Pomôžme Michalovi splniť si vďaka špeciálnemu vozíku svoje rybárske sny

Získaných 0 € 4 850 €
6 410 €
44 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Adventer & fishing s.r.o.
Dátum pridania
5. 2. 2024

Kto kampaň organizuje?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Toto je príbeh Michala, ktorý mal vážnu nehodu na motorke, pri ktorej si poranil chrbticu a ochrnul na obe nohy. Napriek tomu sa nevzdal a rozhodol sa, že život pre neho určite nekončí. Po niekoľkých operáciách a dlhých rehabilitáciách v Národnom Rehabilitačnom ústave na Kováčovej sa vrátil k svojej životnej vášni, ktorou je rybolov, a začal cestovať po svete napriek svojmu hendikepu. Lovil v
Indonézii alebo za polárnym kruhom, kde bol odkázaný len na seba. Najväčším pomocníkom mu bola jeho silná vôla a jeho špeciálny vozík, ktorý sa ale vplyvom náročných podmienok a používania zničil.

Aby mohol naďalej žiť plnohodnotný život, ktorý miluje, potrebuje nový vozík, ktorého hodnota je vysoká, a preto vznikla táto kampaň, ktorá je organizovaná samotným Michalom v spolupráci s firmou Adventer & fishing.

Komu pomôžeme?

Pomoc smeruje k človeku s nezlomnou vôľou a obrovským srdcom, ktorý sa napriek nesmierne tažkým životným výzvam nevzdáva svojich snov. 

Jeho príbeh je príkladom odvahy a neústupnosti, dokazujúcim, že aj v tých najťažších okamihoch možno nájsť silu pokračovať. Po závažnej nehode, ktorá mu zmenila život, sa s neuveriteľnou vytrvalosťou a odhodlaním vrátil k aktivitám, ktoré miluje, a to aj napriek fyzickým obmedzeniam. Jeho vášeň pre rybolov a cestovanie, jeho túžba objavovať nové horizonty a prekonávať prekážky, sú inšpiráciou pre nás všetkých. Veríme, že s vašou podporou a pomocou špeciálne upraveného vozíka bude môcť naďalej žiť plnohodnotný život a realizovať svoje sny. Naša pomoc mu umožní prekonať bariéry a pokračovať v ceste, ktorú si vybral s neochvejnou odvahou a nádejou.

Na záver by sme chceli vyjadriť hlbokú vďačnosť za akúkoľvek podporu, ktorú nám poskytnete. Každý príspevok, veľký či malý, je pre nás a pre nášho hrdinu nesmierne cenný. Ďakujeme! I am Adventer, my life is fishing. 

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Peniaze, ktoré sa vyberú v tejto kampani budú použité na nákup špeciálne upraveného vozíka Pantera X. Celková hodnota tohto vozíka činí 6410 EUR. Vďaka tejto kampani bude možné zabezpečiť vozík, ktorý je nevyhnutný pre zlepšenie kvality Michalovho života a umožní mu pokračovať v aktivitách, ktoré sú pre neho dôležité a milované.

Who is behind the campaign?

This is the story of Michal, who had a serious motorcycle accident in which he injured his spine and became paralyzed in both legs. Despite this, he is a fighter and decided that life for him certainly does not end there. After several surgeries and long rehabilitations at the National Rehabilitation Institute in Kováčová, he returned to his life passion, which is fishing, and began to travel the world despite his disability. He fished in Indonesia or beyond the Arctic Circle, where he was dependent only on himself. His greatest helper was his strong will and his special wheelchair, which, however, was destroyed due to the demanding conditions and use. In order to continue living the full life he loves, he needs a new wheelchair, the value of which is high, and therefore this collection was organized by Michal himself in cooperation with Adventer & fishing company.

Who is the beneficiary?

Our help is directed to a lifelong fighter, a person with an unbreakable will and a huge heart, who despite immense life challenges does not give up on his dreams. His story is an example of courage and persistence, proving that even in the toughest moments, it is possible to find the strength to continue. After a serious accident that changed his life, he returned with incredible perseverance and determination to the activities he loves, even despite physical limitations. His passion for fishing and traveling, his desire to explore new horizons and overcome obstacles, are an inspiration to us all. We believe that with your support and the help of a specially adapted wheelchair, he will be able to continue living a full life and realize his dreams. Our help will enable him to overcome barriers and continue on the path he has chosen with unwavering courage and hope.

In conclusion, we would like to express deep gratitude for any support you provide. Every contribution, large or small, is immensely valuable to us and our hero. Thank you! I am Adventer, my life is fishing. 

How are we going to use the funds?

The money collected in this fundraiser will be used to purchase a specially adapted Pantera X wheelchair. The total value of this wheelchair is 6410 EUR. Thanks to this fundraiser, it will be possible to provide a wheelchair that is essential for improving the quality of Michal's life and will enable him to continue in activities that are important and beloved to him.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Dobrosrdečný darca
5 €  •  19. 2. 2024 20:16
Milý darca
10 €  •  12. 2. 2024 19:50
Milý darca
25 €  •  12. 2. 2024 12:32
Láskavý darca
10 €  •  12. 2. 2024 12:28
Michal K.
25 €  •  12. 2. 2024 8:32
Držím palce.
Štedrý darca
150 €  •  11. 2. 2024 20:49
Dobrosrdečný darca
25 €  •  11. 2. 2024 16:08
Tech377
25 €  •  11. 2. 2024 9:13
Veľkorysý darca
20 €  •  11. 2. 2024 6:07
Tina
100 €  •  11. 2. 2024 2:17
Drain palce 🤞
Dobročiný Darca
3 €  •  10. 2. 2024 20:42
Láskavý darca
150 €  •  10. 2. 2024 17:57
Dobročiný Darca
10 €  •  10. 2. 2024 16:45
Dobrosrdečný darca
100 €  •  10. 2. 2024 16:37
Anna F.
25 €  •  10. 2. 2024 12:55
Sny su potravou pre dusu👏
Láskavý darca
30 €  •  10. 2. 2024 12:54
Veľkorysý darca
50 €  •  10. 2. 2024 11:02
Dobročiný Darca
50 €  •  10. 2. 2024 10:58
Štedrý darca
33 €  •  10. 2. 2024 10:54
Polongku, sampai jumpa di Gili Air. EnjoyLife bro
Veľkorysý darca
5 €  •  10. 2. 2024 10:44
Dobročiný Darca
100 €  •  10. 2. 2024 10:03
Marissa L.
25 €  •  10. 2. 2024 10:00
Miško, verím tomu, že jedného dňa budeš mať všetko čo si praješ
Dobrosrdečný darca
10 €  •  9. 2. 2024 23:36
Veľkorysý darca
50 €  •  9. 2. 2024 16:51
Veľkorysý darca
40 €  •  9. 2. 2024 9:31
Dobročiný Darca
111 €  •  8. 2. 2024 16:23
Paťo
10 €  •  8. 2. 2024 12:34
Patrik a Patrícia
25 €  •  8. 2. 2024 11:21
Nikdy neprestaň snívať ❤️
Veľkorysý darca
25 €  •  8. 2. 2024 6:45
Lucie Š.
50 €  •  7. 2. 2024 21:40
Dobročiný Darca
25 €  •  7. 2. 2024 19:29
Veľkorysý darca
25 €  •  7. 2. 2024 19:25
Štedrý darca
50 €  •  7. 2. 2024 18:57
Veľkorysý darca
25 €  •  7. 2. 2024 18:20
Veľkorysý darca
20 €  •  7. 2. 2024 17:15
Jiří Zdráhal
188 €  •  7. 2. 2024 11:10
Mišo, přeji ti mnoho nezapomenutelných zážitků u vody s prutem v ruce. Jsi borec!
Milý darca
25 €  •  7. 2. 2024 10:48
Drago
25 €  •  7. 2. 2024 10:37
nech sa lepšie tahajú tie vorvane
Milý darca
10 €  •  7. 2. 2024 7:12
Dobrosrdečný darca
5 €  •  6. 2. 2024 22:53
Dobročiný Darca
2 €  •  6. 2. 2024 21:47
Veľkorysý darca
10 €  •  6. 2. 2024 20:55
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  6. 2. 2024 20:38
K.
10 €  •  6. 2. 2024 19:56
Nech Ta odhodlanie drzi vzdy na hladine 🙌
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  6. 2. 2024 19:46
Milý darca
10 €  •  6. 2. 2024 19:25
Láskavý darca
100 €  •  6. 2. 2024 19:19
Štedrý darca
25 €  •  6. 2. 2024 18:14
Dobročiný Darca
10 €  •  6. 2. 2024 18:08
Láskavý darca
25 €  •  6. 2. 2024 16:45
Láskavý darca
10 €  •  6. 2. 2024 16:36
Štedrý darca
15 €  •  6. 2. 2024 16:34
Peter
100 €  •  6. 2. 2024 15:54
Tight lines man !!!
Milý darca
10 €  •  6. 2. 2024 15:04
Dobročiný Darca
50 €  •  6. 2. 2024 14:49
Láskavý darca
10 €  •  6. 2. 2024 14:26
Dárce
10 €  •  6. 2. 2024 14:18
Petrův zdar! :)
Dobrosrdečný darca
25 €  •  6. 2. 2024 14:08
Veľkorysý darca
25 €  •  6. 2. 2024 13:54
Štedrý darca
10 €  •  6. 2. 2024 13:46
Hurá na lov 💪🏼
Veľkorysý darca
25 €  •  6. 2. 2024 13:30
Nicol
10 €  •  6. 2. 2024 13:20
Si úžasný ❤️držim palce
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  6. 2. 2024 13:19
Dobročiný Darca
10 €  •  6. 2. 2024 13:07
Láskavý darca
10 €  •  6. 2. 2024 12:49
Štedrý darca
10 €  •  6. 2. 2024 12:45
Dobrosrdečný darca
25 €  •  6. 2. 2024 11:04
Beáta, Juraj, Marika
100 €  •  6. 2. 2024 10:32
Tvoje sny držíme vo svojich rukách ❤️🤣
Veľkorysý darca
25 €  •  6. 2. 2024 10:20
Dobročiný Darca
10 €  •  6. 2. 2024 9:52
Veľkorysý darca
10 €  •  6. 2. 2024 9:26
Dobročiný Darca
10 €  •  6. 2. 2024 9:19
Veľkorysý darca
5 €  •  6. 2. 2024 8:39
Dobročiný Darca
10 €  •  6. 2. 2024 7:09
Dobrosrdečný darca
10 €  •  6. 2. 2024 7:09
Dobročiný Darca
10 €  •  6. 2. 2024 7:07
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  6. 2. 2024 4:19
Dobročiný Darca
4 €  •  6. 2. 2024 0:45
Milý darca
5 €  •  5. 2. 2024 23:20
Dobročiný Darca
10 €  •  5. 2. 2024 23:19
Sladekovi
10 €  •  5. 2. 2024 22:45
Držíme palce Miško
Milý darca
10 €  •  5. 2. 2024 22:35
Milý darca
2 €  •  5. 2. 2024 22:17
Milý darca
20 €  •  5. 2. 2024 22:16
Miško pozdravujem..Iveta z Riačka :)
Štedrý darca
25 €  •  5. 2. 2024 21:52
Dobrosrdečný darca
20 €  •  5. 2. 2024 21:43
Štedrý darca
50 €  •  5. 2. 2024 20:34
Veľkorysý darca
10 €  •  5. 2. 2024 20:33
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  5. 2. 2024 20:29
Veľkorysý darca
10 €  •  5. 2. 2024 19:47
Štedrý darca
5 €  •  5. 2. 2024 19:31
Milý darca
25 €  •  5. 2. 2024 19:04
Dobročiný Darca
10 €  •  5. 2. 2024 18:26
Láskavý darca
22 €  •  5. 2. 2024 17:35
Láskavý darca
10 €  •  5. 2. 2024 17:35
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  5. 2. 2024 16:59
Adventer & fishing
2 000 €  •  5. 2. 2024 13:10
Sny jsou od toho, aby se plnily!🎣 Tým Adventer & fishing

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Michal K.
25 €  •  12. 2. 2024 8:32
Držím palce.
Tina
100 €  •  11. 2. 2024 2:17
Drain palce 🤞
Anna F.
25 €  •  10. 2. 2024 12:55
Sny su potravou pre dusu👏
Štedrý darca
33 €  •  10. 2. 2024 10:54
Polongku, sampai jumpa di Gili Air. EnjoyLife bro
Marissa L.
25 €  •  10. 2. 2024 10:00
Miško, verím tomu, že jedného dňa budeš mať všetko čo si praješ
Patrik a Patrícia
25 €  •  8. 2. 2024 11:21
Nikdy neprestaň snívať ❤️
Jiří Zdráhal
188 €  •  7. 2. 2024 11:10
Mišo, přeji ti mnoho nezapomenutelných zážitků u vody s prutem v ruce. Jsi borec!
Drago
25 €  •  7. 2. 2024 10:37
nech sa lepšie tahajú tie vorvane

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň