Game of Drones 2. 0. Oslobodenie Ukrajiny – Vaša podpora môže rozhodnúť

Získaných 0 € 20 814 €
25 000 €
11 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Erik Rakic
Dátum pridania
12. 10. 2023

Kto kampaň organizuje?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Sme Erik a Maroš a túto kampaň organizujeme na podporu našich priateľov z jednotky Gruzínska národná légia (https://georgianlegion.com.ua/), ktorá bojuje proti okupantom na Ukrajine a od ktorej máme oficiálny mandát na organizovanie finančních zbierok na Slovensku. Ide o našu piatu finančnú zbierku pre Gruzínsku národnú légiu, predchádzajúce štyri zbierky boli úspešné, vyzbieralo sa celkovo 93 329 € a boli zrealizované. Vieme veľmi jasne preukázať, akým spôsobom využívajú jednotky Gruzínskej národnej légie techniku, ktorú ste im pomohli získať.
S okupáciou ukrajinských území nesúhlasíme od úplného začiatku v roku 2014, russká imperiálna politika, ktorú okúsilo aj Gruzínsko v roku 2008 a mnoho iných krajín je nám odporná. 
Svoj nesúhlas a odpor s politikou a vojenskou agresiou russka sa snažíme pretaviť do pomoci tejto konkrétnej jednotke a na konkrétne vybavenie.

Komu pomôžeme?

Touto zbierkou pomôžeme priateľom z Gruzínskej národnej légie, v ktorej za Ukrajinu bojuje okrem Gruzíncov aj veľa iných národností. Jednotka vznikla v roku 2014 a od roku 2016 bola začlenená do Ozbrojených síl Ukrajiny. Jednotka sa zúčastnila bojov od prvých dní invázie – bojovala v bitke pri letisku Antonov (tiež známej ako bitke pri Hostomeli).

Jej veliteľ a zakladateľ Mamuka Mamulashvili (https://en.wikipedia.org/wiki/Mamuka_Mamulashvili) je legendou a Hrdinom bojov proti okupantom z russka, kdekoľvek sa objavia. 

Jeho prínos k oslobodzovaniu Ukrajiny je obrovský, za čo dostal už niekoľko štátnych vyznamenaní.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Priatelia z Gruzínskej národnej légie nám pravidelne opakujú, že pre jednotku sú drony životne dôležité. Preto budeme zbierku naďalej sústrediť na získanie zdrojov na drony – kvôli tomu ostávame aj pri tejto kampani s názvom GAME of DRONES (prvá kampaň s týmto názvom prebehla od 12. 7. 2023 do 31. 8. 2023 a za vyzbierané prostriedky bola nakúpená technika, ktorá už plní svoj účel na fronte).

Peniaze z kampane budú použité na zakúpenie dronov, ktoré jednotke pomožu monitorovať frontové územie a sledovať, kde sa nachádza nepriateľská technika a vojaci.

Drony v tejto kampani nešpecifikujeme. Situácia na frontovej línii je dynamická a nepredvídateľná a počas trvania zbierky sa môžu požiadavky na konkrétny typ dronov meniť v závislosti od vývoja bojov, výrobných kapacít spoločností aj skladových zásob a dostupnosti techniky. Našim cieľom je doručiť drony Gruzínskej národnej légii čo najrýchlejšie. Po skončení zbierky a zakúpení dronov, ktoré budú v danej chvíli dostupné a potrebné, dodáme ďakovacie video (tak ako vždy doteraz!) od jednotky, ktorá bude s dronom operovať.

Naše doterajšie úspešné kampane:


Prvá  -  https://www.donio.sk/podporte-kupu-dronu-pre-gruzinsku-legiu-bojujucu-na-ukrajine

Druhá – https://www.donio.sk/zbierka-na-optiku-pre-gruzinsku-narodnu-legiu

Tretia – https://www.donio.sk/dron-oci-pre-gruzinsku-legiu

Štvrtá – https://www.donio.sk/game-of-drones

Prispejte na dobrú vec!

Podporte kúpu dronov, ktoré pošlú russov domov!

Sláva Ukrajine !

Sláva Gruzínskej národnej légii !

Who is organising the campaign?

We are Erik and Maroš and we organize this campaign in support of our friends from the Georgian National Legion (https://georgianlegion.com.ua/), which is fighting against the occupiers in Ukraine and from which we have an official mandate to organize fundraising campaigns in Slovakia. This marks our fifth fundraiser for the Georgian National Legion. The previous four fundraisers raised a total of €93,329 and were successfully executed. We can demonstrate very clearly how the Georgian National Legion troops use the equipment you have helped them to acquire.

Since 2014, we have stood against the occupation of Ukrainian territories and strongly condemn Russia's imperial policies. These were also experienced by Georgia in 2008, as well as by many other countries.

We are trying to translate our disagreement and opposition to Russia's policy and military aggression into assistance to this particular unit and to specific equipment.

Whom will we be helping?

We will help our friends from the Georgian National Legion with this collection, in which many nationalities other than Georgians are fighting for Ukraine. The unit was established in 2014 and integrated into the Armed Forces of Ukraine in 2016. The unit took part in fighting from the first days of the invasion – it fought in the Battle of Antonov Airport (also known as the Battle of Hostomel).

Its commander and founder Mamuka Mamulashvili (https://en.wikipedia.org/wiki/Mamuka_Mamulashvili) is a legend and a Hero of the battles against the Russian invaders wherever they appear.

His contribution to the liberation of Ukraine is immense, for which he has received several state decorations.

What exactly will the money from this campaign be used for?

Our contacts at the Georgian National Legion consistently emphasize the importance of drones to the unit's operations. That's why we will continue to focus our fundraising on raising funds for drones – that's why we are staying with this campaign called GAME of DRONES (the first campaign with this name ran from 12/7/2023 to 8/31/2023 and the funds raised were used to purchase equipment that is already serving its purpose on the front lines).

The funds from this campaign will be allocated towards purchasing drones. These drones will aid the unit in monitoring the frontline territory and tracking the location of enemy equipment and soldiers.

We are not specifying a particular type of drone for this campaign. The situation on the front line is dynamic and unpredictable, and requirements for a particular type of drone may change over the course of the collection depending on the evolution of the fighting, the production capabilities of the companies, as well as the inventory and availability of equipment. Our goal is to deliver drones to the Georgian National Legion as quickly as possible. Once the collection is complete, and the drones that are available and needed have been purchased, we will provide a thank you video, as we have done in the past. It will come from the unit that will be operating the drone.

Our successful campaigns to date:

First - https://www.donio.sk/podporte-kupu-dronu-pre-gruzinsku-legiu-bojujucu-na-ukrajine

Second - https://www.donio.sk/zbierka-na-optiku-pre-gruzinsku-narodnu-legiu

Third - https://www.donio.sk/dron-oci-pre-gruzinsku-legiu

Fourth - https://www.donio.sk/game-of-drones

Contribute to a worthy cause!

Support the purchase of the drones that will send the Russos home!

Slava Ukraini !

Glory to the Georgian National Legion !

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Richard Serina
100 €  •  28. 11. 2023 17:39
Nakopte tým kurvám zadky!
Veľkorysý darca
25 €  •  28. 11. 2023 17:09
Dobročiný Darca
25 €  •  28. 11. 2023 16:21
Milý darca
50 €  •  28. 11. 2023 15:38
Michal D.
20 €  •  28. 11. 2023 14:06
Zastavte russký mor!
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  28. 11. 2023 13:35
Vladimír Špaček
25 €  •  28. 11. 2023 13:20
Slava Ukrajine!
Láskavý darca
25 €  •  28. 11. 2023 10:12
Zolo
50 €  •  28. 11. 2023 9:56
Len tak dalej!
Dobrosrdečný darca
50 €  •  28. 11. 2023 8:04
Štedrý darca
15 €  •  27. 11. 2023 13:31
Dobročiný Darca
30 €  •  27. 11. 2023 9:56
Štedrý darca
5 €  •  27. 11. 2023 9:47
Štedrý darca
20 €  •  27. 11. 2023 8:10
Veľkorysý darca
25 €  •  27. 11. 2023 2:54
Veľkorysý darca
25 €  •  26. 11. 2023 22:25
Štedrý darca
10 €  •  26. 11. 2023 20:59
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  26. 11. 2023 20:58
Veľkorysý darca
10 €  •  26. 11. 2023 20:50
Dobročiný Darca
25 €  •  26. 11. 2023 19:56
Dobročiný Darca
100 €  •  26. 11. 2023 18:50
Dobročiný Darca
25 €  •  26. 11. 2023 18:27
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  26. 11. 2023 18:12
Štedrý darca
10 €  •  26. 11. 2023 15:06
Miloš Lovás
10 €  •  26. 11. 2023 14:27
Sláva Ukraine!
Milý darca
10 €  •  26. 11. 2023 14:10
Ivan Verčík
15 €  •  26. 11. 2023 13:13
Nedáme sa
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  26. 11. 2023 13:10
Láskavý darca
25 €  •  26. 11. 2023 12:10
Dobročiný Darca
25 €  •  26. 11. 2023 11:52
Robert
50 €  •  26. 11. 2023 11:45
Sme stále s vami!!
Dobročiný Darca
25 €  •  26. 11. 2023 11:30
Láskavý darca
10 €  •  26. 11. 2023 10:43
Veľkorysý darca
10 €  •  26. 11. 2023 10:34
Štedrý darca
10 €  •  25. 11. 2023 19:30
Veľkorysý darca
30 €  •  25. 11. 2023 9:01
Cpt. Whiskers
25 €  •  24. 11. 2023 21:42
Hrdinom slava!
Stano
50 €  •  24. 11. 2023 15:20
Držte sa, hrdinovia!
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  23. 11. 2023 14:45
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  23. 11. 2023 8:02
Dobrosrdečný darca
37 €  •  22. 11. 2023 20:03
Dobročiný Darca
50 €  •  22. 11. 2023 19:51
Veľkorysý darca
25 €  •  22. 11. 2023 14:36
Štedrý darca
25 €  •  22. 11. 2023 12:29
Jarka
300 €  •  22. 11. 2023 11:29
Držím palce!
Stanislav
25 €  •  21. 11. 2023 21:23
Nech sa to čo najskôr skončí, držte sa !
Milan
25 €  •  21. 11. 2023 17:01
Vďaka Erik. Sláva Ukrajine !!!
Dobrosrdečný darca
100 €  •  21. 11. 2023 13:50
Veľkorysý darca
25 €  •  21. 11. 2023 13:23
Dobrosrdečný darca
150 €  •  21. 11. 2023 10:43
Jana
10 €  •  21. 11. 2023 9:05
Držte sa! Celým srdcom som s vami.
Láskavý darca
100 €  •  21. 11. 2023 0:02
Láskavý darca
50 €  •  20. 11. 2023 21:29
Dobrosrdečný darca
10 €  •  20. 11. 2023 20:58
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  20. 11. 2023 19:17
Štedrý darca
25 €  •  20. 11. 2023 18:52
Láskavý darca
50 €  •  20. 11. 2023 18:21
Štedrý darca
150 €  •  20. 11. 2023 18:00
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  20. 11. 2023 17:59
Dobrosrdečný darca
50 €  •  20. 11. 2023 16:54
Miso S.
25 €  •  20. 11. 2023 16:52
zvitazime
Štedrý darca
10 €  •  20. 11. 2023 16:31
Štedrý darca
10 €  •  20. 11. 2023 16:21
Dobrosrdečný darca
15 €  •  20. 11. 2023 13:27
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  20. 11. 2023 13:17
Veľkorysý darca
10 €  •  20. 11. 2023 10:09
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  20. 11. 2023 8:13
Štedrý darca
100 €  •  20. 11. 2023 7:07
Dobročiný Darca
10 €  •  19. 11. 2023 20:24
Láskavý darca
50 €  •  19. 11. 2023 19:50
Darca, ktorý je za každú dobrost
200 €  •  19. 11. 2023 17:40
Milý darca
20 €  •  18. 11. 2023 17:06
evvie
100 €  •  18. 11. 2023 14:27
For Ukraine. For wolves.
Štedrý darca
25 €  •  18. 11. 2023 14:17
Dobročiný Darca
210 €  •  18. 11. 2023 0:44
Štedrý darca
10 €  •  18. 11. 2023 0:24
Cpt. Whiskers
50 €  •  18. 11. 2023 0:15
Láskavý darca
201 €  •  17. 11. 2023 22:17
Láskavý darca
100 €  •  17. 11. 2023 21:52
Dobrosrdečný darca
100 €  •  17. 11. 2023 19:29
Veľkorysý darca
50 €  •  17. 11. 2023 13:04
Štedrý darca
25 €  •  17. 11. 2023 11:35
Milý darca
5 €  •  17. 11. 2023 11:10
Dobročiný Darca
40 €  •  17. 11. 2023 10:15
Veľkorysý darca
10 €  •  17. 11. 2023 9:34
Veľkorysý darca
50 €  •  17. 11. 2023 7:59
Štedrý darca
25 €  •  17. 11. 2023 7:18
Veľkorysý darca
100 €  •  17. 11. 2023 2:09
PK
150 €  •  16. 11. 2023 22:21
Game of Drones
Štedrý darca
10 €  •  16. 11. 2023 22:21
Martina
25 €  •  16. 11. 2023 21:33
Do nich!
Dobročiný Darca
10 €  •  16. 11. 2023 20:39
Dobročiný Darca
100 €  •  16. 11. 2023 20:39
Milý darca
50 €  •  16. 11. 2023 20:29
Štedrý darca
10 €  •  16. 11. 2023 20:24
Linda
50 €  •  16. 11. 2023 20:05
Ďakujem, že ste...
Láskavý darca
10 €  •  16. 11. 2023 20:01
Dobročiný Darca
50 €  •  16. 11. 2023 19:35
Dobrosrdečný darca
15 €  •  16. 11. 2023 18:56
Dobročiný Darca
10 €  •  16. 11. 2023 18:42
Štedrý darca
10 €  •  16. 11. 2023 18:24
Dobrosrdečný darca
25 €  •  16. 11. 2023 17:52
Dobročiný Darca
10 €  •  16. 11. 2023 17:44
Milý darca
50 €  •  16. 11. 2023 17:19
Dobročiný Darca
25 €  •  16. 11. 2023 17:06
Štedrý darca
25 €  •  16. 11. 2023 16:56
Láskavý darca
100 €  •  16. 11. 2023 16:56
embeathome
1 400 €  •  16. 11. 2023 13:45
Transfer of funds from Twitter/Paypal fundraiser
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  16. 11. 2023 13:24
Veľkorysý darca
25 €  •  16. 11. 2023 11:27
Dobročiný Darca
20 €  •  16. 11. 2023 6:50
Štedrý darca
5 €  •  15. 11. 2023 23:15
Láskavý darca
150 €  •  15. 11. 2023 20:09
Dobročiný Darca
25 €  •  15. 11. 2023 15:20
Veľkorysý darca
25 €  •  15. 11. 2023 10:46
Mona
200 €  •  15. 11. 2023 7:49
Erik, potesim sa nasivke od Mamuku velmi! Dik
Milý darca
1 000 €  •  15. 11. 2023 3:39
Štedrý darca
50 €  •  14. 11. 2023 20:56
Dobročiný Darca
35 €  •  14. 11. 2023 12:24
Milý darca
10 €  •  14. 11. 2023 11:27
Štedrý darca
5 €  •  14. 11. 2023 10:22
embeathome
1 500 €  •  13. 11. 2023 22:36
Twitter fundraiser transfer
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  13. 11. 2023 20:30
Veľkorysý darca
40 €  •  13. 11. 2023 17:56
Dobročiný Darca
10 €  •  13. 11. 2023 17:54
Štedrý darca
25 €  •  13. 11. 2023 16:24
Milý darca
30 €  •  13. 11. 2023 8:43
Dobročiný Darca
25 €  •  12. 11. 2023 20:41
Veľkorysý darca
10 €  •  12. 11. 2023 19:32
Martin
103 €  •  12. 11. 2023 14:12
Kiež pomôže odhaliť nebezpečenstvo včas
Štedrý darca
50 €  •  12. 11. 2023 13:16
Štedrý darca
50 €  •  12. 11. 2023 9:26
Láskavý darca
50 €  •  12. 11. 2023 7:24
Milý darca
20 €  •  11. 11. 2023 14:53
Láskavý darca
10 €  •  11. 11. 2023 9:11
Dobročiný Darca
25 €  •  10. 11. 2023 17:05
Milý darca
25 €  •  10. 11. 2023 16:37
Dobročiný Darca
20 €  •  10. 11. 2023 16:16
Štedrý darca
25 €  •  10. 11. 2023 13:44
Milý darca
20 €  •  10. 11. 2023 13:00
Peťo
25 €  •  10. 11. 2023 10:12
Fico, Blaha, Danko a podobní prokremeľskí (fašistitickí) nohsledi dole!
Dobrosrdečný darca
10 €  •  10. 11. 2023 9:58
embeathome
1 400 €  •  9. 11. 2023 21:29
Transfer of funds from Twitter/Paypal fundraiser
Radek Pergl
150 €  •  9. 11. 2023 14:11
Královce osvobodíme :-)
Štedrý darca
15 €  •  8. 11. 2023 23:41
Dobročiný Darca
10 €  •  8. 11. 2023 23:06
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  8. 11. 2023 20:50
Milý darca
50 €  •  7. 11. 2023 16:24
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  7. 11. 2023 11:45
Milý darca
25 €  •  7. 11. 2023 7:48
Lucia
50 €  •  6. 11. 2023 20:02
Všetko najlepšie prajem :)
Milý darca
10 €  •  6. 11. 2023 16:35
Milý darca
25 €  •  6. 11. 2023 15:44
Roko
25 €  •  6. 11. 2023 9:53
Slava Ukraini
Dobrosrdečný darca
100 €  •  5. 11. 2023 14:21
Láskavý darca
10 €  •  5. 11. 2023 12:52
embeathome
1 164 €  •  5. 11. 2023 10:20
Twitter fundraiser transfer
Dobrosrdečný darca
10 €  •  5. 11. 2023 8:43
Dobrosrdečný darca
5 €  •  5. 11. 2023 6:11
Dobročiný Darca
10 €  •  5. 11. 2023 0:06
Štedrý darca
25 €  •  4. 11. 2023 22:59
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  4. 11. 2023 22:54
Dobrosrdečný darca
50 €  •  4. 11. 2023 22:20
Jana
25 €  •  4. 11. 2023 19:27
Dobročiný Darca
10 €  •  4. 11. 2023 13:51
Veľkorysý darca
25 €  •  4. 11. 2023 12:49
Darca, ktorý je za každú dobrost
55 €  •  4. 11. 2023 11:00
Dobročiný Darca
10 €  •  4. 11. 2023 9:29
Láskavý darca
100 €  •  4. 11. 2023 7:50
Peter T.
10 €  •  4. 11. 2023 7:00
Všetko najlepšie! 🇸🇰🇺🇦
Milý darca
50 €  •  4. 11. 2023 6:46
Milý darca
50 €  •  4. 11. 2023 5:14
Veľkorysý darca
25 €  •  4. 11. 2023 0:46
Dobročiný Darca
25 €  •  3. 11. 2023 20:20
Žigo
10 €  •  3. 11. 2023 19:54
Sláva Ukrajine!
Zuzana
50 €  •  3. 11. 2023 19:45
Слава Україні!
Dobrosrdečný darca
25 €  •  3. 11. 2023 19:43
Láskavý darca
50 €  •  3. 11. 2023 18:00
Veľkorysý darca
100 €  •  3. 11. 2023 16:00
Štedrý darca
25 €  •  3. 11. 2023 15:22
Dobročiný Darca
100 €  •  3. 11. 2023 7:16
Láskavý darca
15 €  •  3. 11. 2023 1:00
Veľkorysý darca
10 €  •  3. 11. 2023 0:58
febrik
50 €  •  3. 11. 2023 0:34
Díky za to, co děláte, slava Ukraini! 🇺🇦 🇸🇰 🇨🇿 💪
Zelenskij
29 €  •  2. 11. 2023 1:16
na oslobodenie Ukrajiny
Milý darca
25 €  •  1. 11. 2023 23:39
Ladislav Oros
100 €  •  1. 11. 2023 18:08
Ďakujeme. Držte sa!
Mino B
25 €  •  1. 11. 2023 16:52
Slava Ukraine !
Láskavý darca
25 €  •  1. 11. 2023 12:28
Dobročiný Darca
100 €  •  1. 11. 2023 7:27
Barbora
50 €  •  31. 10. 2023 11:10
Be strong, we love you ! Slava Vam !
Dobročiný Darca
50 €  •  31. 10. 2023 9:43
Veľkorysý darca
25 €  •  31. 10. 2023 7:33
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  30. 10. 2023 21:48
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  30. 10. 2023 20:36
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  30. 10. 2023 19:19
Štedrý darca
10 €  •  30. 10. 2023 17:46
Dobročiný Darca
10 €  •  30. 10. 2023 17:12
Láskavý darca
25 €  •  30. 10. 2023 16:43
Milý darca
50 €  •  30. 10. 2023 7:00
Maroš zo Štiavnice
50 €  •  29. 10. 2023 9:26
ruSSko je hovno
Michael
150 €  •  28. 10. 2023 12:11
Sláva Ukrajine
Juro
50 €  •  28. 10. 2023 10:47
FCK PTN
Oskar Kanda
100 €  •  27. 10. 2023 20:20
Držte sa...
Jozef Michalek
35 €  •  27. 10. 2023 17:11
Skore vitazstvo Ukrajinci
Michal
50 €  •  27. 10. 2023 13:53
FCK Putler, FCK Fizo
Jana
25 €  •  27. 10. 2023 1:12
Vydržte a vyžeňte orkov!
Janči
25 €  •  26. 10. 2023 18:16
Give them hell
evvie
50 €  •  26. 10. 2023 18:00
💛💙🐺
Zuzana Kovaľová
100 €  •  25. 10. 2023 13:45
Ďakujeme, že za nás bojujete. Nezabúdneme, neprestaneme, nevzdáme to. NIKDY.
Vlado S.
100 €  •  24. 10. 2023 21:33
Drzte sa!
Andrea
100 €  •  24. 10. 2023 10:59
Nova vlada chodte do r....!!!
Kubo
10 €  •  24. 10. 2023 8:16
Vyžente orkov
Martin
1 400 €  •  23. 10. 2023 23:15
FCK Putin, FCK Fico, FCK Pele, FCK Danko, FCK Huliak, FCK Orban
RbN
25 €  •  23. 10. 2023 15:11
Слава Україні!
Cpt. Whiskers
50 €  •  22. 10. 2023 23:49
VintalkoM
10 €  •  20. 10. 2023 18:33
Držím palce!
Juraj
10 €  •  20. 10. 2023 14:24
Bohužiaľ, táto vojna zatiaľ nekončí

10 €  •  19. 10. 2023 20:42
Za peremohu! 🇸🇰🇺🇦
Milý darca
14 €  •  17. 10. 2023 8:18
smrtrussku
Tomáš
50 €  •  13. 10. 2023 20:08
Na pamiatku Zakro Shubidze🇬🇪Hrdinom Slava🇺🇦
ddano007
50 €  •  13. 10. 2023 9:46
Drzime palce, zente russakov kade lahsie.
Adam S.
25 €  •  12. 10. 2023 17:39
Sláva Ukrajine!
Tomáš Goe
100 €  •  12. 10. 2023 12:57
Slava Ukrajini
Daniela
7 €  •  12. 10. 2023 12:42
Mier a sláva Ukrajine!
Andrej Filanda
50 €  •  12. 10. 2023 12:39
Za bojovníkov proti russkému imperializmu!
Láskavý darca
150 €  •  12. 10. 2023 10:40
na oslobodenie Ukrajiny

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

Prebiehajúce Darcovské výzvy

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Richard Serina
100 €  •  28. 11. 2023 17:39
Nakopte tým kurvám zadky!
Michal D.
20 €  •  28. 11. 2023 14:06
Zastavte russký mor!
Vladimír Špaček
25 €  •  28. 11. 2023 13:20
Slava Ukrajine!
Zolo
50 €  •  28. 11. 2023 9:56
Len tak dalej!
Miloš Lovás
10 €  •  26. 11. 2023 14:27
Sláva Ukraine!
Ivan Verčík
15 €  •  26. 11. 2023 13:13
Nedáme sa
Robert
50 €  •  26. 11. 2023 11:45
Sme stále s vami!!
Cpt. Whiskers
25 €  •  24. 11. 2023 21:42
Hrdinom slava!

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň