Kniha TAJOMSTVO SLOV – spolu s Danielom Hevierom zlepšime vzťah detí k slovenčine

Míľnik 1/3

Pokryjeme náklady na knihu Tajomstvo slov…a môžme začať štartovať ďalšie aktivity…

Získaných 0 € 17 145 €
7 000 €
20 dní
do ukončenia

Míľnik 2/3

Ku knihe TAJOMSTVO SLOV chcem vydať aktivizačný zošit. Nie je to pracovný, ale hrací zošit, pretože moja gramatika je "hra"matika.

Získaných 0 € 17 145 €
12 000 €
20 dní
do ukončenia

Míľnik 3/3

Tretí míľnik umožní vytlačiť parádny plagát TAJOMSTVO SLOV. Slovenčina do každej detskej izby a školskej triedy!

Získaných 0 € 17 145 €
17 000 €
20 dní
do ukončenia
Zakladateľ
Daniel Hevier
Dátum pridania
28. 8. 2023
Posledná aktualita

22. 9. 2023 14:44

Plagát SLOVNÉ DRUHY

Moji milí, v podpore pokračujeme tak krásne, že môžeme vytlačiť aj plagát SLOVNÉ DRUHY do detských izieb alebo školských tried. Dnes som pripravil maketu pre grafika, výsledný plagát bude oveľa krajší a veselší.

Ďakujem za Vašu priazeň. Budem Vám vďačný, ak oboznámite aj Vašich príbuzných či priateľov s naším TAJOMSTVOM.

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Prečo je potrebné zlepšovať vzťah detí k slovenčine?

Vieme, že materinský jazyk je kľúčový v komunikácii, vzťahoch, pocitu úspešnosti či šťastia. ALE: zároveň poznáme smutný fakt, že slovenský jazyk je najneobľúbenejším predmetom našich detí v školách. Volám sa Daniel Hevier a jazyk je pre mňa ako spisovateľa, textára či pedagóga najdôležitejšou matériou. Ale záleží mi na tom, aby sa stal aj najkrajšou a najúžasnejšou súčasťou života našich detí.

Prečo vznikol tento projekt?

PRETOŽE SLOVENČINA NIE JE IBA PREDMET V ŠKOLE. Je nevyhnutá aj pre osvojenie cudzích jazykov, logického myslenia, dejepisu, zemepisu, dokonca aj matematiky. Mnohí učitelia matematiky tvrdia, že deťom nejde matematika najmä preto, lebo neovládajú slovenčinu.

TAJOMSTVO SLOV je mojou aktivitou na zlepšenie slovenského vzdelávania. Európska únia prostredníctvom Rady Európy a Európskej komisie formulovala najdôležitejšiu kompetenciu pre toto storočie: komunikácia v materinskom jazyku.

Tento projekt sa začína vydaním knihy TAJOMSTVO SLOV, ale pokračuje aj ďalšími aktivitami – stretnutiami s deťmi v ich triedach a školách, metodickou podporou učiteľom, workshopmi, kontaktnými aktivitami s deťmi i dospelými, vytvorením ďalších podporných materiálov pre žiakov, rodičov i učiteľov.

Milí rodičia a starí rodičia, zapojte sa do nášho spoločného úsilia a staňte sa nielen jeho podporovateľom, ale aj jeho spolutvorcom a aktívnym účastníkom. Napríklad tým, že pomôžete identifikovať problémy, ktoré má vaše dieťa so slovenčinou, gramatikou, navrhnete témy, ktorým by som sa mal ďalej venovať apod. Mojím cieľom je nielen získať Vašu finančnú podporu na realizovanie týchto plánov, ale spolu s vami, rodičia a starí rodičia, zlepšiť naše školstvo, a to konkrétne v triede a na škole, kde chodí vaše dieťa.

Náš svet a bezprostredná realita okolo nás je a bude ešte viac zložitejšia a komplikovanejšia. Chceme, aby v nej naše deti obstáli ako múdri, vzdelaní, zorientovaní, ale aj dobrí a šťastní ľudia.

TAJOMSTVO SLOV je unikátnym autorským, metodickým a didaktickým konceptom, ako naučiť dieťa na základnej škole prostredníctvom materinského (a otcovského) jazyka porozumieť svetu a jeho miestu v ňom.

