Pomôžte postaviť sklad s výdajňou potravín a zázemím pre ľudí v núdzi

Získaných 0 € 200 €
9 135 €
16 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Filantropia Michalovsko-košickej eparchie
Dátum pridania
20. 8. 2023

Kto kampaň organizuje?

Sme účelovým zariadením Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie v Michalovciach. Zameriavame sa na terénne sociálne služby (distribúcia potravín v sociálnych výdajniach, donáška obedov, asistencia, opatrovateľstvo pre zdravotne odkázaných občanov,) v meste Michalovce a okolí.

Spolupracujeme so sociálnymi inštitúciami a terénnymi sociálnymi službami v okrese Michalovce, Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji pri distribúcii potravín po ukončením minimálnej trvanlivosti z obchodných reťazcov pre sociálne odkázaných občanov.  Organizujeme zbierky šatstva ako aj rôzne aktivity a letné tábory pre deti z detských domovov a sociálne odkázaných rodín. Viac o našej činnosti vo výročnej správe za rok 2022

Už viac ako 12 rokov, ako regionálny partner Potravinovej banky Slovenska, sa zameriavame na distribúciu potravín pre sociálne odkázaných klientov. Každým rokom sa zvyšuje objem darovaných potravín ako aj počet sociálne odkázaných klientov. Ku koncu marca evidujeme viac ako 100 stálych individuálnych klientov, ktorým každodenne poskytujeme potraviny a tiež 10 komunitných centier a organizácii, ktorým tiež bezplatne potraviny darujeme. Keďže sa zlepšujú zákonné podmienky, ktoré zvýhodňujú darcov – veľké obchodné reťazce, aby darovali svoje prebytky, ktoré už nepredajú je na nás čoraz väčší nápor na materiálne i technické zvládnutie väčšieho objemu potravín ako aj čoraz väčšieho počtu klientov, ktorí potrebujú materiálnu pomoc. Naša činnosť spočíva v zbere, sústreďovaní a rozdávaní potravinových prebytkov.

V roku 2019 sme distribuovali potraviny v celkovej odpisovej hodnote 35 013,54€ a v celkovej hmotnosti 11 369,55 kg. V roku 2020 to kvôli koróna kríze bolo 33 045,37€ a v celkovej hmotnosti 13 317,99kg. V roku 2021 to bolo 62 612,57€ a v celkovej hmotnosti 28 099,37kg. Z obchodného reťazca TESCO sme v roku 2022 distribuovali potraviny v hodnote 155 920,60€ a v celkovej hmotnosti 56 722,23 kg a v roku 2023 sme od nich už do konca marca prijali a rozdali potraviny v odpisovej hodnote 38 587,07€ a v celkovej hmotnosti 11 630,51kg. Potraviny (každodenne pečivo, zelenina, ovocie, sušina) pochádzajú predovšetkým z obchodných reťazcov TESCO a Kaufland, ako aj z čerpacích staníc Slovnaft a od konkrétnych výrobcov potravín zo skladov, ktoré už kvôli dátumu spotreby nemôžu distribuovať do obchodných reťazcov. 

Komu pomôžeme?

Výstavbou objektu potravinového skladu s výdajňou potravín a zázemím, ktorá bude situovaná na pozemku za pravoslávnym chrámom v meste Strážske a ktorého poloha je v centre väčšieho územného celku, ktorý v rovnakej vzdialenosti spája tri okresy a dva samosprávne kraje (okresy Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou – KSK a PSK) sa vytvoria, zlepšia a rozšíria skladové kapacity potrebné pri distribúcii a poskytovaní potravinovej pomoci pre osoby v sociálnej núdzi a v materiálnej deprivácii.

Znížia sa náklady na distribúciu a lepšiu dostupnosť pre ľudí v núdzi. Murovaný objekt s pôdorysom 10×20metrov bude dispozične riešený s jedným nadzemným podlažím, kde sú navrhované priestory skladu, výdajne potravín, dennej miestnosti, chodby, sociálneho zariadenia a šatní pre zamestnancov, priestor upratovačky (výlevka), kotolne a z časti ako stavba s druhým podlažím, kde sú navrhované priestory skladov a sociálneho zariadenia pre klientov.

Toto riešenie prispeje ku kvalitnejšej a odbornejšej práci zamestnancov a dobrovoľníkov. Vybudovaním objektu sa diametrálne k lepšiemu zmenia podmienky našej práce a aj motivácia všetkých zúčastnených tak zo strany zamestnancov, dobrovoľníkov ako a najmä sa pomôže ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Získané financie budú použité na pokrytie stavebných prác realizovaných pri výstavbe I. fázy základov potravinového skladu s výdajňou potravín a zázemím podľa priloženého rozpočtu stavby (HSV – D1 Zemné práce – 982,98 EUR bez DPH a D2 Zakladanie – 6 629,93 EUR bez DPH. SPOLU: 9 135,50 EUR s DPH)

Ďalšie fázy by mali byť financované zo zdrojov PPA – Poľnohospodárskej platobnej agentúry, ak bude schválený náš projekt na základe výzvy 64/PRV/2023  pre opatrenie:
7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
podopatrenie: 7. 4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
činnosť: Investície súvisiace s poskytovaním pomoci pre osoby v materiálnej deprivácii, ako sú skladovacie kapacity a prepravné kapacity potrebné pre distribúciu potravinovej pomoci pre cieľovú skupinu


Vopred ďakujeme za Vašu pomoc!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Dobročiný Darca
25 €  •  22. 8. 2023 9:33
Darca, ktorý je za každú dobrost
150 €  •  21. 8. 2023 19:25
Láskavý darca
25 €  •  21. 8. 2023 14:19

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Dobročiný Darca
25 €  •  22. 8. 2023 9:33
Darca, ktorý je za každú dobrost
150 €  •  21. 8. 2023 19:25
Láskavý darca
25 €  •  21. 8. 2023 14:19

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň