Pomôžte podporiť talenty

Získaných 0 € 0 €
Buďte prvý, kto daruje
8 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať
Dátum pridania
21. 4. 2022

Kto kampaň organizuje?

Občianske združenie PRO Talent Slovakia o.z. pomáha deťom z nízkopríjmových rodín dostať sa k športovým aktivitám a podporiť ich talenty. Cieľom činnosti občianskeho združenia je čím viac detí podporiť, zabezpečiť im výstroj, športové potreby, sústredenia a športové podujatia.

Komu pomôžeme?

Podpora mládeže a športu je jedno z najviac postihnutých oblastí, ktorú zasiahli obmedzenia zavedené v súvislosti s pandémiou COVID-19, a na ktorú sa nevzťahovali žiadne alebo len obmedzené príspevky na zmiernenie dopadu krízy COVID-19.

Letné mládežnícke športové tábory

Občianske združenie PRO Talent Slovakia úspešne realizuje každoročne 14 dňové letné športové tábory pre talentovanú mládež.

Súčasťou pobytu zabezpečuje o.z. PRO Talent Slovakia aj financovanie cestovných nákladov, ubytovania, celodennej stravy, sprievodného programu, v neposlednom rade prenájmu športových priestorov a kvalifikovaných trénerov pre všetkých účastníkov letného tábora. 

Tréningy sú rozdelené na získanie a upevnenie zručností pod záštitou špecializovaného športového trénera, zvlášť na kondičné tréningy vedené pod odborným dozorom,  vzájomné priateľské zápasy a nadväzovanie kontaktov športových klubov.

Podpora talentov a športových klubov

Občianske združenie PRO Talent Slovakia ďalej podporuje a financuje talentované deti v nasledovných športových kluboch a športových aktivitách, ako sú Podpora športového klubu BSC, Prax v GBA športovej akedémii, Letný športový kemp Zadar…

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

PRAX V GBA AKADÉMIA – Podpora slovenských športových talentov v basketbalovej akadémii. Cieľom projektu je zabezpečiť pôsobenie mladých slovenských hráčov v Get Better Academy, ktorá je súkromnou medzinárodnou basketbalovou akadémiou registrovanou ako basketbalový klub v Českej basketbalovej federácii. Darcovia môžu prispieť finančne na podporu mladých slovenských talentov, ktorí v akadémii pôsobia. GBA sa zaväzuje zaisťovať kompletný basketbalový tréningový proces pre podporované talenty.

PODPORA BSC – Ponúknuť basketbal čo najväčšiemu počtu detí a vychovať úspešných ľudí ako aj basketbalistov. Cieľom projektu je podporovať B.S.C. Bratislava mládež príspevkami na činnosť klubu (nákup športových potrieb, zabezpečenie a rozvoj detského a mládežníckeho basketbalu, prenájom tréningových priestorov, …)

LETNÝ KEMP ZADAR – 14 dňové letné športové tábory pre talentovanú mládež. Cieľom projektu je zabepečiť a realizovať každoročne letný kemp pre talentovanú mládež ako aj financovanie cestovných nákladov, ubytovania, celodennej stravy, sprievodného programu, v neposlednom rade prenájmu športových priestorov a kvalifikovaných trénerov pre všetkých účastníkov letného tábora.

Iniciatíva o.z. PRO Talent Slovakia by neexistovala bez dobrovoľného nasadenia niekoľkých ľudí, ktorí jej vo svojom voľnom čase venujú svoj čas. Potrebujeme vašu podporu. Každé euro pomáha podporiť projekty na rozvoj talentov. Zlepšovať veci môžeme iba spolu. Ďakujeme!

O občianskom združení PRO Talent Slovakia

Cieľom PRO Talent Slovakia je podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä; vzdelávanie, kultúra, šport, ochrana a rozvoj zdravia, ochrana a rozvoj životného prostredia, podpora sociálne slabších, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti.

PRO Talent Slovakia sa aktívne podieľa na realizácii športových, kultúrnych, spoločenských, sociálnych, výchovných, vzdelávacích, zdravotných, relaxačných a voľno-časových aktivít, činností a podujatí.

PRO Talent Slovakia vytvára materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie športových, kultúrnych, informačných, sociálnych, záujmových, vzdelávacích, zdravotných a voľno-časových potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov.

PRO Talent Slovakia – Podpora talentov,
Hrušková 44H, Bratislava 831 06
Ing. Jasna Rumanková,  tel: +421–944–072–840, email: sport@protalent.sk , web: www.protalent.sk

Občianske združenie PRO Talent Slovakia.
Registračné číslo VVS/1–900/90–58780, Registrový úrad MV SR,
IČO: 52974031, Účet SK65 1100 0000 0029 4408 8432, Tatra banka, a.s.

Na príbeh zatiaľ nikto nedaroval. Buďte prvý.

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Pridajte k tejto kampani Darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii. Odovzdávame vždy 100 % získanej sumy.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Buďte prvý, kto pridá Darcovskú výzvu


+ Pridať Darcovskú výzvu

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Napíšte nám