NAŠA MISIA:

Svet je nekonečne rôznorodý a vrstevnatý. My, ľudia, však máme odvekú túžbu neprehľadný chaos usporadúvať a vnášať doň systém. Dieťa samo rado triedi hračky, veci, usporadúva si svoje zbierky do kolekcií, či sú to známky, zvieratká, kluby… Túto systematickosť bude potrebovať v celom svojom živote. Tým, že mu poskytujem kľúč k bohatej zásobe slov, ktoré používa alebo počuje, učím ho rozumieť zložitosti sveta a nestratiť sa v ňom. Na to je dobrá gramatika. Som presvedčený, že ak dieťaťu spoločne odhalíme tajomstvo slov, poodhalíme mu aj zmysel jeho vlastnej existencie. A to je cieľ, ktorý stojí za to.

Takto som vizuálne znázornil a personifikoval podstatné mená. Sú to slovné druhy, ktoré chcú uchovať podstatu, substanciu, všetky pojmy a označenia, či už konkrétne alebo nehmotné.

Míľniky projektu TAJOMSTVO SLOV:

1. fáza – kniha TAJOMSTVO SLOV

v náklade 1000 kusov. Na grafickú úpravu, zalomenie textu, skenovanie farebných celostranových ilustrácií, kvalitný papier a vytlačenie knihy v tvrdej väzbe (formát A4) je potrebné 7 EUR/1 kus, t.j. 7000 EUR.

Takto deťom v knihe TAJOMSTVO SLOV znázorňujem slovný druh SPOJKY. Sú to síce krátke, ale veľmi dôležité slovné druhy, pretože vytvárajú vzťahy a spájajú veci, ľudí, javy… Otec + mama, brat + sestra, učiteľ + žiak…

Deti ma poznajú ako spisovateľa Heviho, prípadne učižiaka

Volám sa Daniel Hevier, deti ma poznajú ako spisovateľa Heviho, prípadne učižiaka – učiteľa, ktorý je spolužiakom svojich žiakov.

Som vďačný za to, že už mám tri generácie čitateľov a poslucháčov: deti – rodičov – starých rodičov.

Vydal som vyše stovku kníh pre deti i dospelých, napísal som množstvo textov (najmä pre môjho parťáka Paľa Haberu) a niekoľko muzikálov (Evanjelium o Márii, Povolanie pápež, Jánošík a i.) V poslednom čase som vydal niekoľko motivačných a inšpiratívnych kníh venovaných vzdelávaniu detí i učiteľov (Škola pre tvoju budúcnosť, Tajomstvá literatúry, Bedeker Štúr, Hešteg Marína, Heviho Diktátor, Heviho škola tvorivosti…) 

Ako spisovateľ som počas 50 rokov navštívil stovky škôl na Slovensku i v zahraničí, kde som sa stretol s tisíckami žiakov. Venujem sa aj vzdelávaniu učiteľov. Vytvoril som viacero inovačných konceptov vzdelávania (Radostná škola, PAF – Prázdninová škola fantázie, Heviho škola tvorivosti, Deti pre budúcnosť…) Ako „lietajúci učiteľ“ učím na viacerých základných, stredných i vysokých školách. Som spoluzakladateľ strednej školy budúcnosti PRONEA v Partizánskom. Podieľal som sa na viacerých reformách a iniciatívach na zlepšenie školstva na Slovensku.

Na čo použijem s vďakou Vašu láskavú podporu:

Na vytlačenie, zalomenie, grafickú úpravu, skenovanie ilustrácií knihy TAJOMSTVO SLOV v počte 1000 kusov. Kniha bude vytlačená na kvalitnom papieri, v tvrdej väzbe, formátu A4 v celkovej sume 7000 EUR.

Ak ma poctíte ďalšou podporou, budem môcť zrealizovať aj ďalšie fázy môjho projektu:

– aktivity na sociálnych sieťach, propagácia a reklama na FB, komunikovanie s rodičmi a pedagógmi

– aktivity s individuálnymi rodinami, identifikácia potrieb detí a rodičov, návrhy na ďalšie aktivity a materiály pre deti a rodičov

-aktivity pre triedy a školy, online vyučovacie hodiny Daniela Heviera v jednotlivých triedach podľa požiadaviek školy

– metodická podpora pre učiteľov, manuál konceptu TAJOMSTVO SLOV, didaktické materiály pre učiteľov, vystupovanie Daniela Heviera na konferenciách a fórach venovaných vzdelávaniu na Slovenska 

– produkcia, tlač a výroba aktivizačných a didaktických materiálov a pomôcok pre žiakov, rodičov a učiteľov

– video prezentácie a prednášky Daniela Heviera na You Tube

– hudobný klip/y o slovách približujúce slovenský á jazyk a gramatiku deťom

Keďže nejde o jednorazový projekt, ale o kontinuálnu aktivitu, jednotlivé fázy budem uskutočňovať podľa Vašej podpory, ale aj podľa aktuálnych potrieb našich a vašich detí. Budem reagovať na nové technologické možnosti, ale aj spoločenskú atmosféru, ako aj na individuálne potreby detí, rodičov a pedagógov. 

A ešte jedna ukážka: takto deťom približujem nielen slovný druh citoslovcia, ale potrebu mať emócie, cítiť s inými ľuďmi:

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

22. 9. 2023 14:44

Plagát SLOVNÉ DRUHY

Moji milí, v podpore pokračujeme tak krásne, že môžeme vytlačiť aj plagát SLOVNÉ DRUHY do detských izieb alebo školských tried. Dnes som pripravil maketu pre grafika, výsledný plagát bude oveľa krajší a veselší.

Ďakujem za Vašu priazeň. Budem Vám vďačný, ak oboznámite aj Vašich príbuzných či priateľov s naším TAJOMSTVOM.

20. 9. 2023 15:40

Dosiahli sme 2. míľnik

Vďaka novým podporovateľom, ktorých ste inšpirovali a naštartovali vy (a Vy), podarilo sa nám dosiahnuť 2. míľnik. Keďže do skončenia kampane nám ostáva pomerne veľa dní, a keďže môj projekt zahŕňa viacero aktivít, bolo by škoda nepokračovať. Najmä preto, lebo stále noví a noví priaznivci chcú aj prostredníctvom TAJOMSTVA SLOV rozradostňovať vzdelávanie svojich detí. Tretí míľnik bude zahŕňať vytlačenie plagátu do detských izieb a školských tried. Čoskoro zverejním maketu plagátu. Zatiaľ ostávam s vďakou, Daniel Hevier

19. 9. 2023 10:10

Podporujú ma ľudia zo zahraničia i z malých obcí

10. 9. 2023 9:40

Dosiahli sme 1. míľnik

Moji milí,

áno, dosiahli sme 1. míľnik, prekročili sme sumu potrebnú na vytlačenie 1000 kusov knihy TAJOMSTVO SLOV. Hovorím v množnom čísle – dosiahli sme – pretože tento projekt pokladám za náš spoločný.

Na fotografii vidíme dve čísla. Prvá je suma, ktorú ste spolu vyskladali. Dojímajú ma všetky príspevky, aj tie vysoké, ale aj tie, ktorých podporovatelia mali väčšie srdce ako finančné možnosti. Možno Vám niekedy budem môcť poďakovať aj osobne, zatiaľ teda takto na diaľku vyslovujem úprimnú vďaku.

Ale pre mňa je cennejšie to druhé číslo – 213 darcov. Pretože vy nie ste čísla. Ste konkrétni ľudia, ktorí aj takto chcú meniť prítomnosť i budúcnosť našich detí. Vaša existencia niekde v diaľke ma povzbudzuje, aby som neustával vo svojej misii.

Ostávame v kontakte, čoskoro sa ozvem s ďalšími informáciami. Zatiaľ pekné dni, Váš Daniel Hevier, učižiak

7. 9. 2023 8:43

Postupujeme.

Vážené darkyne a darcovia, verím, že sa nám prvý míľnik podarí dosiahnuť. Vy ste to naštartovali a každý deň sa pridávajú noví podporovatelia. Aby som Vám skrátil čas čakania na knihu a zároveň aby ste boli nielen darcami, ale aj spolupracovníkmi, dovoľujem si Vás vyzvať na diskusiu. Napíšte mi, prosím, aké sú Vaše skúsenosti so vzdelávaním Vašich detí, čo sa Vám v škole páči a nepáči, ako by ste si predstavovali radostnú školu pre Vaše dieťa, čo by som mohol urobiť ja ako spisovateľ k zlepšeniu nášho školstva. Za všetky Vaše názory a návrhy Vám budem veľmi povďačný.

5. 9. 2023 10:04

ZAČALI SME!

Milí priatelia, veľmi si vážim, že ste venovali pozornosť môjmu TAJOMSTVU. Nie je to nijaké tajomstvo – spolu chceme zlepšiť vzdelávanie našich detí prostredníctvom jazyka. Vy ste prví, ktorí ste podporili túto myšlienku a ja vám (a tiež osobne Vám) za to veľmi ďakujem. V súčasnosti oboznamujem s našou misiou čo najširší okruh ľudí. Budem Vám vďačný, ak aj Vy zoznámite s naším Tajomstvom svojich známych a priateľov. Teším sa na naše ďalšie stretnutia, Daniel Hevier

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Ospravedlňujeme sa, ale zoznam darcov je dočasne nedostupný z dôvodu veľkého zaťaženia našej webovej stránky. Pracujeme na náprave. Ďakujeme vám za pochopenie.

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Vyberte si odmenu

Kniha TAJOMSTVO SLOV
Prispejte 25 € a viac

Kniha TAJOMSTVO SLOV

Plno farebná, bohato ilustrovaná kniha Daniela Heviera TAJOMSTVO SLOV s podpisom autora, ktorú dostanete ihneď po vydaní. Kniha nebude v nijakom kníhkupectve.

Odmena

1 x kniha TAJOMSTVO SLOV

Kniha Daniela Heviera TAJOMSTVO SLOV s osobným venovaním
Prispejte 40 € a viac

Kniha Daniela Heviera TAJOMSTVO SLOV s osobným venovaním

Takto môže vyzerať osobné venovanie pre Vaše dieťa/deti, kde Daniel Hevier napíše grafiťáckym spôsobom meno Vášho dieťaťa/detí a pridá svoj podpis.

Odmena

 Kniha nebude dostupná v nijakom kníhkupectve.

Kniha Daniela Heviera TAJOMSTVO SLOV s osobným "grafiťáckym" venovaním + "hrací" zošit
Prispejte 60 € a viac

Kniha Daniela Heviera TAJOMSTVO SLOV s osobným „grafiťáckym“ venovaním + „hrací“ zošit

Náročky nehovorím o pracovnom zošite, pretože v mojom „hracom“ zošite sa čitateľ a pozerateľ hrá. Hrá sa so slovami, s obrázkami, lúšti indície a hlavolamy, zasmeje sa nad kreslenými vtipmi alebo skutočnými hláškami učiteľov i žiakov zo školských lavíc. Jednoducho, zažije mnoho zábavy, a popritom si „precvičí“ celú gramatiku. 

Odmena

Kniha TAJOMSTVO SLOV + grafiťácke osobné venovanie + hrací zošit.

Kniha nebude dostupná v nijakom kníhkupectve 

Kreatívny balík: kniha s venovaním - hrací zošit - plagát do detskej izby
Prispejte 85 € a viac

Kreatívny balík: kniha s venovaním – hrací zošit – plagát do detskej izby

Lepí si vaše dieťa/deti na steny svojej izby plagáty? Ony to volajú postery. Aj ja im pribalím v tejto odmene do knihy poster. Bude mať formát A2 (to je 42 cm x 59 cm). Dieťa bude mať na očiach farebný a úžasný svet SLOVNÝCH DRUHOV a už nikdy nebude mať problém identifikovať ich v škole.

Veselá kolekcia s Diktátorom
Prispejte 95 € a viac

Veselá kolekcia s Diktátorom

Zostáva 88/100

Okrem knihy TAJOMSTVO SLOV s osobným grafiťáckym venovaním, hracím zošitom a posterom SLOVNÉ DRUHY dostanete v tejto odmene aj unikátne diktáty Daniela Heviera. Diktátor nie je nijaký postrach, ale kolekcia 138 veselých, až bláznivých diktátov, s ktorými vaše dieťa/deti vyhrajú nad gramatikou. Táto kniha je prístupná iba v obmedzenom množstve, keďže nie je dostupná pre verejnosť.

Zostáva 88/100
Daniel Hevier príde osobne odhaliť TAJOMSTVO SLOV do triedy, do ktorej chodí Vaše dieťa + vyššie uvedené odmeny. Platí pre BA, TT a TN kraj.
Prispejte 200 € a viac

Daniel Hevier príde osobne odhaliť TAJOMSTVO SLOV do triedy, do ktorej chodí Vaše dieťa + vyššie uvedené odmeny. Platí pre BA, TT a TN kraj.

Zostáva 23/30

Daniel Hevier príde o s o b n e do triedy Vášho dieťaťa na hodinu slovenčiny, kde sa predstaví ako učižiak. Vysvetlí im učivo, ktoré ich nebaví či nudí, a presvedčí ich, že aj gramatika je úžasná vec.

Ale ak budete mať záujem o návštevu z iného kraja, rád k vám príde online. Aj to má svoje výhody, pretože deti budú môcť vidieť pracovňu-hračkovňu Daniela Heviera, ukáže im zaujímavé fotky alebo listy (napríklad ten od Roalda Dahla) a svoje spisovateľské rituály a triky.

Odmena Zostáva 23/30

Osobná návšteva Daniela Heviera + kniha TAJOMSTVO SLOV + osobné grafiťácke venovanie + hrací zošit + poster Diktátor 

Osobné stretnutie s Danielom Hevierom. (BA, TN, TT kraj)
Prispejte 400 € a viac

Osobné stretnutie s Danielom Hevierom. (BA, TN, TT kraj)

Zostáva 8/10

Najvyššia odmena v limitovanom počte. Daniel Hevier príde osobne do triedy/školy, do ktorej chodí Vaše dieťa. Po dohovore so školou môže „odučiť“ hodinu slovenského jazyka v triede Vášho dieťaťa a potom urobiť hevishow pre celú školu (s pesničkami, rozprávaním príbehov, dokonca s rapovaním).

POZOR: Týka sa to iba Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja.

Odmena Zostáva 8/10

Okrem vyššie uvedených odmien – kniha + osobné venovanie + hrací zošit + poster + Diktátor) príde Daniel Hevier do triedy/školy, kam chodí Vaše dieťa.

Projekt podporím bez nároku na odmenu
Prispejte 5 € a viac

Projekt podporím bez nároku na odmenu

Páči sa vám môj projekt, ale nevybrali ste si žiadnu z odmien?

Môžete ma podporiť ľubovoľnou čiastkou a váš príspevok použijem na financovanie potrebných častí projektu

Odmena

ĎAKUJEM!

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu

Kniha TAJOMSTVO SLOV
Prispejte 25 € a viac

Kniha TAJOMSTVO SLOV

Plno farebná, bohato ilustrovaná kniha Daniela Heviera TAJOMSTVO SLOV s podpisom autora, ktorú dostanete ihneď po vydaní. Kniha nebude v nijakom kníhkupectve.

Odmena

1 x kniha TAJOMSTVO SLOV

Kniha Daniela Heviera TAJOMSTVO SLOV s osobným venovaním
Prispejte 40 € a viac

Kniha Daniela Heviera TAJOMSTVO SLOV s osobným venovaním

Takto môže vyzerať osobné venovanie pre Vaše dieťa/deti, kde Daniel Hevier napíše grafiťáckym spôsobom meno Vášho dieťaťa/detí a pridá svoj podpis.

Odmena

 Kniha nebude dostupná v nijakom kníhkupectve.

Kniha Daniela Heviera TAJOMSTVO SLOV s osobným "grafiťáckym" venovaním + "hrací" zošit
Prispejte 60 € a viac

Kniha Daniela Heviera TAJOMSTVO SLOV s osobným „grafiťáckym“ venovaním + „hrací“ zošit

Náročky nehovorím o pracovnom zošite, pretože v mojom „hracom“ zošite sa čitateľ a pozerateľ hrá. Hrá sa so slovami, s obrázkami, lúšti indície a hlavolamy, zasmeje sa nad kreslenými vtipmi alebo skutočnými hláškami učiteľov i žiakov zo školských lavíc. Jednoducho, zažije mnoho zábavy, a popritom si „precvičí“ celú gramatiku. 

Odmena

Kniha TAJOMSTVO SLOV + grafiťácke osobné venovanie + hrací zošit.

Kniha nebude dostupná v nijakom kníhkupectve 

Kreatívny balík: kniha s venovaním - hrací zošit - plagát do detskej izby
Prispejte 85 € a viac

Kreatívny balík: kniha s venovaním – hrací zošit – plagát do detskej izby

Lepí si vaše dieťa/deti na steny svojej izby plagáty? Ony to volajú postery. Aj ja im pribalím v tejto odmene do knihy poster. Bude mať formát A2 (to je 42 cm x 59 cm). Dieťa bude mať na očiach farebný a úžasný svet SLOVNÝCH DRUHOV a už nikdy nebude mať problém identifikovať ich v škole.

Veselá kolekcia s Diktátorom
Prispejte 95 € a viac

Veselá kolekcia s Diktátorom

Zostáva 88/100

Okrem knihy TAJOMSTVO SLOV s osobným grafiťáckym venovaním, hracím zošitom a posterom SLOVNÉ DRUHY dostanete v tejto odmene aj unikátne diktáty Daniela Heviera. Diktátor nie je nijaký postrach, ale kolekcia 138 veselých, až bláznivých diktátov, s ktorými vaše dieťa/deti vyhrajú nad gramatikou. Táto kniha je prístupná iba v obmedzenom množstve, keďže nie je dostupná pre verejnosť.

Zostáva 88/100
Daniel Hevier príde osobne odhaliť TAJOMSTVO SLOV do triedy, do ktorej chodí Vaše dieťa + vyššie uvedené odmeny. Platí pre BA, TT a TN kraj.
Prispejte 200 € a viac

Daniel Hevier príde osobne odhaliť TAJOMSTVO SLOV do triedy, do ktorej chodí Vaše dieťa + vyššie uvedené odmeny. Platí pre BA, TT a TN kraj.

Zostáva 23/30

Daniel Hevier príde o s o b n e do triedy Vášho dieťaťa na hodinu slovenčiny, kde sa predstaví ako učižiak. Vysvetlí im učivo, ktoré ich nebaví či nudí, a presvedčí ich, že aj gramatika je úžasná vec.

Ale ak budete mať záujem o návštevu z iného kraja, rád k vám príde online. Aj to má svoje výhody, pretože deti budú môcť vidieť pracovňu-hračkovňu Daniela Heviera, ukáže im zaujímavé fotky alebo listy (napríklad ten od Roalda Dahla) a svoje spisovateľské rituály a triky.

Odmena Zostáva 23/30

Osobná návšteva Daniela Heviera + kniha TAJOMSTVO SLOV + osobné grafiťácke venovanie + hrací zošit + poster Diktátor 

Osobné stretnutie s Danielom Hevierom. (BA, TN, TT kraj)
Prispejte 400 € a viac

Osobné stretnutie s Danielom Hevierom. (BA, TN, TT kraj)

Zostáva 8/10

Najvyššia odmena v limitovanom počte. Daniel Hevier príde osobne do triedy/školy, do ktorej chodí Vaše dieťa. Po dohovore so školou môže „odučiť“ hodinu slovenského jazyka v triede Vášho dieťaťa a potom urobiť hevishow pre celú školu (s pesničkami, rozprávaním príbehov, dokonca s rapovaním).

POZOR: Týka sa to iba Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja.

Odmena Zostáva 8/10

Okrem vyššie uvedených odmien – kniha + osobné venovanie + hrací zošit + poster + Diktátor) príde Daniel Hevier do triedy/školy, kam chodí Vaše dieťa.

Projekt podporím bez nároku na odmenu
Prispejte 5 € a viac

Projekt podporím bez nároku na odmenu

Páči sa vám môj projekt, ale nevybrali ste si žiadnu z odmien?

Môžete ma podporiť ľubovoľnou čiastkou a váš príspevok použijem na financovanie potrebných častí projektu

Odmena

ĎAKUJEM!