Výzva ukončená:

Pomôžte nám udržať podporu pre deti cudzincov v základných školách

Míľnik 1/3

1. míľnik – pokryjeme úhradu polovice mzdy 3 ukrajinských terénnych pracovníčok psychosociálnej a jazykovej podpory

Získaných 0 € 3 560 €
4 560 €

Míľnik 2/3

2. míľnik – pokryjeme úhradu polovice mzdy 6 ukrajinských terénnych pracovníčok psychosociálnej a jazykovej podpory

Získaných 0 € 3 560 €
9 120 €

Míľnik 3/3

3. míľnik – pokryjeme úhradu polovice mzdy 10 ukrajinských terénnych pracovníčok psychosociálnej a jazykovej podpory

Získaných 0 € 3 560 €
15 200 €
 -
85 darcov
Celkom sa zapojilo
42 €
Priemerná výška daru
200 €
Najvyšší dar
85 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžte nám udržať podporu pre deti cudzincov v základných školách

Míľnik 1/3

1. míľnik – pokryjeme úhradu polovice mzdy 3 ukrajinských terénnych pracovníčok psychosociálnej a jazykovej podpory

Získaných 0 € 3 560 €
4 560 €

Míľnik 2/3

2. míľnik – pokryjeme úhradu polovice mzdy 6 ukrajinských terénnych pracovníčok psychosociálnej a jazykovej podpory

Získaných 0 € 3 560 €
9 120 €

Míľnik 3/3

3. míľnik – pokryjeme úhradu polovice mzdy 10 ukrajinských terénnych pracovníčok psychosociálnej a jazykovej podpory

Získaných 0 € 3 560 €
15 200 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania
Dátum pridania
28. 11. 2023

Deťom cudzincov pomáhame lepšie sa začleniť do škôl

Už viac než rok pomáhame 805 žiakom a žiačkam z Ukrajiny a ďalším 100 deťom cudzincov v základných školách v Bratislave

Vďaka 15-člennému tímu regionálnych terénnych pracovníčok dokážeme v 17 základných školách v Bratislave zabezpečiť:

 • pravidelnú výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka
 • pravidelnú psychosociálnu podporu
 • skupinové aktivity v programe STRONG (program pre podporu začlenenia detských utečencov),
 • pomoc pri komunikácii medzi rodičmi žiakov cudzincov a slovenskými pedagógmi,
 • identifikáciu potrieb detí, ktoré sa potýkajú s ťažkosťami,
 • preventívne programy,
 • ukrajinský teen klub pre teenegerov,
 • denné jazykové tábory a letný pobytový tábor.

(!) Koncom roka 2023 končí aj väčšina zdrojov financovania programu. Bez Vašej pomoci zostanú bez podpory nielen deti, ale aj ich učitelia.

Pomôžte nám zaplatiť prácu terénnych pracovníčok v školách

Získané financie nám pomôžu udržať podporu aspoň do konca školského roka, teda do júna 2024.

 • Financie použijeme na úhradu polovice mzdy 10-tich ukrajinských terénnych pracovníčok psychosociálnej a jazykovej podpory = 380 eur x 10 osôb na 4 mesiace = 15 200 €.

 • Tím Inklucentra v súčinnosti s ukrajinským  tímom v Centre poradenstva a prevencie  Bratislava III bude zabezpečovať aj naďalej metodickú podporu, servis a podporu zamestnancom, materiál a celkové udržanie tohto jedinečného projektu.

 • Od februára 2024 otvoríme 3 samostatné triedy jazykovej podpory pre deti cudzincov tak, aby sme to k septembru 2024 mohli otvoriť pre celú Bratislavu a pridať sa k veľkým európskym mestám podpory detí cudzincov. 

Ak by sa nám aj napriek vašej pomoci nepodarilo dosiahnuť cieľovú sumu, získané finančné prostriedky použijeme na udržanie maximálneho možného počtu terénnych pracovníčok. 

Každé euro získané navyše bude použité na organizáciu a zabezpečenie letného pobytového alebo jazykového tábora pre deti v riziku a voľnočasového klubu pre teenagerov z Ukrajiny, aby sa nám „neflákali“ po uliciach. 

Klub pre teenegerov.

Alena Faragulová, metodička jazykovej podpory

Realizácia jazykovej podpory zážitkovou formou.

Robíme to aj pre slovenské deti

Práca  ukrajinského tímu má dopad aj na slovenské deti z bratislavských základných škôl. Terénne pracovníčky svojou prácou odbremeňujú a pomáhajú slovenským učiteľom, ktorých na príchod cudzincov do škôl nikto nepripravil. 

 • Práca terénnych pracovníčok pomáha učiteľom v každodenných situáciách, kedy je potrebné sa dorozumieť.
 • Program funguje ako prevencia nežiadúcich sociálno-patologických javov, ktoré môžu vznikať príchodom detí cudzincov. 

Žiaci aj pedagógovia v školách si na svoje kolegyne z Ukrajiny či kolegyne jazykovej podpory slovenčiny už zvykli.

Pomôžte nám, aby sme im túto podporu od januára nemuseli zobrať.

Kto tvorí tím pomoci pre žiakov z Ukrajiny?

Tento unikátny program vznikol na základe analýz a overených postupov zo zahraničia. Inšpiráciou pre vznik programu boli mobilné multikultúrne tímy v Rakúsku, ktoré vznikli počas utečeneckej krízy v rokoch 2015 a 2016. 

Bratislavský tím pomoci žiakom z Ukrajiny a ďalším cudzincom tvoria ukrajinské pedagogičky, psychologičky, slovenské pracovníčky jazykovej podpory, metodičky a supervízorky. Pôsobia na bratislavských školách od roku 2023. 

Od myšlienok na vojnu k normálnemu detstvu

Počas letného tábora sa viac než 100 detí nachvíľku vrátilo k bezstarostnému detstvu, ktoré im vojna vzala. Vedúca tábora Viktoria: „Tieto deti konečne myslia ako deti: na kamarátov na vzťahy, nie na vojnu a nepriateľa."  

Viktoria Antoniuk, táborová vedúca.

Vaša podpora nám pomôže ďalej poskytovať deťom podporu priamo v školách a organizovať pre ne voľnočasové aktivity.

Veríme, že každé dieťa za to stojí.

Kto sme?

Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania je advokačnou, vzdelávacou a poradenskou organizáciou na celonárodnej úrovni. Pôsobíme v oblasti podpory inkluzívneho vzdelávania. Opierame sa o humanistické a ľudsko-právne hodnoty a komplexne podporujeme napĺňanie potrieb každého človeka v školskom prostredí. Úzko spolupracujeme s CPP Bratislava III a analytikmi z Centra vzdelávacích analýz. 

Sme občianske združenie expertov, psychológov, školských špeciálnych pedagógov terapeutov a lektorov zo školskej praxe.

Projekt Podpory žiakov z Ukrajiny sme počas roku jeho trvania financovali zložito prostredníctvom viacerých dotácií. Významná časť podpory ku koncu roka 2023 končí a nová podpora sa črtá až o pár mesiacov, počas ktorých nevieme už z našich zdrojov zabezpečiť zamestnávanie celého tímu a tým by sa prerušila kontinuálna pomoc deťom.

Pomôžte nám udržať tím RTP v bratislavských ZŠ aj v roku 2024.

Robíme to aj pre naše deti.

Alexandra, Anežka, Andrea a Viktor – tím Inklucentra

Допоможіть нам зберегти команду RTP у початкових школах Братислави у 2024 році

Хто організовує кампанію?

Inclucentrum – Центр інклюзивної освіти є адвокаційною, освітньою та консультативною організацією на національному рівні. Ми працюємо у сфері просування інклюзивної освіти. Ми ґрунтуємося на гуманістичних цінностях та правах людини і всебічно підтримуємо реалізацію потреб кожного в шкільному середовищі. Ми тісно співпрацюємо з CPP Братислава III та аналітиками Центру освітнього аналізу.  

Ми є командою спеціалістів, яка об'єднує експертів, психологів, шкільних спеціальних педагогів-терапевтів та викладачів зі шкільної практики.

З 2023 року в початкових школах Братислави також працює велика команда RTP - регіональних польових працівників, психологів та експертів з мовної підтримки.  

Кому ми допоможемо?

 Проект „Підтримка учнів з України“, в рамках якого працює команда RTP, фінансувався комплексно через кілька грантів протягом року його тривалості. Значна частина підтримки закінчується наприкінці 2023 року, а нова підтримка надійде за кілька місяців, і в цей час ми більше не зможемо використовувати наші ресурси для працевлаштування всієї команди і, таким чином, перервемо безперервну підтримку дітей.

Учні та вчителі шкіл вже звикли до своїх колег з України або колег зі словацької мовної підтримки. Їхня робота допомагає їм у повсякденних ситуаціях, коли необхідно спілкуватися, а також як профілактика небажаних соціально-патологічних явищ, які можуть виникнути з приїздом дітей іноземців.

Саме тому нам потрібно підтримати проект принаймні на наступні 6 місяців.

Як працює команда RTP?

 - Психосоціальна підтримка,

 - мовна підтримка – викладання словацької мови як іноземної,

 - групові заняття в рамках програми STRONG,

– посередництво у спілкуванні між батьками іноземних учнів та словацькими вчителями,

– виявлення потреб дітей, які стикаються з труднощами,

– профілактичні програми,

– підлітковий клуб для підлітків UA,

– мовні денні табори та літній табір .

Команда RTP була створена як захід підтримки, запропонований аналітиками.  Ми забезпечуємо нагляд, координацію, матеріальну та методичну підтримку працівників. Ми забезпечили їм курси словацької мови, переклад та визнання дипломів, що підтверджують їхню кваліфікацію.

Від думок про війну до нормального дитинства

„Ці діти нарешті думають по-дитячому: про друзів, про стосунки, а не про війну і ворога“.  Вікторія, працівниця RTP.

Наразі ми допомагаємо 805 учням з України в початкових школах Братислави та ще понад 100 дітям іноземців.

Ми робимо це також для словацьких дітей.

Робота команди RTP також впливає на наших словацьких дітей шкільного віку в Братиславі.

У 17 школах психологи та вчителі з України надають регулярну психосоціальну підтримку. Мовну підтримку учням надає 3 рази на тиждень команда з 6 вчителів мовної підтримки. Їх робота також розвантажує і допомагає словацьким вчителям, які не були готові до приїзду іноземців у школи. Водночас ми готуємо пілотний запуск мовних курсів у майбутньому центрі мовної підтримки в Братиславі для дітей іноземців.  

Саме тому ми хочемо продовжити принаймні до кінця навчального року в червні 2024 року, щоб стабілізувати підтримку.  

Всі діти того варті.

На що саме підуть гроші від цієї кампанії?

Зібрані кошти допоможуть продовжити проект до червня 2024 року:  

 - Фінансування для покриття половини заробітної плати 10 аутріч-працівників для психосоціальної та мовної підтримки = 380 євро х 10 на 4 місяці = 15 200 євро.  

Завдяки вашій пожертві на зарплати, команда Інклюцентру в співпраці з командою підтримки України в СРР Bratislava III продовжить надавати методологічну підтримку, обслуговування та підтримку персоналу, матеріали та загальну підтримку цього унікального та пілотного проекту.

З лютого 2024 року ми відкриємо 3 окремі класи мовної підтримки для дітей іноземців, щоб до вересня 2024 року відкрити їх для всієї Братислави і приєднатися до великих європейських міст підтримки дітей іноземців.

Якщо, незважаючи на вашу допомогу, ми не зможемо досягти запланованої суми, зібрані кошти будуть використані для забезпечення максимально можливої кількості волонтерів та команди методичної підтримки.  

Кожен додатково зібраний євро буде використаний на організацію та забезпечення літнього табору або мовного табору для дітей з груп ризику та клубу дозвілля для підлітків з України, щоб вони не „тинялися“ по вулицях міста а проводили час з користю та в приємному спілкуванні.

Допоможіть нам зберегти команду RTP в початкових школах Братислави в 2024 році.

Олександра, Анежка, Андреа та Віктор – команда Inklucentra

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Dobrosrdečný darca
172 €  •  19. 2. 2024 1:51
Veľkorysý darca
25 €  •  14. 2. 2024 14:08
Dobrosrdečný darca
25 €  •  14. 2. 2024 12:33
Dobročiný Darca
15 €  •  13. 2. 2024 9:57
Veľkorysý darca
10 €  •  12. 2. 2024 12:24
Láskavý darca
50 €  •  12. 2. 2024 11:12
Dobrosrdečný darca
10 €  •  12. 2. 2024 10:51
Dobrosrdečný darca
25 €  •  9. 2. 2024 20:14
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  8. 2. 2024 20:15
Peter
20 €  •  8. 2. 2024 18:47
slava ukrajine
Veľkorysý darca
10 €  •  8. 2. 2024 11:42
Dobrosrdečný darca
100 €  •  8. 2. 2024 2:41
vdaka, bolo by fajn vyzvu predlzit
Zita S.
25 €  •  28. 1. 2024 19:45
Prajem veľa šťastia ❤🇺🇦
Dobročiný Darca
10 €  •  28. 1. 2024 17:53
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  28. 1. 2024 9:07
Veľkorysý darca
10 €  •  28. 1. 2024 9:05
Dobročiný Darca
25 €  •  28. 1. 2024 8:46
Milý darca
10 €  •  27. 1. 2024 20:13
Láskavý darca
25 €  •  27. 1. 2024 19:52
Láskavý darca
50 €  •  27. 1. 2024 13:05
Milý darca
50 €  •  27. 1. 2024 12:38
Kristína
25 €  •  27. 1. 2024 11:45
Vďaka, že pomáhate deťom trpiacej Ukrajiny.
Láskavý darca
25 €  •  27. 1. 2024 8:46
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  26. 1. 2024 8:40
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  25. 1. 2024 21:27
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  25. 1. 2024 16:05
Julo
25 €  •  25. 1. 2024 7:26
Nech sa darí.
Dobročiný Darca
100 €  •  24. 1. 2024 20:51
Milý darca
25 €  •  24. 1. 2024 19:59
Dobrosrdečný darca
25 €  •  24. 1. 2024 19:06
Dobrosrdečný darca
10 €  •  24. 1. 2024 16:34
Láskavý darca
4 €  •  24. 1. 2024 14:29
Mirka
10 €  •  24. 1. 2024 13:57
❤️❤️❤️
Dobrosrdečný darca
25 €  •  24. 1. 2024 6:41
Dobročiný Darca
10 €  •  24. 1. 2024 1:35
Boris Bielik
200 €  •  23. 1. 2024 22:20
Vzdelanie je zakladny pilier kazdej spolocnosti.
Dobročiný Darca
100 €  •  23. 1. 2024 22:13
Veľkorysý darca
100 €  •  23. 1. 2024 20:31
Láskavý darca
200 €  •  23. 1. 2024 8:09
Veľkorysý darca
25 €  •  22. 1. 2024 7:42
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  21. 1. 2024 9:40
Veľkorysý darca
25 €  •  20. 1. 2024 19:03
Veľkorysý darca
20 €  •  11. 1. 2024 19:16
Dobrosrdečný darca
93 €  •  11. 1. 2024 10:10
Olívia S.
15 €  •  29. 12. 2023 15:40
Držím vám palce v ďalšej práci! ❤
Láskavý darca
100 €  •  23. 12. 2023 23:00
Veľkorysý darca
100 €  •  21. 12. 2023 13:33
Štedrý darca
100 €  •  18. 12. 2023 21:23
Dobročiný Darca
130 €  •  18. 12. 2023 13:01
Dobročiný Darca
50 €  •  15. 12. 2023 13:01
Darca, ktorý je za každú dobrost
7 €  •  12. 12. 2023 14:02
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  11. 12. 2023 8:19
Dobročiný Darca
50 €  •  10. 12. 2023 9:42
Štedrý darca
100 €  •  9. 12. 2023 20:31
Láskavý darca
25 €  •  9. 12. 2023 16:11
Dobrosrdečný darca
10 €  •  9. 12. 2023 9:32
Dobročiný Darca
25 €  •  9. 12. 2023 7:10
Veľkorysý darca
50 €  •  8. 12. 2023 18:04
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  8. 12. 2023 15:16
Štedrý darca
50 €  •  8. 12. 2023 12:06
Veľkorysý darca
10 €  •  8. 12. 2023 12:03
Dobročiný Darca
10 €  •  8. 12. 2023 11:15
Láskavý darca
10 €  •  8. 12. 2023 11:03
Láskavý darca
10 €  •  8. 12. 2023 10:53
Dobrosrdečný darca
10 €  •  8. 12. 2023 10:50
Láskavý darca
25 €  •  8. 12. 2023 10:49
Darca, ktorý je za každú dobrost
30 €  •  8. 12. 2023 8:35
Milý darca
25 €  •  7. 12. 2023 21:15
Dobrosrdečný darca
10 €  •  7. 12. 2023 19:47
Láskavý darca
25 €  •  7. 12. 2023 15:00
Darca, ktorý je za každú dobrost
60 €  •  7. 12. 2023 13:47
Jana
10 €  •  7. 12. 2023 7:18
Držím palce. Ukrajinci si zaslúžia náš obdiv a vďaku, a pomoc kde to len pôjde.
Veľkorysý darca
45 €  •  6. 12. 2023 12:34
Dobročiný Darca
25 €  •  6. 12. 2023 11:47
Dobročiný Darca
10 €  •  6. 12. 2023 11:14
Láskavý darca
10 €  •  2. 12. 2023 15:30
Jana
44 €  •  2. 12. 2023 14:04
Držím vám palce.
Dobročiný Darca
25 €  •  1. 12. 2023 22:54
Dobročiný Darca
25 €  •  1. 12. 2023 22:39
Dobročiný Darca
25 €  •  29. 11. 2023 20:08
Štedrý darca
20 €  •  29. 11. 2023 19:58
Láskavý darca
100 €  •  29. 11. 2023 11:42
Láskavý darca
50 €  •  28. 11. 2023 21:53
Darca, ktorý je za každú dobrost
15 €  •  28. 11. 2023 18:22
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  28. 11. 2023 17:21

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň