Darujte rozmanitým deťom vzdelanie

Získaných 0 € 10 203 €
od 195 darcov

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
OZ Rozmanita
Dátum pridania
28. 11. 2023
Posledná aktualita

30. 12. 2023 21:51

Vyšiel článok o našej laboratórnej škole

Milé podporovateľky a podporovatelia,

ďakujeme za vaše doterajšie štedré dary. Aj vďaka vám bude môcť naša laboratórna škola slúžiť na to, aby vyvinula všetky metódy, nástroje a techniky, ktoré aktuálne chýbajú školám po celom Slovensku, aby vedeli, ako učiť rozmanité kolektívy detí.

Napríklad ako viesť hodiny tak, že na nich deti robia na rôznych úrovniach naraz, alebo ako nastaviť kultúru v školách tak, že rozmanitosť detí je oslavovaná a nevedie k šikane, ale naopak, k súdržnej spoločnosti.

Potom sa už o overené a adaptované metódy na slovenský kontext podelíme tak, aby postupne všetky školy na Slovensku chceli a vedeli vzdelávať rozmanité kolektívy, “ vysvetľuje naša zakladateľka Anna Symington Maar v najnovšom článku.

Ďakujeme

Tím Rozmanity

Chcem čítať celý článok

Zobraziť celú aktualitu

Vzdelávať rozmanité deti pod jednou strechou je možné

V škôlke a škole Rozmanity deti z rôznych etník, z chudobných aj bohatších rodín, zdravé deti a deti so zdravotným znevýhodnením, s nadaním či inými špeciálnymi potrebami navštevujú tú istú triedu. Úspešne fungujeme už tretí rok a náš program chceme dostať na všetky školy a škôlky po celom Slovensku tak, aby naozaj všetky deti mali šancu na kvalitné vzdelanie spolu s rovesníkmi. 

Rozmanitosť nám dáva najlepšiu príležitosť stať sa vzdelanou a nepolarizovanou spoločnosťou. Bez vás to však nepôjde. Pomôžte nám realizovať tento náš sen.

Yoniho až myká od radosti, keď sa povie škola

Yoni  (Yonatan) je bystrý chlapec, teraz čerstvý prvák v modelovej škole Rozmanity. Narodil sa extrémne predčasne a v hneď nemocnici mu bola diagnostikovaná detská mozgová obrna – kvadruparéza, teda postihnutie všetkých štyroch končatín a syndróm nehybnosti. Vďaka mnohým rehabilitáciám vie s oporou nakročiť. Zvyčajne sa pohybuje na vozíku, alebo kočíku.

Yoni chodil do škôlky pri Spojenej škole pre deti so znevýhodnením a vyjadril túžbu, že chce chodiť do “dobrej školy”. Mama dostala bojovú úlohu: “Naozaj to bolo dosť zložité, chodila som sa pýtať po rôznych školách, aj do spádovej. Všade ale boli prekážky a opakovane som si vypočula: “To si ako predstavujete? Máme schody, toto sa nedá, tamto žiaľ nevieme zabezpečiť…” 

Prišiel zúfalý pocit, že pre takéto dieťa nie je miesto v našej spoločnosti.

Yoni však mal šťastie. V tomto roku bol prijalý do modelovej školy Rozmanity. Rozmanita dokázala zabezpečiť bezbariérový priestor, WC a vďaka sponzorom i zdvižnú plošinu na schody. Cez prestávky môže Yoni s pomocou osobnej asistentky šantiť s deťmi na dvore na svojom elektrickom vozíku. 

Mama: “Rozmanita je pre nás ako sen. Yoni tu má dôstojné vzdelávanie, ktoré akceptuje jeho inakosť, limity, krehkosť. Najväčším darom sú pre neho vzťahy s rovesníkmi a zo všetkého najviac rozpráva o pani učiteľke Monike a Sáre :) Až sa myká od radosti, keď sa povie škola.”  

“Je často frustujúce, že spoločnosť hrubo zanedbáva starostlivosť o krehkých a znevýhodnených – deti aj dospelých. Vďaka za to, že Rozmanita aj iné organizácie pomáhajú nájsť systémové riešenia a otvárajú priestor pre inakosť a rôznorodosť, ktorá je vzájomne obohacujúca pre všetkých.” Dodáva mamina.

Aj malý Dima sa začlenil veľmi rýchlo

Dima je 3-ročný chlapček, ktorý ako batoľa musel po vypuknutí vojny na Ukrajine s mamou a sestrou prísť na Slovensko. Tu sa prvý rok a pol nenaučil po slovensky. Mal jedinú možnosť navštevovať čisto ukrajinskú škôlku, lebo ho odmietli v piatich slovenských škôlkach. Svoje dvere mu otvorila až Rozmanita. Dima najprv rozprával veľmi málo a bol hanblivý. Už po dvoch mesiacoch v modelovej škôlke Rozmanity komunikuje po slovensky a to najdôležitejšie – našiel si tu kamarátov. Vytvorili silnú trojku :) To, že každý z nich má iný materinský jazyk  – ukrajinčina, slovenčina, angličtina – im v hraní vôbec neprekáža – naopak, učia sa od seba rôzne slovíčka. Spája ich spoločný záujem o vlaky a motorky.

Dima je nadaný na matematiku – napriek tomu, že má iba tri roky už suverénne počíta do 10 a pozná aj číslice. Vďaka inkluzívnemu modelu výučby v triede, v ktorom každé dieťa robí na svojej úrovni, Dima zároveň rozvíja svoje talenty, učí sa nový jazyk a začleňuje sa v novej krajine. 

“Hneď od prvého dňa sa veľmi tešil a chcel ísť každý deň do škôlky. Sám sa oblečie, teší sa na kamarátov. Má veľmi rád deti,”  s radosťou hovorí mama Olha. Prianie jeho mamy, aby sa naučil po slovensky a vedel sa na Slovensku plnohodnotne začleniť, sa pomaly plní.

Na L. čaká nová výzva – prechod do školy

L. je 6-ročná predškoláčka, ktorá už tretí rok navštevuje škôlku Rozmanity. Od roka a pol sa o ňu stará sama jej adoptívna mama Mirka. L. sa narodila do veľmi ťažkých podmienok generačnej chudoby a má intelektové znevýhodnenie, kvôli ktorému bola v mnohých zručnostiach ďalej za svojimi rovesníkmi. Okrem Rozmanity L. neprijala žiadna bežná škôlka, musela by chodiť do špeciálnej škôlky, v ktorej by nestretla rovesníkov bez intelektového znevýhodnenia. V Rozmanite si ale vytvorila viacero priateľstiev, svojou hravosťou a pohybovým talentom inšpiruje viacero detí. Zároveň za dva roky spravila taký pokrok, že teraz už zvláda mnohé predškolské aktivity tak isto ako jej rovesníci. A pred L. je nová výzva – prechod do školy

Aj v tom podávame v Rozmanitej pomocnú ruku. Už teraz ju tu pripravujeme na to, že nejaký čas musí vedieť obsedieť za stolíkom, že musí vedieť spolupracovať, sústrediť sa dlhší čas. Mama veľmi túto pomoc oceňuje a vraví:  

“V škôlke už s ňou individuálne pracujú, má k dispozícii špeciálnu pedagogičku, za ktorú nemusím platiť navyše. Keď je niekto zdravotne ťažko postihnutý, má na Slovensku veľmi oklieštené možnosti a ja by som chcela, aby mala podobné vzdelanie ako iné deti.  Aj keď tie výsledky nebudú nejaké fantastické, mám na mysli niečo, čo bude v jej možnostiach – možnosť uplatniť sa, možno si vybrať prácu, ktorú by raz chcela robiť.” 

Darujte rozmanitým deťom rovnakú možnosť vzdelávať sa

Ak aj vám záleží na tom, aby Slovensko bolo spravodlivejšie a dávalo všetkým deťom rovnakú šancu na plnohodnotné vzdelanie a úspech, podporte s nami Rozmanitu. Posunie nás bližšie k cieľu rozšíriť princípy Rozmanity na každú školu na Slovensku. 

Pridajte sa ku komunite Rozmanity a 👉prispejte, ak vám to situácia dovoľuje, aj pravidelne mesačne k systémovej zmene vzdelávania na Slovensku. Darujete tak deťom možnosť rozvíjať sa v inkluzívnom a rešpektujúcom prostredí ešte dnes.

Ďakujeme!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

30. 12. 2023 21:51

Vyšiel článok o našej laboratórnej škole

Milé podporovateľky a podporovatelia,

ďakujeme za vaše doterajšie štedré dary. Aj vďaka vám bude môcť naša laboratórna škola slúžiť na to, aby vyvinula všetky metódy, nástroje a techniky, ktoré aktuálne chýbajú školám po celom Slovensku, aby vedeli, ako učiť rozmanité kolektívy detí.

Napríklad ako viesť hodiny tak, že na nich deti robia na rôznych úrovniach naraz, alebo ako nastaviť kultúru v školách tak, že rozmanitosť detí je oslavovaná a nevedie k šikane, ale naopak, k súdržnej spoločnosti.

Potom sa už o overené a adaptované metódy na slovenský kontext podelíme tak, aby postupne všetky školy na Slovensku chceli a vedeli vzdelávať rozmanité kolektívy, “ vysvetľuje naša zakladateľka Anna Symington Maar v najnovšom článku.

Ďakujeme

Tím Rozmanity

Chcem čítať celý článok

Čo robí Rozmanita?

Budujeme vzorovú inkluzívnu školu budúcnosti dostupnú pre všetky deti a CENTRUM ŠÍRENIA tohto modelu do ďalších škôl na Slovensku. Našou víziou je vybudovať kvalitný, replikovateľný, škálovateľný model inkluzívnej škôlky, školy a komunity, v ktorej sa môže rozvíjať každý, bez ohľadu na zázemie, potreby, zručnosti či vek. Tak, aby sa Slovensko stalo vysoko vzdelanou a nepolarizovanou krajinou.

Ako vyzerá inkluzívne vzdelávanie?

V inkluzívnom kolektíve nedochádza ku segregácii zraniteľných detí, tak ako je to na Slovensku aktuálne bežné. Slovensko má 2. najviac segregované školstvo z 63. krajín OECD. Zraniteľné deti nie sú len tie, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie či špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ale napríklad aj deti z nízkopríjmových rodín, z etnickej, národnostnej či náboženskej menšiny, deti v náhradných rodinách, rodiny na úteku… Inkluzívna škola prijíma a rozvíja všetky deti bez rozdielu, spolu a odstraňuje prípadné bariéry. Finančne a fyzicky je dostupná pre všetkých. Je postavená na rešpektujúcom prístupe a na individualizovanom systéme učenia sa. V inkluzívnom vyučovaní majú deti na výber z rôznych aktivít na rôznych úrovniach a dostávajú podporu, ktorú potrebujú. Zameriava sa na rozvoj zručností budúcnosti pre všetky ich žiačky a žiakov. Tých si nevyberá ale berie všetkých, ktorí sa prihlásia alebo z nich náhodne žrebuje, keď je obmedzená kapacita.

Čo je Centrum šírenia?

Okrem rozvíjania našej modelovej inkluzívnej školy, ktorá ukazuje, že sa to dá, budujeme aj centrum šírenia – ktoré podporí čo najviac škôl po celom Slovensku na ich ceste poskytovania kvalitného inkluzívneho vzdelania pre všetky deti a ich blízkych v ich lokalite. Centrum šírenia bude silným verejným aj odborným hlasom, ktorý pomôže skrz vzdelávania a podporu učiteľov a učiteliek, šírenie povedomia medzi rodičmi, koordináciu návštev a stáží v našej vzorovej Škole+, tvorením a zdieľaním kvalitných videí, ktoré umožňujú si náš model ohmatať aj na diaľku a tvorbou a zdieľaním praktických metodík, ktoré cestu k inklúzii pre ďalšie školy čo najviac uľahčia.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Štedrý darca
10 €  •  5. 2. 2024 10:00
Dobročiný Darca
5 €  •  2. 2. 2024 14:28
Dobročiný Darca
3 €  •  2. 2. 2024 1:25
Dobrosrdečný darca
50 €  •  30. 1. 2024 12:19
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  30. 1. 2024 8:07
Štedrý darca
25 €  •  25. 1. 2024 22:30
Dobrosrdečný darca
25 €  •  15. 1. 2024 9:55
Štedrý darca
50 €  •  10. 1. 2024 9:30
Milý darca
25 €  •  10. 1. 2024 9:09
Láskavý darca
41 €  •  9. 1. 2024 9:24
Dobrosrdečný darca
50 €  •  8. 1. 2024 9:34
Láskavý darca
50 €  •  7. 1. 2024 12:19
Veľkorysý darca
10 €  •  5. 1. 2024 9:40
Milý darca
25 €  •  4. 1. 2024 0:01
Dobrosrdečný darca
10 €  •  2. 1. 2024 20:27
Milý darca
10 €  •  2. 1. 2024 18:48
Veľkorysý darca
5 €  •  2. 1. 2024 13:27
Štedrý darca
10 €  •  2. 1. 2024 12:59
Milý darca
25 €  •  2. 1. 2024 12:55
Dobročiný Darca
50 €  •  2. 1. 2024 7:13
Štedrý darca
20 €  •  2. 1. 2024 7:12
Štedrý darca
10 €  •  2. 1. 2024 5:39
Dobrosrdečný darca
25 €  •  2. 1. 2024 4:37
Veľkorysý darca
3 €  •  2. 1. 2024 0:22
Láskavý darca
50 €  •  1. 1. 2024 23:59
Milý darca
50 €  •  1. 1. 2024 16:22
Láskavý darca
50 €  •  1. 1. 2024 13:40
Štedrý darca
25 €  •  31. 12. 2023 14:55
Štedrý darca
25 €  •  31. 12. 2023 11:06
Veľkorysý darca
100 €  •  31. 12. 2023 10:09
Dobročiný Darca
45 €  •  31. 12. 2023 8:20
Láskavý darca
25 €  •  30. 12. 2023 14:23
Štedrý darca
100 €  •  30. 12. 2023 12:25
Štedrý darca
25 €  •  30. 12. 2023 10:42
Milý darca
10 €  •  30. 12. 2023 8:07
Láskavý darca
100 €  •  30. 12. 2023 7:12
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  29. 12. 2023 20:27
Štedrý darca
25 €  •  29. 12. 2023 16:58
Štedrý darca
25 €  •  29. 12. 2023 16:36
Milý darca
100 €  •  29. 12. 2023 16:07
Dobrosrdečný darca
25 €  •  29. 12. 2023 15:33
Milý darca
25 €  •  29. 12. 2023 14:57
Štedrý darca
50 €  •  29. 12. 2023 13:12
Dobrosrdečný darca
500 €  •  29. 12. 2023 12:28
Milý darca
100 €  •  29. 12. 2023 11:01
Dobrosrdečný darca
25 €  •  28. 12. 2023 19:22
Robíte to dobre! Pokračujte.
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  28. 12. 2023 19:19
Milý darca
20 €  •  28. 12. 2023 16:45
Dobrosrdečný darca
25 €  •  28. 12. 2023 11:31
Dobrosrdečný darca
100 €  •  27. 12. 2023 22:49
Veľkorysý darca
100 €  •  26. 12. 2023 23:13
Štedrý darca
500 €  •  26. 12. 2023 5:43
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  26. 12. 2023 0:26
Láskavý darca
50 €  •  25. 12. 2023 23:23
Štedrý darca
25 €  •  25. 12. 2023 20:03
Štedrý darca
50 €  •  24. 12. 2023 17:50
Výborný projekt!
Dobročiný Darca
25 €  •  24. 12. 2023 15:34
Veľkorysý darca
5 €  •  24. 12. 2023 13:50
Veľkorysý darca
100 €  •  23. 12. 2023 15:48
Dobročiný Darca
50 €  •  23. 12. 2023 13:14
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  23. 12. 2023 9:28
Štedrý darca
71 €  •  22. 12. 2023 21:20
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  22. 12. 2023 13:21
Veľkorysý darca
100 €  •  22. 12. 2023 11:07
Milý darca
25 €  •  21. 12. 2023 19:48
Láskavý darca
10 €  •  21. 12. 2023 19:01
Dobročiný Darca
50 €  •  21. 12. 2023 15:08
Kami
25 €  •  21. 12. 2023 11:18
Jedinečnosť ukrytá v rozmanitosti.
Dobročiný Darca
25 €  •  21. 12. 2023 10:17
Dobrosrdečný darca
25 €  •  21. 12. 2023 9:17
Adél
100 €  •  21. 12. 2023 6:46
Veľmi vám držíme palce!!! A ďakujeme za to, čo robíte.
Láskavý darca
100 €  •  20. 12. 2023 23:13
Dobrosrdečný darca
10 €  •  20. 12. 2023 22:31
Dobročiný Darca
50 €  •  20. 12. 2023 20:59
Láskavý darca
100 €  •  20. 12. 2023 15:30
Andrea
50 €  •  20. 12. 2023 15:15
Nasa spolocnost a najma nase deti Vas potrebuju. Drzim Vam palce!
Láskavý darca
15 €  •  20. 12. 2023 10:19
Dobrosrdečný darca
25 €  •  20. 12. 2023 1:31
Benedikovičovci
500 €  •  19. 12. 2023 22:03
Držíme päste.
Veľkorysý darca
15 €  •  19. 12. 2023 21:10
Darca, ktorý je za každú dobrost
200 €  •  19. 12. 2023 11:07
Milý darca
25 €  •  19. 12. 2023 11:06
Dobročiný Darca
25 €  •  19. 12. 2023 9:25
Lucia & Juraj
100 €  •  19. 12. 2023 9:16
Ste úžasní a inšpiratívni. Prajeme veľa energie do dalších malých zázrakov, ktoré každý deň robíte.
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  19. 12. 2023 0:13
Láskavý darca
300 €  •  19. 12. 2023 0:08
Láskavý darca
50 €  •  17. 12. 2023 23:40
Dobročiný Darca
109 €  •  17. 12. 2023 21:50
Milý darca
25 €  •  17. 12. 2023 20:54
Dobročiný Darca
10 €  •  17. 12. 2023 20:08
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  17. 12. 2023 19:21
Juraj Koník
200 €  •  17. 12. 2023 18:49
Veľmi rád si vypočujem nejaký vtip po vietnamsky aj po maďarsky, ale najviac zo všetkého túžim počuť české Ř v podaní Flo ;) Ste super
Láskavý darca
45 €  •  17. 12. 2023 18:14
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  17. 12. 2023 18:13
Veľkorysý darca
200 €  •  17. 12. 2023 14:26
Dobrosrdečný darca
100 €  •  16. 12. 2023 14:25
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  16. 12. 2023 10:18
Dobročiný Darca
15 €  •  16. 12. 2023 8:13
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  16. 12. 2023 5:36
Dobročiný Darca
25 €  •  15. 12. 2023 17:17
Dobročiný Darca
5 €  •  15. 12. 2023 15:19
Dobročiný Darca
15 €  •  15. 12. 2023 14:39
Dobročiný Darca
10 €  •  15. 12. 2023 14:29
Dobročiný Darca
25 €  •  15. 12. 2023 13:53
Úžasný projekt! Veľká vďaka
Dobročiný Darca
25 €  •  15. 12. 2023 13:48
Štedrý darca
15 €  •  15. 12. 2023 13:33
Dobročiný Darca
50 €  •  15. 12. 2023 13:21
Milý darca
50 €  •  15. 12. 2023 12:15
Darca, ktorý je za každú dobrost
30 €  •  15. 12. 2023 11:18
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  15. 12. 2023 11:06
Milý darca
25 €  •  15. 12. 2023 9:13
Milý darca
25 €  •  15. 12. 2023 8:00
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  15. 12. 2023 7:30
Štedrý darca
50 €  •  15. 12. 2023 0:26
Dobročiný Darca
50 €  •  14. 12. 2023 22:20
Miriam
25 €  •  14. 12. 2023 21:50
Love you tons.
Standa
25 €  •  14. 12. 2023 21:12
Přeji hodně úspěchú vám i dětem...
Milý darca
25 €  •  14. 12. 2023 19:31
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  14. 12. 2023 19:21
Láskavý darca
25 €  •  14. 12. 2023 18:48
Láskavý darca
30 €  •  14. 12. 2023 18:47
Veľkorysý darca
100 €  •  14. 12. 2023 9:23
Štedrý darca
36 €  •  13. 12. 2023 15:49
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  13. 12. 2023 15:34
Láskavý darca
5 €  •  13. 12. 2023 7:48
Milý darca
15 €  •  12. 12. 2023 22:05
Štedrý darca
10 €  •  12. 12. 2023 21:54
Štedrý darca
50 €  •  12. 12. 2023 21:53
Veľkorysý darca
5 €  •  12. 12. 2023 21:50
Dobrosrdečný darca
10 €  •  12. 12. 2023 21:45
Milý darca
10 €  •  12. 12. 2023 21:39
Láskavý darca
10 €  •  12. 12. 2023 21:13
Štedrý darca
15 €  •  12. 12. 2023 18:03
Vsetky deti si zasluzia rovnaku sancu ❤️
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  12. 12. 2023 11:24
Veľkorysý darca
100 €  •  11. 12. 2023 10:06
Veľkorysý darca
15 €  •  10. 12. 2023 20:55
Veronika
100 €  •  10. 12. 2023 19:50
Ďakujeme!
Milý darca
25 €  •  10. 12. 2023 14:02
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  10. 12. 2023 11:29
Dobrosrdečný darca
30 €  •  10. 12. 2023 8:54
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  10. 12. 2023 8:28
Mata Konik
200 €  •  9. 12. 2023 22:02
Aby raz kazde dieta malo rado skolu, citilo sa prijate a mohlo sa rozvijat bez ohladu na to, kam sa narodi. Dakujem vam za vasu snahu, lasku a silu! ❤️
Štedrý darca
70 €  •  9. 12. 2023 19:58
Dobrosrdečný darca
25 €  •  9. 12. 2023 18:24
Jana Smokoňová
100 €  •  9. 12. 2023 8:44
Len tak ďalej. Nech sa podarí naplniť cieľ.
Štedrý darca
25 €  •  9. 12. 2023 7:35
Dobrosrdečný darca
25 €  •  8. 12. 2023 12:01
Štedrý darca
50 €  •  8. 12. 2023 10:36
Jana
50 €  •  8. 12. 2023 10:29
nech su vsetky deti stastne a milovane
Milý darca
30 €  •  8. 12. 2023 9:02
Milý darca
50 €  •  7. 12. 2023 21:27
Veľkorysý darca
50 €  •  6. 12. 2023 19:23
Štedrý darca
100 €  •  6. 12. 2023 19:02
Veľkorysý darca
25 €  •  6. 12. 2023 18:19
Dobrosrdečný darca
50 €  •  6. 12. 2023 10:46
Dobročiný Darca
10 €  •  6. 12. 2023 10:11
Dobročiný Darca
25 €  •  6. 12. 2023 8:58
Milý darca
25 €  •  5. 12. 2023 21:40
Štedrý darca
25 €  •  5. 12. 2023 13:56
Láskavý darca
25 €  •  4. 12. 2023 19:01
Dobrosrdečný darca
10 €  •  3. 12. 2023 19:50
Milý darca
75 €  •  3. 12. 2023 17:52
Milý darca
50 €  •  3. 12. 2023 14:28
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  2. 12. 2023 9:47
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  1. 12. 2023 16:59
Štedrý darca
25 €  •  1. 12. 2023 15:35
Nina
25 €  •  1. 12. 2023 14:34
.)
Láskavý darca
50 €  •  1. 12. 2023 12:39
Štedrý darca
50 €  •  1. 12. 2023 12:39
Dobročiný Darca
50 €  •  1. 12. 2023 11:26
Richard
25 €  •  1. 12. 2023 10:45
Všetko zvládneme ❤️
Milý darca
25 €  •  1. 12. 2023 10:34
Štedrý darca
50 €  •  1. 12. 2023 10:28
Držím vám palce, nie je to ľahké.
Dobročiný Darca
50 €  •  1. 12. 2023 10:17
Krásny, ľudský projekt, veľmi potrebný. Ďakujem vám!
Dobrosrdečný darca
25 €  •  1. 12. 2023 10:06
Robíte to výborne!
Dobrosrdečný darca
400 €  •  1. 12. 2023 9:31
Milý darca
10 €  •  1. 12. 2023 8:40
TB
25 €  •  30. 11. 2023 20:28
ďakujeme..
Dobrosrdečný darca
50 €  •  30. 11. 2023 11:16
Patrícia
10 €  •  30. 11. 2023 10:46
Ohromný projekt, veľmi vám držím palce 🫶🏽
Štedrý darca
100 €  •  30. 11. 2023 10:15
Veľkorysý darca
50 €  •  30. 11. 2023 8:43
Milý darca
50 €  •  30. 11. 2023 8:28
Milý darca
50 €  •  30. 11. 2023 8:25
Štedrý darca
50 €  •  30. 11. 2023 8:24
Dobročiný Darca
10 €  •  30. 11. 2023 7:05
Dobrosrdečný darca
70 €  •  29. 11. 2023 7:47
Milý darca
25 €  •  29. 11. 2023 7:30
Mato V.
50 €  •  29. 11. 2023 7:17
Ste super, veľmi držím palce.
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  28. 11. 2023 18:54
Dobročiný Darca
20 €  •  28. 11. 2023 18:32
Milý darca
50 €  •  28. 11. 2023 17:53
Dobrosrdečný darca
10 €  •  28. 11. 2023 17:09
Dobrosrdečný darca
25 €  •  28. 11. 2023 16:57
Zuzana Suchová
10 €  •  28. 11. 2023 6:18
V rozmanitosti je krása. Nech sa darí!

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

Prebiehajúce Darcovské výzvy

Dokončené Darcovské výzvy

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Dobrosrdečný darca
25 €  •  28. 12. 2023 19:22
Robíte to dobre! Pokračujte.
Štedrý darca
50 €  •  24. 12. 2023 17:50
Výborný projekt!
Kami
25 €  •  21. 12. 2023 11:18
Jedinečnosť ukrytá v rozmanitosti.
Adél
100 €  •  21. 12. 2023 6:46
Veľmi vám držíme palce!!! A ďakujeme za to, čo robíte.
Andrea
50 €  •  20. 12. 2023 15:15
Nasa spolocnost a najma nase deti Vas potrebuju. Drzim Vam palce!
Benedikovičovci
500 €  •  19. 12. 2023 22:03
Držíme päste.
Lucia & Juraj
100 €  •  19. 12. 2023 9:16
Ste úžasní a inšpiratívni. Prajeme veľa energie do dalších malých zázrakov, ktoré každý deň robíte.
Juraj Koník
200 €  •  17. 12. 2023 18:49
Veľmi rád si vypočujem nejaký vtip po vietnamsky aj po maďarsky, ale najviac zo všetkého túžim počuť české Ř v podaní Flo ;) Ste super

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň