Úspešne dokončené:

Banskú Štiavnicu ničil požiar. Pomôžme!

Získaných 0 € 208 600 €
od 4 574 darcov
 -
4 574 darcov
Celkom sa zapojilo
46 €
Priemerná výška daru
20 000 €
Najvyšší dar
61 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Banskú Štiavnicu ničil požiar. Pomôžme!

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Zuzana Suchová, správkyňa Donio n. f.
Dátum pridania
18. 3. 2023
Posledná aktualita

4. 9. 2023 13:04

Stanovisko neinvestičného fondu Donio k Banke lásky

Donio n. f. vyhlásilo dobročinnú výzvu “Banskú Štiavnicu ničil požiar. Pomôžme!” v deň vzniku požiaru 18. 3. 2023. Do jej ukončenia 4 573 individuálnych a firemných darcov spoločne na hlavnú výzvu a jednotlivé darcovské výzvy poškodených prispelo 208 595 €.  Priebeh oboch grantových kôl a ich výsledky sú publikované časti Aktuality nižšie.

Predstavitelia Banky lásky si na rozdiel od ostatných poškodených nepodali žiadosť v pôvodných ani náhradných termínoch, s odôvodnením: Banka Lásky, pokiaľ nebude uzavreté vyšetrovanie, sa nebude zatiaľ uchádzať o financie z vašej zbierky. Považujeme to za slušné a korektné“. Napriek uvedenému, im Donio n. f. alokovalo sumu viac ako 44 tisíc eur podľa podmienok prvej grantovej výzvy a mali možnosť sa uchádzať o podporu aj z tej druhej v termíne uzávierky do 30. 5. 2023 o 17:00. Banka lásky nakoniec žiadosti emailom poslala dňa 13. a 19. 6. 2023. Žiadosť o čerpanie prostriedkov z prvého kola výzvy zo dňa 13. 6. 2023 bola prijatá pričom žiadosť o dodatočné financie z druhého kola výzvy zo dňa 19. 6. 2023 bola zamietnutá ako nespĺňajúca formálne podmienky výzvy.

Banke lásky zatiaľ neboli poskytnuté financie z prvého kola grantovej výzvy pre nasledovné dôvody:

 1. Pre urýchlenie procesu, bola počas kontroly prvej grantovej žiadosti Banke lásky zaslaná darcovská zmluva na doplnenie údajov potrebných na jej uzatvorenie. Právny zástupca Banky lásky nám poslal darcovskú zmluvu zmenenú v podstatných bodoch a podpísanú bez predchádzajúcej konzultácie so správkyňou neinvestičného fondu Donio. Tento postup a úpravy zmluvy neboli akceptované.
 2. V žiadosti boli nájdené zásadné nezrovnalosti. Žiadosť nepodali vlastníci nehnuteľnosti Banky Lásky, ktorými ku dátumu žiadosti boli páni Brossman a Majsniar, ale nezisková organizácia Marína a Sládkovič. Priamo v podmienkach výzvy bolo uvedené, že ak o financie nežiada vlastník, ale nájomca, musí toto doložiť nájomnou zmluvou. Takuto zmluvu dodnes predstavitelia Banka lásky nepredložili. Naviac dňa 4. 8. 2023 došlo ku zmene vlastníkov tejto nehnuteľnosti.
 3. Ešte vážnejšou prekážkou vyplatenia príspevku je predložené vyúčtovanie, ktoré predstavitelia Bansky lásky predložili. Faktúry za opravy strechy budovy Banky Lásky ako objednávateľ zaplatila firma Dom Maríny, s.r.o., čo je iná právnická osoba ako o podporu žiadajúca nezisková organizácia organizácia Marína a Sládkovič. Samozrejme nie je možné podpísať zmluvu a poskytnúť peniaze subjektu, ktorý predloží nepoužiteľné vyúčtovanie.

Donio n.f. stále disponuje alokovanou sumou viac ako 44 tisíc. Preto emailom 4. 9. 2023 vyzvalo právneho zástupcu „Banky lásky“, aby vyjasnili tieto nezrovnalosti. Termín dodania opravených žiadostí od aktuálnych vlastníkov, alebo nájomcov a správneho vyúčtovania bol určený na 17. 9. 2023. Po tomto termíne budú peniaze ďalej prerozdelené tak, aby naplnili účel dobročinnej výzvy “Banskú Štiavnicu ničil požiar. Pomôžme!”

Ďakujeme.

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Pomôžme Banskej Štiavnici zmierniť dopady požiaru

V centre Banskej Štiavnice v sobotu 18. marca horeli historické budovy, v ktorej sa nachádzajú: Banka lásky, Marínin dom, ŽUŠ, kultúrne centrum Eleuzína, kde sa hrá aj divadlo Kosmopol, pizzeria či obytný dom. Ohňom boli ohrozené aj ďalšie budovy.

Pomôžme Štiavnici teraz.

Štiavnica nás potrebuje

Presná príčina požiaru zatiaľ nie je známa, pravdepodobne však ide o skrat elektrického vedenia. Požiar zachvátil strechu historického objektu s rozlohou cca 400 m2 a s pomocou silného vetra sa rozšíril ďalšie. V dôsledku požiaru došlo k prepadnutiu strechy do podkrovia budovy. Ľudia a hasiči  z ohrozených budov Štátneho banského archívu, Slovenského banského múzea či Galérie Jozefa Kollára vynášali a zachraňovali cennosti. 

Pomôžme.

Darujte teraz a pomôžme Štiavnici

Na mieste udalosti zasahovalo 17 profesionálnych hasičov z Banskej Štiavnice, Žiaru nad Hronom, Banskej Bystrice, Zvolena, Pliešoviec a 13 dobrovoľných hasičov z DHZO Štefultov, Banská Štiavnica a Štiavnické Bane. Na miesto prišla pomáhať armáda, predseda vlády SR Heger či minister obrany SR Naď.

Darujte a spoločne pomôžme Banskej Štiavnici zmierniť dopady požiaru.

Ďakujeme.

Zuzana Suchová, správkyňa Donio n. f.

Výzvu budeme priebežne aktualizovať.

Zdroj: aktuality.sk, dennikn.sk, sociálna sieť facebook

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

4. 9. 2023 13:04

Stanovisko neinvestičného fondu Donio k Banke lásky

Donio n. f. vyhlásilo dobročinnú výzvu “Banskú Štiavnicu ničil požiar. Pomôžme!” v deň vzniku požiaru 18. 3. 2023. Do jej ukončenia 4 573 individuálnych a firemných darcov spoločne na hlavnú výzvu a jednotlivé darcovské výzvy poškodených prispelo 208 595 €.  Priebeh oboch grantových kôl a ich výsledky sú publikované časti Aktuality nižšie.

Predstavitelia Banky lásky si na rozdiel od ostatných poškodených nepodali žiadosť v pôvodných ani náhradných termínoch, s odôvodnením: Banka Lásky, pokiaľ nebude uzavreté vyšetrovanie, sa nebude zatiaľ uchádzať o financie z vašej zbierky. Považujeme to za slušné a korektné“. Napriek uvedenému, im Donio n. f. alokovalo sumu viac ako 44 tisíc eur podľa podmienok prvej grantovej výzvy a mali možnosť sa uchádzať o podporu aj z tej druhej v termíne uzávierky do 30. 5. 2023 o 17:00. Banka lásky nakoniec žiadosti emailom poslala dňa 13. a 19. 6. 2023. Žiadosť o čerpanie prostriedkov z prvého kola výzvy zo dňa 13. 6. 2023 bola prijatá pričom žiadosť o dodatočné financie z druhého kola výzvy zo dňa 19. 6. 2023 bola zamietnutá ako nespĺňajúca formálne podmienky výzvy.

Banke lásky zatiaľ neboli poskytnuté financie z prvého kola grantovej výzvy pre nasledovné dôvody:

 1. Pre urýchlenie procesu, bola počas kontroly prvej grantovej žiadosti Banke lásky zaslaná darcovská zmluva na doplnenie údajov potrebných na jej uzatvorenie. Právny zástupca Banky lásky nám poslal darcovskú zmluvu zmenenú v podstatných bodoch a podpísanú bez predchádzajúcej konzultácie so správkyňou neinvestičného fondu Donio. Tento postup a úpravy zmluvy neboli akceptované.
 2. V žiadosti boli nájdené zásadné nezrovnalosti. Žiadosť nepodali vlastníci nehnuteľnosti Banky Lásky, ktorými ku dátumu žiadosti boli páni Brossman a Majsniar, ale nezisková organizácia Marína a Sládkovič. Priamo v podmienkach výzvy bolo uvedené, že ak o financie nežiada vlastník, ale nájomca, musí toto doložiť nájomnou zmluvou. Takuto zmluvu dodnes predstavitelia Banka lásky nepredložili. Naviac dňa 4. 8. 2023 došlo ku zmene vlastníkov tejto nehnuteľnosti.
 3. Ešte vážnejšou prekážkou vyplatenia príspevku je predložené vyúčtovanie, ktoré predstavitelia Bansky lásky predložili. Faktúry za opravy strechy budovy Banky Lásky ako objednávateľ zaplatila firma Dom Maríny, s.r.o., čo je iná právnická osoba ako o podporu žiadajúca nezisková organizácia organizácia Marína a Sládkovič. Samozrejme nie je možné podpísať zmluvu a poskytnúť peniaze subjektu, ktorý predloží nepoužiteľné vyúčtovanie.

Donio n.f. stále disponuje alokovanou sumou viac ako 44 tisíc. Preto emailom 4. 9. 2023 vyzvalo právneho zástupcu „Banky lásky“, aby vyjasnili tieto nezrovnalosti. Termín dodania opravených žiadostí od aktuálnych vlastníkov, alebo nájomcov a správneho vyúčtovania bol určený na 17. 9. 2023. Po tomto termíne budú peniaze ďalej prerozdelené tak, aby naplnili účel dobročinnej výzvy “Banskú Štiavnicu ničil požiar. Pomôžme!”

Ďakujeme.

9. 6. 2023 17:00

7 poškodených spolu dostane takmer 92 tisíc eur na obnovu prevádzok

Milí podporovatelia a podporovateľky,

touto formou vás informujeme, že sme aj vďaka vám mohli prerozdeliť ďalšiu finančnú podporu poškodených pri požiari v Banskej Štiavnici. Nech sa páči posielame vám zápisnicu na prečítanie.

S pozdravom

Zuzana Suchova, správkyňa Donio n. f.

-------------------------

Zápisnica z prerokovania druhého kola na predkladanie žiadostí o podporu v rámci dobročinnej výzvy Banskú Štiavnicu ničil požiar. Pomôžme!

Zúčastnení: Mgr. Zuzana Suchová (Donio), Mgr. Viera Göndöčová, Mgr. Marek Kapusta a Mgr. Martin Macharik. Komisia zasadala 7. 6. 2023 od 20:00

Cieľom finančnej výzvy prostredníctvom fundraisingovej platformy Donio je pomôcť postihnutým osobám a subjektom prekonať následky ničivého požiaru v centre Banskej Štiavnice. 

O podporu v druhom kole sa mohli uchádzať postihnuté organizácie a spoločnosti, ktoré museli zastaviť alebo obmedziť činnosť. Cieľom bolo poskytnúť podporu, ktorá v horizonte najneskôr jedného roka zabezpečí obnovenie aktivít, v prípade zložitejších projektov zabezpečí kvalitné naplánovanie aktivít vedúcich k obnove. 

Výzva na predkladanie žiadostí v druhom kole bola zverejnená 19. 5. 2023 prostredníctvom Aktualít na stránke www.donio.sk/stiavnica a zároveň člen komisie rozposlal všetkým  oprávneným uchádzať sa o finančnú podporu v druhom kole jednoduchú žiadosť, ktorú bolo potrebné v termíne uzávierky vyplnenú aj so sprievodnými dokumentmi doručiť na emailovú adresu stiavnica@stiavnica.sk.

Uzávierka na prijímanie žiadosti bola 30. 5. 2023 o 17:00.

Žiadosti posudzovala komisia v zložení: Zuzana Suchová – správkyňa Donio n. f., Viera Gondocová – vedúca Pamiatkového úradu v BŠ,  Marek Kapusta – projektový manažér a Martin Macharík – člen stavebnej komisie mesta, koordinátor obnovy Kalvárie s ktorými má Donio, n.f. uzatvorené dobrovoľnícke zmluvy na výkon tejto činnosti. Členovia komisie vykonávajú túto činnosť bez nároku na odmenu v snahe pomôcť riešiť následky požiaru.  

Touto istou formou a v rovnakom termíne 19. 5. 2023 bolo oznámené, že Donio, n.f. má vyčlenené financie vo výške približne 45 tisíc eur, ktoré podľa mechanizmu prvého kola podpory (vyhlásené 20. 3. 2023) môže využiť aj „Banka lásky“, ktorá sa do prvého kola nezapojila, ale mailom 26. 4. 2023 prejavili záujem sa dodatočne do prvej výzvy zapojiť. Donio n. f. takto vyšlo prevádzkovateľom Banky lásky v ústrety aj napriek nedodržaniu stanoveného termínu podanie žiadosti. 

Uznesenia: 

  1. V termíne uzávierky 30. 5. 2023 sme obdržali 8 žiadostí v celkovej požadovanej hodnote 319 731 eur. O podporu požiadali: Kultúrne centrum Eleuzína, reštaurácia BlackM, Berggericht – Mineralogická expozícia, Galéria Jozefa Kollára, dobrovoľní hasiči Štiavnica a Štefultov, Základná umelecká škola prostredníctvom občianskeho združenia Priatelia Banskoštiavnickej ZUŠ, rodina pani Paleníkovej a pána Adamského. Oslovené subjekty „Antikvariátik“ a „Banka lásky“ v termíne uzávierky žiadosť na vyššie uvedenú emailovú adresu ani iným spôsobom nedoručili.
  2. Komisia na zasadnutí 7. 6. 2023 o 20.00 a prerozdelila 91 792 eur medzi 7 subjektov, ktoré splnili kritéria druhého kola, a to nasledovne:  
 1. Správkyňa fondu Donio vypracuje zmluvy so žiadateľmi a vyplatí im jednorazovo celú sumu.
 2. Komisia skonštatovala, že ani po opakovanej výzve prevádzkovateľom Banky lásky zapojiť sa do prvého kola (provizórne prestrešenie objektov), neobdržal vyhlasovateľ ani nikto z komisie vyplnenú žiadosť. Alokácia v sume približne 45 tisíc eur teda zatiaľ zostáva nerozdelená. 

Zapísal: Mgr. Zuzana Suchová 

Overili: Mgr. Marek Kapusta, Mgr. Martin Macharik, Mgr. Viera Göndöčová

19. 5. 2023 17:23

Výzva skončila a takto budú financie prerozdelené

Milí podporovatelia,

pred par hodinami skončila výzva na podporu Banskej Štiavnice. Srdečne ďakujeme za vašu solidaritu a štedrosť. Veríme, že aj vďaka tejto podpore sa podarí rýchlejšie obnoviť poškodené budovy a prevádzky. 

O pomoc sa prihlásila aj Banka Lásky, ktorá najprv informovala, že sa o financie uchádzať nebude. Podporíme ich podľa pravidiel prvej výzvy a to na základe plochy strechy v metroch štvorcových. Ide o sumu približne do 45 tisíc eur.

Tiež budú doposlané zvyšné financie z Darcovských výziev, ktoré si zriadili Eleuzína, Black M, OZ Priatelia banskoštiavnickej ZUŠ, Slovenské banské múzeum a neboli v čase prvého vyplácanie ešte týchto darcovských výziev darcami darovane.

Na zostatok približne 90 000 eur vyhlasujeme výzvu č 2. na podporu aktivít vedúcich k obnove prevádzky

Prijímateľom sú postihnuté organizácie a spoločnosti, ktoré museli zastaviť alebo obmedziť činnosť. Cieľom je poskytnúť podporu, ktorá v horizonte najneskôr jedného roka zabezpečí obnovenie aktivít,
v prípadne zložitejších projektov zabezpečí kvalitné naplánovanie aktivít vedúcich k obnove. 

Oprávnené výdavky: oprava alebo náhrada zničeného zariadenia, prístrojov alebo nástrojov. Náklady na projektovú prípravu rekonštrukcie priestorov poškodených požiarom, prípadne zabezpečenie objektu pred vznikom ďalších škôd a vybavenie na predchádzanie škodám z požiaru. Za oprávnený
výdavok sa považuje aj projektová dokumentáciu vedúca k čo najrýchlejšiemu a kvalitnejšiemu obnoveniu služieb.

Prijímateľ podloží kalkuláciu žiadosti cenovými ponukami alebo kópiami už uhradených nákladov, prípadne fotodokumentáciou.

Žiadosť treba poslať elektronicky na stiavnica@stiavnica.sk alebo
osobne odovzdať administrátorovi Martinovi Macharíkovi, ktorý Vám aj poskytne informácie v prípade potreby.

V žiadosti treba uviesť:
1. Názov prevádzky a identifikačné údaje žiadateľa.

2. Jednoduchý opis škôd – vyčíslenie nákladom na hnuteľnom majetku spojený s prílohami. V prípade žiadosti o projektové dokumentácie treba opísať dôvod ich obstarávania.

3. Číslo účtu žiadateľa.

Uzávierka druhého kola: 30. 5. 2023 o 17:00

Zloženie komisie: Mgr. Zuzana Suchová (Donio), Ing. Viera Gondocová, Mgr. Marek Kapusta a Mgr. Martin Macharik

17. 4. 2023 12:37

Benefičný koncert na podporu ohňom zasiahnutého mesta

Banskú Štiavnicu zachvátil 18. marca 2023 ničivý požiar, ktorý postihol kultúrne organizácie, inštitúcie či fyzické osoby, a pripravil nás všetkých o vzácne kultúrne a historické dedičstvo.  

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, hlavné mesto Bratislava i kolektív bratislavských základných umeleckých škôl pociťujú silnú potrebu pomôcť tomuto výnimočnému mestu.  

Rozhodli sme sa preto zorganizovať benefičný koncert na podporu Banskej Štiavnice. 

V Starej tržnici v Bratislave 17. apríla – symbolicky mesiac od požiaru – od 17:30 do 22.00 vystúpia známi hudobníci a hudobníčky aj základné umelecké školy, aby vyjadrili solidaritu s kultúrnou scénou v Banskej Štiavnici. 

Program: 

V prvom bloku benefičného koncertu sa predstavia mladé talenty zo bratislavských základných umeleckých škôl: 

ZUŠ Istrijská, ZUŠ Eugena Suchoňa, ZUŠ Kresánka, ZUŠ J. Kowalského, ZUŠ Exnárova, ZUŠ Hálkova, ZUŠ F. Oswalda, ZUŠ Vrbenského, ZUŠ J. Albrechta, ZUŠ Rajtera, ZUŠ M. Ruppeldta i žiaci a žiačky zo Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici, ktorú zasiahol požiar.

V druhej časti benefičného večera vystúpia hudobníčky a hudobníci slovenskej scény:

Billy Barman, Le Payaco, Hex, Korben Dallas, Puding Pani Elvisovej, Vec & Škrupo & Tóno S., Adriana Kučerová & Róbert Pechanec a Tamara Kramar & Curly Simon.

Súčasťou programu budú aj moderované vstupy a diskusie Denníka N a denníka SME. Moderátor Martin Staňo prinesie rozhovory so štiavnickými rodáčkami – sestrami Magdou a Emíliou Vášáryovými, s historikom umenia Júliusom Barczim, ktorý stál pri záchrane hradu Krásna Hôrka, riaditeľkou Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici Zuzanou Denkovou, riaditeľkou Základnej umeleckej školy Banská Štiavnica Irenou Chovanovou, majiteľom antikvariátu Antikvariátik Tomášom Lazarom, predsedom o. z. Eleuzína Marekom Pavlíkom a ďalšími aktérmi/kami kultúrneho života. 

Vstupné: zdarma.

Tešíme sa na vás

24. 3. 2023 8:17

Takto budú prerozdelené financie v prvej vlne

Milí podporovatelia,

doteraz ste spoločne na pomoc požiarom postihnutým Štiavničanom a Štiavničankam poslali viac ako 117 tisíc eur. Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť.

V tejto spoločnej sume sú aj vaše dary poskytnuté priamo pre Eleuzínu, Black M, Múzeum či ZUŠ. Budú im vyplatené samostatne.

A preto vami celkovo darovaná suma výzvy „Banskú Štiavnicu ničil požiar. Pomôžme!“, ktorú bude komisia prerozdeľovať bude o ich získané dary znížená. Zostatok bude prerozdelený subjektom a jednotlivcom bez dosahu na verejné financie, ktorí nás v prvej vlne požiadali o pomoc.

V prvom kole komisia prerozdelila 40 000 eur. Výška podpory je naviazaná  metre štvorcové vyhorených objektov, čo bolo nápomocné k vypočítaniu výšky finančnej pomoci.

Financie budú prevedene na účty uvedených na základe darcovskej zmluvy, kde budú zaviazaní pri opravách postupovať podľa pokynov Pamiatkového úradu.

Ďakujeme.

Zuzana Suchová, správkyňa Donio n. f.

20. 3. 2023 15:50

Ustanovili sme komisiu a zisťujeme rozsah potrebnej pomoci.

Milí podporovatelia,

srdečne ďakujeme za vašu štedrosť a solidaritu s Banskou Štiavnicou. Požiar je uhasený a experti zisťuje rozsah škôd. Prvotným cieľom je pomôcť so zabezpečením provizórneho prestrešenia objektov a ich ochrana pred dažďom. Podarilo sa nám spojiť so všetkými poškodenými a osloviť ľudí do komisie, ktorá nám pomôže rozhodovať o použití financií. 

Komisiu tvoria: 

 • Zuzana Suchová – správkyňa Donio n. f.,
 • Milan Klak – skúsený stavebný dozor, špecialista na obnovu pamiatkových budov,
 • Viera Gondocová – vedúca Pamiatkového úradu v BŠ,  
 • Marek Kapusta – projektový manažér, 
 • Martin Macharík – člen stavebnej komisie mesta, koordinátor obnovy Kalvárie

Prednostne budú podporené žiadosti od subjektov, ktoré nemajú dosah na verejné finančné zdroje. Za oprávnené výdavky budeme považovať náklady na likvidáciu zvyškov po požiari, nákup materiálu (drevo, krytina, spojovací materiál a pod.), práce na prestrešení, tiež všetky súvisiace náklady na zabezpečenie objektu pred dažďom.  

Najbližších hodinách čakáme na podklady od poškodených, aby mohla zasadnúť komisia a vaše dary pomáhať tam, kde je to potrebné.

Ďakujeme

Zuzana Suchova, správkyňa Donio n. f.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Milý darca
50 €  •  18. 5. 2023 23:00
Zuzi.CH
15 €  •  18. 5. 2023 22:54
Veľa zdaru!
Dobrosrdečný darca
100 €  •  18. 5. 2023 21:55
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  18. 5. 2023 21:16
Veľkorysý darca
50 €  •  18. 5. 2023 14:03
Štedrý darca
25 €  •  18. 5. 2023 13:58
Milý darca
10 €  •  18. 5. 2023 13:58
Štedrý darca
25 €  •  17. 5. 2023 14:23
Milý darca
25 €  •  17. 5. 2023 10:24
Dobrosrdečný darca
12 €  •  16. 5. 2023 10:29
Dobrosrdečný darca
25 €  •  15. 5. 2023 10:28
Milý darca
25 €  •  15. 5. 2023 7:47
Štedrý darca
10 €  •  13. 5. 2023 8:57
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  11. 5. 2023 15:16
Láskavý darca
25 €  •  9. 5. 2023 22:11
Milý darca
10 €  •  8. 5. 2023 17:42
Milý darca
20 €  •  5. 5. 2023 23:36
Dobročiný Darca
30 €  •  5. 5. 2023 23:21
Láskavý darca
50 €  •  5. 5. 2023 16:25
Milý darca
50 €  •  5. 5. 2023 15:00
Milý darca
25 €  •  4. 5. 2023 21:05
Láskavý darca
25 €  •  4. 5. 2023 8:11
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  3. 5. 2023 22:46
Milý darca
10 €  •  3. 5. 2023 20:02
Dobrosrdečný darca
50 €  •  3. 5. 2023 14:53
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  3. 5. 2023 10:41
Veľkorysý darca
25 €  •  3. 5. 2023 0:14
Láskavý darca
10 €  •  2. 5. 2023 21:27
Veľkorysý darca
50 €  •  2. 5. 2023 19:48
Dobročiný Darca
20 €  •  1. 5. 2023 20:01
Dobročiný Darca
80 €  •  1. 5. 2023 19:34
Darca, ktorý je za každú dobrost
3 €  •  1. 5. 2023 12:30
Láskavý darca
25 €  •  30. 4. 2023 17:41
Darca, ktorý je za každú dobrost
1 €  •  28. 4. 2023 12:53
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  26. 4. 2023 14:17
Jana M.
25 €  •  25. 4. 2023 23:19
Solidarita. Nikdy nevieme.....
Štedrý darca
25 €  •  25. 4. 2023 12:11
Láskavý darca
25 €  •  25. 4. 2023 10:50
Milý darca
50 €  •  24. 4. 2023 18:33
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 000 €  •  24. 4. 2023 14:04
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  24. 4. 2023 10:48
Láskavý darca
20 €  •  24. 4. 2023 10:43
Darca, ktorý je za každú dobrost
180 €  •  24. 4. 2023 10:29
Dobročiný Darca
10 €  •  24. 4. 2023 10:17
Milý darca
10 €  •  23. 4. 2023 20:56
Veľkorysý darca
500 €  •  23. 4. 2023 11:20
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  22. 4. 2023 23:13
Milý darca
10 €  •  22. 4. 2023 19:44
Dymo
50 €  •  21. 4. 2023 20:59
Pre najkrajšie mesto ktoré máme a nech sa mu to už nikdy nestane. Chránme ho ako vieme , krajšieho niet.
Milý darca
15 €  •  21. 4. 2023 18:43
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  21. 4. 2023 13:41
Milý darca
25 €  •  21. 4. 2023 13:38
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  21. 4. 2023 10:37
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  21. 4. 2023 9:03
Láskavý darca
25 €  •  21. 4. 2023 7:10
Štedrý darca
25 €  •  20. 4. 2023 22:11
Dobrosrdečný darca
100 €  •  20. 4. 2023 11:27
Štedrý darca
50 €  •  20. 4. 2023 11:04
Veľkorysý darca
25 €  •  20. 4. 2023 7:29
Milý darca
10 €  •  19. 4. 2023 15:10
Darca, ktorý je za každú dobrost
9 €  •  19. 4. 2023 12:31
Láskavý darca
100 €  •  19. 4. 2023 12:09
Dobrosrdečný darca
60 €  •  19. 4. 2023 11:21
Jana Oráčová
10 €  •  19. 4. 2023 10:16
Milý darca
20 €  •  19. 4. 2023 9:50
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  19. 4. 2023 9:38
Dobročiný Darca
50 €  •  19. 4. 2023 7:37
Dobročiný Darca
10 €  •  19. 4. 2023 0:07
Veľkorysý darca
50 €  •  18. 4. 2023 23:50
Veľkorysý darca
10 €  •  18. 4. 2023 23:17
Milý darca
10 €  •  18. 4. 2023 22:24
Láskavý darca
10 €  •  18. 4. 2023 22:03
Dobrosrdečný darca
10 €  •  18. 4. 2023 20:30
Veľkorysý darca
100 €  •  18. 4. 2023 20:28
Veľkorysý darca
50 €  •  18. 4. 2023 20:22
Dobrosrdečný darca
25 €  •  18. 4. 2023 20:20
Dobrosrdečný darca
10 €  •  18. 4. 2023 20:13
Veľkorysý darca
10 €  •  18. 4. 2023 20:09
Milý darca
10 €  •  18. 4. 2023 19:31
Dobrosrdečný darca
25 €  •  18. 4. 2023 16:24
Dobrosrdečný darca
25 €  •  18. 4. 2023 15:19
Dobročiný Darca
10 €  •  18. 4. 2023 15:00
Štedrý darca
25 €  •  18. 4. 2023 14:40
Dobročiný Darca
10 €  •  18. 4. 2023 14:36
Dobrosrdečný darca
100 €  •  18. 4. 2023 13:45
Láskavý darca
5 000 €  •  18. 4. 2023 13:44
Dobročiný Darca
5 €  •  18. 4. 2023 12:26
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  18. 4. 2023 12:21
Veľkorysý darca
25 €  •  18. 4. 2023 12:12
Štedrý darca
20 €  •  18. 4. 2023 11:19
Štedrý darca
10 €  •  18. 4. 2023 10:58
Dobrosrdečný darca
50 €  •  18. 4. 2023 10:55
Láskavý darca
10 €  •  18. 4. 2023 10:15
Dobrosrdečný darca
50 €  •  18. 4. 2023 10:04
Milý darca
50 €  •  18. 4. 2023 9:59
Veronika
10 €  •  18. 4. 2023 9:48
Držte sa, sme s Vami.
Dobrosrdečný darca
10 €  •  18. 4. 2023 9:47
Dobrosrdečný darca
25 €  •  18. 4. 2023 9:24
Láskavý darca
10 €  •  18. 4. 2023 9:18
Lenka
25 €  •  18. 4. 2023 9:14
Ďakujem že sa postaráte o našu krásnu Banskù štiavnicu ♡
N
5 €  •  18. 4. 2023 8:57
Bude dobre
Dobročiný Darca
25 €  •  18. 4. 2023 8:08
Veľkorysý darca
10 €  •  18. 4. 2023 8:08
Štedrý darca
25 €  •  18. 4. 2023 8:00
Dobrosrdečný darca
25 €  •  18. 4. 2023 7:58
Štedrý darca
20 €  •  18. 4. 2023 7:07
Milý darca
25 €  •  18. 4. 2023 6:39
Dobročiný Darca
25 €  •  18. 4. 2023 5:39
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  18. 4. 2023 5:25
Veľkorysý darca
10 €  •  18. 4. 2023 0:36
Štedrý darca
20 €  •  18. 4. 2023 0:28
Láskavý darca
1 €  •  18. 4. 2023 0:12
Štedrý darca
5 €  •  17. 4. 2023 23:39
Láskavý darca
10 €  •  17. 4. 2023 23:24
Láskavý darca
25 €  •  17. 4. 2023 23:16
Veľkorysý darca
150 €  •  17. 4. 2023 23:15
Dobrosrdečný darca
20 €  •  17. 4. 2023 23:14
Darca
10 €  •  17. 4. 2023 23:10
BA je s Vami :*
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  17. 4. 2023 22:46
hulikovci
50 €  •  17. 4. 2023 22:38
ba <3 bs
Milý darca
10 €  •  17. 4. 2023 22:36
Dobrosrdečný darca
50 €  •  17. 4. 2023 22:34
Štedrý darca
5 €  •  17. 4. 2023 22:32
Milý darca
10 €  •  17. 4. 2023 22:29
Štedrý darca
10 €  •  17. 4. 2023 22:22
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  17. 4. 2023 22:21
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  17. 4. 2023 22:19
Veľkorysý darca
10 €  •  17. 4. 2023 22:18
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  17. 4. 2023 22:17
Dobročiný Darca
50 €  •  17. 4. 2023 22:15
Štedrý darca
10 €  •  17. 4. 2023 22:09
Milý darca
5 €  •  17. 4. 2023 22:09
Dobročiný Darca
10 €  •  17. 4. 2023 22:03
Milý darca
25 €  •  17. 4. 2023 22:02
Štedrý darca
20 €  •  17. 4. 2023 21:55
Dobročiný Darca
25 €  •  17. 4. 2023 21:54
Dobročiný Darca
10 €  •  17. 4. 2023 21:52
Milý darca
25 €  •  17. 4. 2023 21:52
Milý darca
25 €  •  17. 4. 2023 21:51
Veľkorysý darca
25 €  •  17. 4. 2023 21:50
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  17. 4. 2023 21:49
Veľkorysý darca
150 €  •  17. 4. 2023 21:48
Dobročiný Darca
25 €  •  17. 4. 2023 21:48
Milý darca
10 €  •  17. 4. 2023 21:47
Dobročiný Darca
10 €  •  17. 4. 2023 21:47
Milý darca
5 €  •  17. 4. 2023 21:47
Dobrosrdečný darca
25 €  •  17. 4. 2023 21:46
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  17. 4. 2023 21:45
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  17. 4. 2023 21:42
Láskavý darca
25 €  •  17. 4. 2023 21:39
Milý darca
10 €  •  17. 4. 2023 21:38
Milý darca
35 €  •  17. 4. 2023 21:38
Dobrosrdečný darca
10 €  •  17. 4. 2023 21:32
Dobročiný Darca
25 €  •  17. 4. 2023 21:31
Veľkorysý darca
5 €  •  17. 4. 2023 21:29
Veľkorysý darca
25 €  •  17. 4. 2023 21:27
Dobrosrdečný darca
25 €  •  17. 4. 2023 21:24
Dobrosrdečný darca
10 €  •  17. 4. 2023 21:23
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  17. 4. 2023 21:20
Láskavý darca
25 €  •  17. 4. 2023 21:20
Milý darca
25 €  •  17. 4. 2023 21:18
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  17. 4. 2023 21:16
Veľkorysý darca
15 €  •  17. 4. 2023 21:10
Štedrý darca
30 €  •  17. 4. 2023 21:09
Dobročiný Darca
25 €  •  17. 4. 2023 21:08
Štedrý darca
1 €  •  17. 4. 2023 21:08
Láskavý darca
10 €  •  17. 4. 2023 21:08
Štedrý darca
7 €  •  17. 4. 2023 21:08
Veľkorysý darca
10 €  •  17. 4. 2023 21:07
Milý darca
3 €  •  17. 4. 2023 21:06
Štedrý darca
10 €  •  17. 4. 2023 21:05
Štedrý darca
15 €  •  17. 4. 2023 21:04
Štedrý darca
15 €  •  17. 4. 2023 21:04
Láskavý darca
25 €  •  17. 4. 2023 21:01
Veľkorysý darca
5 €  •  17. 4. 2023 21:00
Veľkorysý darca
25 €  •  17. 4. 2023 20:54
Darca, ktorý je za každú dobrost
2 €  •  17. 4. 2023 20:52
Milý darca
10 €  •  17. 4. 2023 20:51
Láskavý darca
10 €  •  17. 4. 2023 20:51
Lukáš Füle
25 €  •  17. 4. 2023 20:51
Bratislava je s Vami!
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  17. 4. 2023 20:50
Štedrý darca
25 €  •  17. 4. 2023 20:45
Dobročiný Darca
25 €  •  17. 4. 2023 20:43
Dobrosrdečný darca
50 €  •  17. 4. 2023 20:33
Láskavý darca
40 €  •  17. 4. 2023 20:32
Dobročiný Darca
25 €  •  17. 4. 2023 20:30
Dobročiný Darca
10 €  •  17. 4. 2023 20:29
Milý darca
10 €  •  17. 4. 2023 20:29
Dobrosrdečný darca
7 €  •  17. 4. 2023 20:23
Veľkorysý darca
50 €  •  17. 4. 2023 20:23
Štedrý darca
10 €  •  17. 4. 2023 20:20
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  17. 4. 2023 20:15
Láskavý darca
5 €  •  17. 4. 2023 20:15
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  17. 4. 2023 20:10
Milý darca
50 €  •  17. 4. 2023 20:08
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  17. 4. 2023 20:07
Láskavý darca
10 €  •  17. 4. 2023 20:07
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  17. 4. 2023 20:05
Dobročiný Darca
2 €  •  17. 4. 2023 20:05
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  17. 4. 2023 20:03
Alena
25 €  •  17. 4. 2023 19:35
Držím palce aby sa podarilo opraviť všetky poškodené budovy aby bola Štiavnica stále najkrajším Slovenským mestom ktoré sme viac krát navštivili
Pavol
25 €  •  17. 4. 2023 18:54
Drzime palce rychlej obnove Banskej Stiavnice
J
5 €  •  17. 4. 2023 18:51
🤍
MH
25 €  •  17. 4. 2023 17:48
Dodo
5 €  •  17. 4. 2023 17:17
Verím, že sa nás nájde veľa dobrých ľudí..
Miro
25 €  •  17. 4. 2023 13:11
Rád by som išiel aj na koncert ale aspoň takto podporím.
Matúš
40 €  •  13. 4. 2023 15:42
Historia magistra vitae
Svetlana S.
5 €  •  13. 4. 2023 9:32
S láskou ♥
Milý darca
10 €  •  6. 4. 2023 19:17
Nech Štiavnica povstane z popola!
Ladislav
50 €  •  5. 4. 2023 7:37
Aby bola Štiavnica opäť krásna
húsatko
50 €  •  4. 4. 2023 16:14
pre rodné mesto
Lenka
10 €  •  4. 4. 2023 9:57
;-)
Bohuš
25 €  •  3. 4. 2023 14:31
NIE Banke lásky
adka
25 €  •  2. 4. 2023 19:56
Pre Bansku Stiavnicu. S laskou
Svetlana S.
15 €  •  2. 4. 2023 13:01
S láskou ♥
Viktor
10 €  •  31. 3. 2023 10:55
drzim palce
Xella Slovensko
2 202 €  •  30. 3. 2023 15:33
Držíme palce!
Zuzana
10 €  •  30. 3. 2023 15:04
Verím, že Banská Štiavnica bude čoskoro ako predtým.
Alena N.
10 €  •  30. 3. 2023 13:12
Nech je to čím skôr v poriadku a krásne opravené a obnovené!🙏
J&J
10 €  •  30. 3. 2023 11:54
pre BŠ
Roman
20 €  •  30. 3. 2023 8:33
Držíme palce, nech sa obnova podarí!
JanoHC
25 €  •  29. 3. 2023 15:48
Jaro
25 €  •  29. 3. 2023 14:27
Vážim si Vašu snahu o zachovanie historickej minulosti ale aj nové nápady, ktoré našu krajinu inšpirujú. Ďakujem
P&P
50 €  •  29. 3. 2023 11:21
❤️ múzejníci
Dobrosrdečný darca
100 €  •  29. 3. 2023 1:04
Tím Veľvyslanectva SR v Paríži, Stálej delegácie SR pri UNESCO a Slovenského inštitútu v Paríži
875 €  •  28. 3. 2023 23:04
Bon courage!
Mari
20 €  •  28. 3. 2023 21:44
Ďakujem za pomoc a teším sa na návštevu Štiavnica
Dobrosrdečný darca
100 €  •  28. 3. 2023 17:46
Zachráňme klenot Banskú Štiavnicu
Darca ktory miluje Stiavnicu
100 €  •  28. 3. 2023 16:34
Prajem vela sily pri obnove
Danka
20 €  •  28. 3. 2023 16:26
máme vás radi
Andrea
25 €  •  28. 3. 2023 16:17
Držím Vám palce.
dárec z Plzně
100 €  •  28. 3. 2023 14:39
Banskej Štiavnici
Západoslovenská energetika, a.s.
10 000 €  •  28. 3. 2023 13:50
Veríme, že Banská Štiavnica zostane aj pre ďalšie generácie krásna, posielame energiu pre budúcnosť tohto krásneho mesta, ZSE
Štedrý darca
50 €  •  28. 3. 2023 10:24
Držte sa!
Machalka
25 €  •  28. 3. 2023 8:24
Držte se!
ZCHBŠ
100 €  •  27. 3. 2023 20:19
Keď je práca potešením, vtedy je aj život šťastím.
Láskavý darca
100 €  •  27. 3. 2023 14:18
daruju Stiavnicania
Naďa
150 €  •  27. 3. 2023 14:12
Štiavnica prežila toľko bojov a ťažkostí, že je tak silná,že sa spamätá aj z tohto,lebo stále sú tu ľudia, čo ju milujú.
Peter Zitnan
50 €  •  27. 3. 2023 10:35
Drzim palce nech sa obnova podari co najskor
Soňa Herényiová
70 €  •  27. 3. 2023 8:24
Veľa sily.
D.Orys
50 €  •  26. 3. 2023 19:59
Držte sa
Beata Holtanova
25 €  •  26. 3. 2023 19:26
Ak budete potrebovať aj fyzickú pomoc, dajte vedieť. Rada prispejem vasetkymi spôsobmi.
Mlyn Hoste
25 €  •  26. 3. 2023 17:53
Antikvariatik
Láskavý darca
25 €  •  26. 3. 2023 16:50
Muzejníci, Galerijníci, reštaurátori držte sa!
Marián.D
10 €  •  26. 3. 2023 9:41
Pre Našu Krásnu Štiavnicu ❤️
Jarmila a Jozef Martišovci
25 €  •  25. 3. 2023 18:58
Marián aspoň trošku sa snažíme pomôcť. Myslíme na Vás. Držte sa.
Miro 72
50 €  •  25. 3. 2023 15:31
Pre Štiavnicu veľmi rád
Zuzana
20 €  •  25. 3. 2023 13:23
Štiavnica krásna, ustoj to!
Honza Hřebejk
100 €  •  25. 3. 2023 9:30
Buďte jako Fénix!🙏🏻❤️
Milan
50 €  •  24. 3. 2023 22:52
Nikdy som u Vas nebol, ale vsetko co o Vas citam, je uzasne. Vela sil a energie do noveho startu!

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Dokončené Darcovské výzvy

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň