Lenka in the USA / Pomôž mi uskutočniť môj americký sen. Bude to stáť za to!

Míľnik 1/5

Táto suma mi umožní absolvovať prvý semester na NEC v Bostone 🎷 This amount covers the tuition fee for the fall semester at NEC

Získaných 0 € 16 980 €
15 000 €
5 dní
do ukončenia

Míľnik 2/5

Budem môcť v Bostone bývať, jesť a využívať MHD prvý polrok 🏠 I can rent a room in Boston, eat healthy and use public transport

Získaných 0 € 16 980 €
25 000 €
5 dní
do ukončenia

Míľnik 3/5

Budem sa tešiť na druhý semester! 🌷 I'm looking forward to the spring semester!

Získaných 0 € 16 980 €
35 000 €
5 dní
do ukončenia

Míľnik 4/5

Vďaka vám budem mať strechu nad hlavou v Bostone až do mája 🧡 Thanks to you I can keep my room in Boston and continue studying

Získaných 0 € 16 980 €
45 000 €
5 dní
do ukončenia

Míľnik 5/5

Už sme skoro tam! Pokryjem zdravotné poistenie v USA a spiatočný let 🔥 We're almost there! US health insurance & return flight

Získaných 0 € 16 980 €
50 000 €
5 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Lenka Molčányiová
Dátum pridania
9. 6. 2023
Posledná aktualita

11. 7. 2023 19:27

Prvý mesiac kampane je za mnou: Lenka in the USA is getting more & more real thanks to you all! 🧡

[ENG below]
Ubehol prvý mesiac kampane a ja sa vám, milí darcovia, chcem veľmi pekne poďakovať za vašu doterajšiu štedrú podporu, krásne príspevky, odkazy ako aj zdieľanie na sociálnych sieťach. Veľmi si to vážim a budem vďačná ak mi pomôžete kampaň nakopnúť aj do jej druhého mesiaca života:) 

Dnes by som sa s vami rada podelila o jednu novinku, ktorá ma o krôčik priblížila k môjmu americkému snu:) Získala som štipendium 7000 Eur na moje magisterské štúdium od skvelej medzinárodnej organizácie Agathe Center for Entrepreneurship! Som im za to neskutočne vďačná 🙏🏻 a nižšie v príspevku už ich slovami…
.................................................................
The first month of the campaign has passed and I want to thank you so much, dear donors, for your generous support so far and beautiful messages as well as sharing on social networks. I appreciate it very much and I will be grateful if you help me kick off the campaign even in its second month of life:)

Today I would like to share with you the news that brought me one step closer towards my American dream:) I received a 7000 Eur scholarship for my master's studies from the great international organization Agathe Center for Entrepreneurship and I am so very much grateful to them for that 🙏🏻  below with their own words…

[ENG below]
Ak máte vo vašom okolí priateľov a známych či máte tipy na ľudí, ktorí by boli tiež ochotní ma podporiť akoukoľvek sumou, budem vám veľmi vďačná za osobné preposlanie kampane a zdieľanie. Každé jedno euro sa ráta a pre štedrých darcov mám pripravené odmeny v podobe privátnych koncertov či hodín hudby. Tak ma neváhajte kontaktovať. :) 

Na záver už len jeden highligh z posledného týždňa: stretnutie s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou na festivale Pohoda. Na fotke práve listuje v biznis pláne pre našu budúcu školu Bratislava Academy of Music, na ktorej založení usilovne pracujeme s našim tímom o.z. Za hranice s hudbou. Bolo mi cťou!
............................................

If you know about somebody that you could put me in touch with concerning donation or if you have friends around you who love and support music and education and would also be willing to support me with any amount, I will be very grateful if you personally forward the campaign or share it publicly. Every single euro counts and for truly generous donors I have prepared rewards: private concerts and music lessons. So don't hesitate to contact me. :)

Finally, just one highlight from the last week: What an honor meeting the president of Slovakia Zuzana Čaputová at the Pohoda Festival. In the photo, she is currently looking at the business plan for our future Bratislava Academy of Music, on the establishment of which we are working with the team of our NGO Music Beyond Borders.

Zobraziť celú aktualitu

Staňte sa súčasťou môjho dobrodružstva na prestížnej škole v Bostone!

for English click herE

Volám sa Lenka Molčányiová, som jazzová saxofonistka a flautistka. Po vyše 6 rokoch štúdia v zahraničí (Taliansko, Nemecko, Česko) a dlhých rokoch pandémie strávených doma na Slovensku som sa rozhodla posunúť svoj hudobný život a vzdelanie o level vyššie. Prihlásila som sa na magisterské štúdium jazzu na vysnívanej škole New England Conservatory v Bostone, ktorá patrí medzi tie najlepšie vo svete.

Vo februári som išla osobne na prijímačky do Bostonu zahrať pred svetových jazzmanov…

…a po dlhom napätom čakaní prišlo rozhodnutie:

Po nesmiernej radosti z prijatia, však udrela aj tvrdá realita. Hoci som získala štipendium aj od samotnej školy, stále pokrýva len necelú 1/3 všetkých vysokých nákladov na školné a živobytie na rok v Bostone. Potrebujem teda ešte 53 000 dolárov (ca 50 000 EUR), čo je suma, ktorú bohužiaľ ani ja aj ani moja rodina nedokážme pokryť.

Preto sa touto kampaňou prihováram vám, drahí priatelia a podporovatelia. Len vďaka vašim príspevkom a zdieľaniam budem môcť naplno zažiť to, čo som si tak vysnívala a na čom neúprosne už od svojho detstva pracujem.

Chcem však získané poznatky naďalej prinášať domov, tak ako to už od roku 2017 robíme s našim o.z. Za hranice s hudbou. Verím, že aj vďaka mojim budúcim skúsenostiam so štúdiom a profesionálnym hudobným priemyslom v USA sa o krok priblížime k nášmu dlhodobému cieľu – založeniu multižánrovej a medzinárodnej hudobnej vysokej školy, prvej svojho druhu na Slovensku.

@Sharpe music festival, Bratislava, 2021

Verím, že môžem byť vzorom a inšpiráciou aj pre nasledujúce generácie hudobníčok, ktoré zvažujú toto krásne a dobrodružné avšak aj náročné povolanie a chcú nasledovať svoje sny.

@TEDxBratislava, 2023 

Ako to začalo a kam smerujem?

Pôvodne som chcela hrať na klavíri. Rozhodnutie mojej mamy, že žiadny klavír nebude, lebo je veľký a drahý – tu máš zobcovú flautu, však nečakane nasmerovalo celý môj nasledujúci život nevídaným smerom.

Ako 10-ročná som vyhrala prvú flautovú súťaž a o štyri roky neskôr som s virtuóznym Vivaldiho koncertom stála na pódiu v Redute – koncertnej sieni Slovenskej Filharmónie s komorným orchestrom mojej domovskej ZUŠ J.Kresánka v Bratislave.


K jazzu som sa dostala vďaka mojim skvelým učiteľom a už v 14-tich som swingovala na zobcovke vo finálovom galaprograme televíznej show Mini Talent, kde ma mohlo spoznať celé Slovensko.

Vďaka mojim videám na YouTube kanáli, ktorý má dnes viac ako 4 milióny zhliadnutí, ma oslovil môj bývalý profesor David Bellugi z Konzervatória v talianskej Florencii. Tam som nastúpila hneď po gymnáziu na bakalárske štúdium zobcovej flauty a starej hudby. 

Celé tri roky som bola počas dňa barokovou „lady“ ale po nociach jazzwomankou, ktorá hrala na jam sessions.


Cítila som, že by som chcela viac tvoriť – byť viac improvizátorkou a autorkou ako len interpretkou, a preto som sa rozhodla ísť ďalej študovať jazzový saxofón do Prahy. Vďaka mojej blízkosti k domovu už 6 rokov hrám v slovenskej jazzovej kapele Tibor Feledi Kairos Quintet. S hudbou z nášho debutového albumu „Common Playgrounds“, ktorý získal cenu Radio_head Awards, sme otvárali Bratislavské Jazzové Dni 2019 na hlavnom pódiu.

Posledné roky sa ako autorka a líderka venujem svojmu projektu Baroque Goes Jazz Trio, s ktorým sme od odohrali koncerty na festivaloch Viva Musica! či City Sounds v Bratislave.

S barok-jazzovým repertoárom by som chcela ďalej pracovať aj v USA. Rada by som nahrala album a zorganizovala medzinárodné turné. Verím, že svojou originalitou a kvalitou zaujme poslucháčov po celom svete, a že budem môcť hrdo reprezentovať Slovensko.

Na čo prispievate a ako využijem získané skúsenosti zo štúdia v USA?

V Bostone budem:

 • študovať s top jazzmanmi a pedagógmi z NEC
 • spolupracovať s vynikajúcimi mladými hudobníkmi z celého sveta na škole aj mimo školy (najmä v Bostone a v New Yorku)
 • mať prístup k najmodernejšiemu vybaveniu a technológiám na škole – v triedach, nahrávacích štúdiách, koncertných sálach
 • mať možnosť vybrať si predmety z okolitých škôl ako Berklee College of Music, Boston Conservatory či Harvard College
 • hrať a tvoriť v inšpiatívnom prostredí v krajine, kde funguje hudobný priemysel a hudobný biznis na profesionálnej úrovni
 • reprezentovať Slovensko a slovenský jazz
 • nasávať poznatky a systém kvalitného vzdelávania, ktorý chcem prinášať späť na Slovensko
 • rozvíjať svoje umelecké projekty, pripravovať debutový album a medzinárodné turné
 • motivovaná pracovať na sebe a posúvať sa umelecky aj osobnostne ako nikdy predtým

Na štúdium na New England Conservatory potrebujem:

 • 53 000 dolárov (približne 50 000 Eur) na doplatenie školného na dva semestere + pokrytie živobytia v Bostone na 9 mesiacov

Ak by sa mi nepodarila vyzbierať výsledná suma, som odhodlaná nastúpiť na školu tak či tak, lebo verím, že aj v priebehu štúdia sa mi podarí nájsť láskavých darcov a že úspšne dokončím prvý ročník.

Ak by som vďaka vašim štedrým príspevkom vyzbierala viac, rozhodne každé jedno euro odkladám na druhý ročník – to isté plánujem s každým budúcim zárobkom aj v USA priamo na škole či koncertovaním na SR a v zahraničí.

Svojim príspevkom podporíte nielen mňa a slovenský jazz, no aj hudobné vzdelávanie na Slovensku, ktoré v oblasti jazzu, populárnej hudby a hudobného biznisu tak veľmi chýba. 

Vaša podpora dokáže zmeniť život mne tak, ako dokáže hudba, ktorou môžem ďalej ja meniť život druhým.

Ďakujem vám! 

@New York City, február 2023

@Jaro Filip 70, NTC Bratislava, 2019 /  Jakub Ursiny & Teatro Fatal

Be a part of my USA journey and help me fund my jazz studies in Boston


Hi, my name is Lenka Molcanyiova, I'm a jazz saxophonist and a recorder player from Slovakia. After more than 6 years of studying abroad (in Italy, Germany, Czech Republic) and after long pandemic years spent at home in Slovakia, I've decided to take my musical life and education to the next level. I applied for a Master's degree in Jazz performance at the prestigious New England Conservatory in Boston, which is among the best in the world. 

I did everything I could to make this happen and even personally attended the live audition in Boston in February.

…and I believe it was worth it:)

After the greatest joy from being accepted, the tough reality hit. Although I received a scholarship from the NEC, it only covers less than 1/3 of all the high expenses for tuition and living in Boston for a year. Therefore, I still need 53,000 USD (approximately 50,000 EUR), which is an amount that unfortunately neither I nor my family can afford.

That's why I am reaching out to you, dear friends, fans and supporters. Only thanks to your contributions and sharing, I will be able to live my American dream and fully experience what I have dreamed of and tirelessly worked for since my childhood.

Being a musician is a beautiful and rewarding vocation that fulfills me, however it requires an immense amount of dedication, patience, practice, time and money.

For me it is not only about performing and composing that I enjoy so much, but it is about giving back to the community and society too.

That's what we have been doing since 2017 with our Slovak NGO Music Beyond Borders, that provides a high quality music education in jazz and contemporary music and music business for young musicians in Slovakia & Central Europe.

I want to learn from the best and get inspired by the world-class artists, the professional music industry in the USA and well-structured studies at the NEC. Then I can bring the gained knowledge back home and together with my colleagues establish the first international Jazz and Contemporary Music Academy in Slovakia.

I believe that I can also inspire and motivate future generations of female musicians who are considering this beautiful and adventurous yet demanding profession.

@Sharpe music festival, Bratislava, Slovakia, 2021

 @Bratislava Jazz Days 2019 with Tibor Feledi Kairos Quintet

@Viva Musica! festival 2020 with my Baroque Goes Jazz Trio

@TEDxBratislava, SNG, 2023 with Pavol Bereza

Your support means so much! 

In Boston, I will:

 • study with top jazz musicians and educators 
 • work with outstanding young musicians from all over the world, both within and outside the NEC (around Boston and New York)
 • have the opportunity to take courses from other Boston schools such as Berklee College of Music, Boston Conservatory, and Harvard College
 • perform and compose music in an inspiring, supporting and highly motivating environment 
 • develop my artistic projects, work on my debut album and organize an international tour
 • have access to the best equipment and technologies at the school, including classrooms, recording studios and concert halls
 • be motivated to work on myself and grow artistically and personally like never before
 • represent Slovakia and Slovak jazz
 • give back to the community and society in Slovakia and elsewhere in the world

To study at the New England Conservatory, I need:

 • 53,000 USD (approximately 50,000 EUR) to cover tuition for two semesters and living expenses in Boston for nine months.

If I am unable to raise the full amount, I am determined to enroll in the school anyway because I believe that during my studies, I will find kind donors and successfully complete the first year.

If, thanks to your generous contributions, I manage to raise more, I will definitely save everything for the second year of my Master's studies.

Music has a healing power and brings people together and to themselves. Your support and your contributions will change my life so that I can change lives of others with my music, my performances and the music education.

Thank you!

To find out more about me, my story and a growth as a musician I invite you to my YouTube channel which has more than 4 million views today. To see what's new and how I am progressing with the campaign and my studies follow me on my Instagram & Facebook.
Hope to see you there!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

11. 7. 2023 19:27

Prvý mesiac kampane je za mnou: Lenka in the USA is getting more & more real thanks to you all! 🧡

[ENG below]
Ubehol prvý mesiac kampane a ja sa vám, milí darcovia, chcem veľmi pekne poďakovať za vašu doterajšiu štedrú podporu, krásne príspevky, odkazy ako aj zdieľanie na sociálnych sieťach. Veľmi si to vážim a budem vďačná ak mi pomôžete kampaň nakopnúť aj do jej druhého mesiaca života:) 

Dnes by som sa s vami rada podelila o jednu novinku, ktorá ma o krôčik priblížila k môjmu americkému snu:) Získala som štipendium 7000 Eur na moje magisterské štúdium od skvelej medzinárodnej organizácie Agathe Center for Entrepreneurship! Som im za to neskutočne vďačná 🙏🏻 a nižšie v príspevku už ich slovami…
.................................................................
The first month of the campaign has passed and I want to thank you so much, dear donors, for your generous support so far and beautiful messages as well as sharing on social networks. I appreciate it very much and I will be grateful if you help me kick off the campaign even in its second month of life:)

Today I would like to share with you the news that brought me one step closer towards my American dream:) I received a 7000 Eur scholarship for my master's studies from the great international organization Agathe Center for Entrepreneurship and I am so very much grateful to them for that 🙏🏻  below with their own words…

[ENG below]
Ak máte vo vašom okolí priateľov a známych či máte tipy na ľudí, ktorí by boli tiež ochotní ma podporiť akoukoľvek sumou, budem vám veľmi vďačná za osobné preposlanie kampane a zdieľanie. Každé jedno euro sa ráta a pre štedrých darcov mám pripravené odmeny v podobe privátnych koncertov či hodín hudby. Tak ma neváhajte kontaktovať. :) 

Na záver už len jeden highligh z posledného týždňa: stretnutie s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou na festivale Pohoda. Na fotke práve listuje v biznis pláne pre našu budúcu školu Bratislava Academy of Music, na ktorej založení usilovne pracujeme s našim tímom o.z. Za hranice s hudbou. Bolo mi cťou!
............................................

If you know about somebody that you could put me in touch with concerning donation or if you have friends around you who love and support music and education and would also be willing to support me with any amount, I will be very grateful if you personally forward the campaign or share it publicly. Every single euro counts and for truly generous donors I have prepared rewards: private concerts and music lessons. So don't hesitate to contact me. :)

Finally, just one highlight from the last week: What an honor meeting the president of Slovakia Zuzana Čaputová at the Pohoda Festival. In the photo, she is currently looking at the business plan for our future Bratislava Academy of Music, on the establishment of which we are working with the team of our NGO Music Beyond Borders.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
100 €  •  13. 9. 2023 12:56
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  13. 9. 2023 10:24
Štedrý darca
10 €  •  3. 9. 2023 16:18
Milý darca
100 €  •  2. 9. 2023 13:07
Darca, ktorý je za každú dobrost
60 €  •  31. 8. 2023 21:03
Veľkorysý darca
10 €  •  28. 8. 2023 12:32
Štedrý darca
10 €  •  28. 8. 2023 8:20
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  23. 8. 2023 16:05
Tomáš Köppl
25 €  •  22. 8. 2023 22:08
Málo, ale aspoň. Držím päste!
Veľkorysý darca
25 €  •  22. 8. 2023 20:29
Ma
1 250 €  •  22. 8. 2023 11:38
Pekný let
Láskavý darca
100 €  •  22. 8. 2023 10:09
Ema
100 €  •  21. 8. 2023 23:38
❤️❤️držím palce a vidíme sa! 🫶🏽
Milý darca
10 €  •  21. 8. 2023 23:34
Štedrý darca
27 €  •  21. 8. 2023 22:06
Láskavý darca
10 €  •  21. 8. 2023 21:30
Štedrý darca
10 €  •  21. 8. 2023 19:12
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  21. 8. 2023 16:58
Milý darca
10 €  •  21. 8. 2023 15:30
Luci
25 €  •  16. 8. 2023 11:05
Good luck my dear! :)
Láskavý darca
25 €  •  15. 8. 2023 11:02
Mako
1 700 €  •  6. 8. 2023 14:03
Wellcome to the USA
Milý darca
5 €  •  3. 8. 2023 17:15
Veľkorysý darca
1 000 €  •  1. 8. 2023 6:33
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  30. 7. 2023 11:54
AC
1 500 €  •  28. 7. 2023 8:23
Láskavý darca
15 €  •  26. 7. 2023 22:02
Tereza
25 €  •  25. 7. 2023 20:15
Ideš, Leni! :-)
AC
500 €  •  24. 7. 2023 13:15
Samuel Hošek
25 €  •  24. 7. 2023 0:11
Ahoj Lienka Lenka!!!! Posielam ti doláče na taxik na USA tinder rande Halo
Aďa
25 €  •  23. 7. 2023 23:42
Nech sa ti tam páči
Štedrý darca
25 €  •  22. 7. 2023 19:50
Milý darca
25 €  •  22. 7. 2023 12:29
AC
500 €  •  20. 7. 2023 11:06
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  20. 7. 2023 8:14
Milý darca
35 €  •  18. 7. 2023 12:24
Láskavý darca
20 €  •  17. 7. 2023 13:14
Láskavý darca
100 €  •  17. 7. 2023 12:07
AC
1 000 €  •  15. 7. 2023 15:11
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  13. 7. 2023 10:19
AC
500 €  •  13. 7. 2023 7:07
Darca, ktorý je za každú dobrost
3 €  •  11. 7. 2023 23:48
Eva
10 €  •  11. 7. 2023 16:45
Leni, snáď Ťa týmto pozývam aspoň na kávu v Bostone. Teším sa, že tam ideš :)
Dobrosrdečný darca
30 €  •  10. 7. 2023 19:22
AC
3 000 €  •  7. 7. 2023 6:23
Michele
20 €  •  6. 7. 2023 17:52
Lenka is the most talented and charismatic musician I have ever known. All the best!!
Veľkorysý darca
100 €  •  4. 7. 2023 19:02
Štedrý darca
4 €  •  1. 7. 2023 0:21
Dobrosrdečný darca
25 €  •  30. 6. 2023 13:57
Dobrosrdečný darca
500 €  •  30. 6. 2023 5:07
Helene Pfeil
35 €  •  29. 6. 2023 11:39
Go, Lenka! <3 All the best!
Veľkorysý darca
50 €  •  28. 6. 2023 22:31
JV
50 €  •  27. 6. 2023 7:55
drzim palce
Veľkorysý darca
5 €  •  26. 6. 2023 11:06
Veronika
25 €  •  26. 6. 2023 8:25
Držím palce 🥰🎶
Dobrosrdečný darca
100 €  •  25. 6. 2023 20:19
Katka
100 €  •  25. 6. 2023 16:31
Leni, dáme to 💛 See you in Boston 🌼 Ďakujem, že si prišla včera ⭐️🎷
Lucia M.
85 €  •  22. 6. 2023 23:00
For the most talented musician I know❤️
Milý darca
25 €  •  22. 6. 2023 17:02
Milý darca
50 €  •  22. 6. 2023 12:57
Dobročiný Darca
25 €  •  21. 6. 2023 15:56
Dobrosrdečný darca
10 €  •  21. 6. 2023 14:38
Milý darca
10 €  •  21. 6. 2023 14:14
Dobročiný Darca
100 €  •  20. 6. 2023 14:18
Dobrosrdečný darca
65 €  •  20. 6. 2023 11:34
Veľkorysý darca
100 €  •  19. 6. 2023 18:13
anonymný filantrop
500 €  •  19. 6. 2023 10:17
… však Ty vieš Lenka, že od koho to je 😉
Magic Dad
100 €  •  18. 6. 2023 19:17
Budeš nám tu chýbať, ale aj tak držíme palce 👍
Dobrosrdečný darca
25 €  •  18. 6. 2023 11:58
Milý darca
10 €  •  18. 6. 2023 9:37
Eva
25 €  •  16. 6. 2023 22:36
Uzasne odhodlanie! Nemohla som odolat. Niektore sny sa skratka musia splnit :-)
Dobročiný Darca
50 €  •  16. 6. 2023 20:36
Veľkorysý darca
10 €  •  16. 6. 2023 18:44
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  16. 6. 2023 17:15
Dobročiný Darca
10 €  •  16. 6. 2023 11:59
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  16. 6. 2023 10:28
Štedrý darca
5 €  •  16. 6. 2023 9:51
Želka
10 €  •  16. 6. 2023 7:26
Drzim palce.
Dobrosrdečný darca
100 €  •  15. 6. 2023 22:47
Milý darca
25 €  •  15. 6. 2023 21:52
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  15. 6. 2023 19:21
Dobrosrdečný darca
10 €  •  15. 6. 2023 17:14
Milý darca
10 €  •  15. 6. 2023 16:43
Veľkorysý darca
15 €  •  15. 6. 2023 16:38
Štedrý darca
50 €  •  15. 6. 2023 13:41
Milý darca
2 €  •  15. 6. 2023 12:47
Pepo
50 €  •  15. 6. 2023 11:37
Drzime palce!
Láskavý darca
15 €  •  15. 6. 2023 10:45
Milý darca
50 €  •  15. 6. 2023 8:42
Milý darca
25 €  •  15. 6. 2023 7:50
Láskavý darca
10 €  •  15. 6. 2023 0:07
Láskavý darca
25 €  •  14. 6. 2023 17:17
Láskavý darca
5 €  •  14. 6. 2023 15:21
Dobročiný Darca
50 €  •  14. 6. 2023 14:30
Láskavý darca
10 €  •  14. 6. 2023 14:22
Milý darca
25 €  •  14. 6. 2023 14:03
Štedrý darca
10 €  •  14. 6. 2023 13:09
M+R
49 €  •  14. 6. 2023 11:48
thank you for the music a držíme palce!
Láskavý darca
30 €  •  14. 6. 2023 10:57
Veľkorysý darca
10 €  •  14. 6. 2023 10:00
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  14. 6. 2023 8:05
Milý darca
10 €  •  14. 6. 2023 8:00
Dobročiný Darca
10 €  •  14. 6. 2023 7:59
Štedrý darca
50 €  •  14. 6. 2023 7:47
Miriam
25 €  •  14. 6. 2023 0:10
Lenka, budú mi síce chýbať Tebou zostavené programy na Devíne ale o to viac sa budem tešiť keď sa vrátiš 😊. Nech sa Ti darí.
Dan B.
25 €  •  13. 6. 2023 23:10
Prvý krat som vas videl na koncerte s Feledim. Po par taktochsom bol uneseny. Bolo to uzasne. Je pocut vase zanietenie pre flautu aj saxofon.
Zuzana
25 €  •  13. 6. 2023 23:04
Drzim palce!
Petra Staňková
10 €  •  13. 6. 2023 21:23
Držím palce a třeba někdy ve Frýdlantě :)
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  13. 6. 2023 20:51
Veronika Vitkovicova
50 €  •  13. 6. 2023 20:25
Drzim palce ❤️
Paola Fappiano
25 €  •  13. 6. 2023 19:26
Ciao cara Lenka
Láskavý darca
10 €  •  13. 6. 2023 18:58
Maroš Gazda
50 €  •  13. 6. 2023 15:57
Aspon niečo málo prispejeme 🙂 last millennials.
Štedrý darca
10 €  •  13. 6. 2023 15:26
Štedrý darca
100 €  •  13. 6. 2023 15:14
Darca, ktorý je za každú dobrost
250 €  •  13. 6. 2023 15:00
Linda
25 €  •  13. 6. 2023 10:45
Veľmi držím palce, aby sa Vám podarilo uskutočniť všetky Vaše ušľachtilé sny!
Milý darca
1 000 €  •  10. 6. 2023 15:18
Veľkorysý darca
50 €  •  10. 6. 2023 9:34
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  9. 6. 2023 22:18
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  9. 6. 2023 21:22

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Tomáš Köppl
25 €  •  22. 8. 2023 22:08
Málo, ale aspoň. Držím päste!
Ma
1 250 €  •  22. 8. 2023 11:38
Pekný let
Ema
100 €  •  21. 8. 2023 23:38
❤️❤️držím palce a vidíme sa! 🫶🏽
Luci
25 €  •  16. 8. 2023 11:05
Good luck my dear! :)
Mako
1 700 €  •  6. 8. 2023 14:03
Wellcome to the USA
Tereza
25 €  •  25. 7. 2023 20:15
Ideš, Leni! :-)
Samuel Hošek
25 €  •  24. 7. 2023 0:11
Ahoj Lienka Lenka!!!! Posielam ti doláče na taxik na USA tinder rande Halo
Aďa
25 €  •  23. 7. 2023 23:42
Nech sa ti tam páči

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň