmena Zostáva 9/10

Vstupenka na celodenné sympózium

Dve brožúry + konzultácia s Tomášom Rusňákom
Prispejte 40 € a viac

Dve brožúry + konzultácia s Tomášom Rusňákom

Zostáva 2/7

Konzultácia v oblasti životosprávy, výživy, pohybu, zmeny návykov a behu. 

Odmena Zostáva 2/7

Dve brožúry + 30 min. konzultácia

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu

Mam záujem o obe brožúry
Prispejte 15 € a viac

Mam záujem o obe brožúry

Jedna brožúra slúži ako nízkosacharidový nákupný a receptový sprievodca. Ako sprievodca, vďaka ktorému môžete začať žiť bez diét a dopriať si zdravie.

Druhá je klinickou smernicou o nízkosacharidovej výžive pre ľudí s obezitou, prediabetom a diabetom 2. typu. 

S distribúciou začneme približne dva týždne po dosiahnutí druhého míľnika.

Odmena

Odmena je vrátane poštovného.

Dobrý pocit z podpory prevencie a edukácie
Prispejte 5 € a viac

Dobrý pocit z podpory prevencie a edukácie

Fandím Vám a chcem podporiť brožúry bez nároku na odmenu.

Večera s doktorom Markom Cucuzzellom
Prispejte 135 € a viac

Večera s doktorom Markom Cucuzzellom

Zostáva 2/2

V prípade úspešnej kampane večera s doktorom Markom Cucuzzellom počas jeho pobytu na Slovensku. 

Unikátna príležitosť rozprávať sa osobne s lídrom v oblasti diabetológie v USA, autorom mnohých štúdii, spoluautorom kníh a publikácii.

Odmena Zostáva 2/2

Večera s podpísaním oboch brožúr doktorom Markom. 

Podpísaná kniha doktora Marka
Prispejte 50 € a viac

Podpísaná kniha doktora Marka

Zostáva 4/5

Podpísaná kniha doktorom Markom. Kniha sa venuje komplexne problematike behu, výživy, prevencie zranení. V knihe popisuje svoje dlhoročné skúsenosti a je prienikom mnohých odborných štúdii a konzultácii s rôznymi odborníkmi v odbore. Kniha je v anglickom jazyku. 

Odmena Zostáva 4/5

Odmena je vrátane poštovného.

Vstupenka na odbornú konferenciu s doktorom Markom
Prispejte 65 € a viac

Vstupenka na odbornú konferenciu s doktorom Markom

Zostáva 9/10

V prípade úspešnej kampane pozveme doktora Marka Cucuzzellu opäť na Slovensko na odbornú konferenciu metabolického zdravia a behu, kde by mohol zdieľať svoje dlhoročné inovatívne prístupy, ktoré s kolegami úspešne už roky aplikuje v USA. 

Odmena Zostáva 9/10

Vstupenka na celodenné sympózium

Dve brožúry + konzultácia s Tomášom Rusňákom
Prispejte 40 € a viac

Dve brožúry + konzultácia s Tomášom Rusňákom

Zostáva 2/7

Konzultácia v oblasti životosprávy, výživy, pohybu, zmeny návykov a behu. 

Odmena Zostáva 2/7

Dve brožúry + 30 min. konzultácia