Darujme bezpečné interrupcie. Buďme starostlivou krajinou.

Míľnik 1/3

Zabezpečíme ďalšie šírenie informácií o linke na podporu bezpečných interrupcií, aby sa k nej dostalo ešte viac žien a dievčat.

Získaných 0 € 5 394 €
1 500 €
9 dní
do ukončenia

Míľnik 2/3

Budeme pokračovať v advokačnej činnosti a kampani za zlepšenie dostupnosti bezpečných interrupcií.

Získaných 0 € 5 394 €
5 000 €
9 dní
do ukončenia

Míľnik 3/3

Dofinancujeme a zabezpečíme fungovanie linky na podporu bezpečných interrupcií na ďalších šesť mesiacov.

Získaných 0 € 5 394 €
12 000 €
9 dní
do ukončenia
Zakladateľ
Možnosť voľby, o.z.
Dátum pridania
29. 11. 2023
Posledná aktualita

27. 2. 2024 19:32

Na MDŽ chceme reprodukčné práva!

Na MDŽ nám nestačia karafiáty, chceme rodovú rovnosť a reprodukčné práva!

💚💚💚

Rozhodli sme sa preto predĺžiť kampaň "Darujme bezpečné interrupcie. Buďme starostlivou krajinou." až do 8. marca – Medzinárodného dňa žien. 

Ženy na Slovensku sa stále stretávajú s mnohými bariérami. Na podpornej linke o dostupnosti bezpečných interrupcií sa pokúšame pomáhať konkrétnym ženám prekonať aspoň niektoré z nich. Bezpečné interrupcie sú totiž pre ľudí o to nedostupnejšie, o čo viac sa stretávajú aj s iným znevýhodnením. Ženy žijúce na vidieku, či vo vybraných regiónoch Slovenska musia často cestovať stovky kilometrov za touto základnou zdravotnou službou. Problémom to je o to viac, že práve tie isté oblasti sa často stretávajú s väčšou nezamestnanosťou a chudobou. Ženy na úteku sa stretávajú s rovnakou nezmyselnou dvojdňovou čakacou dobou ako ostatné ženy, navyše sa však stretávajú aj s jazykovou bariérou a diskrimináciou. To sú len niektoré príklady znásobených bariér.

Na podpornej linke pomáhame jednotlivým ženám prekonávať aj tieto bariéry. Radíme na ktoré kliniky sa obrátiť, poskytujeme tlmočenie, podporujeme ženy, ktoré sa o rozhodnutí ísť na interrupciu nemajú v okolí s kým porozprávať a radíme aj s tým, ako získať financie na tento predražený zákrok.

Pridajte sa k nám, aj vy. Darujte na MDŽ bezpečné interrupcie. 

💚💚💚

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Interrupcia má byť slobodnou voľbou, teraz je behom cez prekážky

Dostupnosť interrupcií na Slovensku patrí k najhorším v Európe. V organizácii Možnosť voľby sa usilujeme o zlepšenie tejto ohrozujúcej situácie. Dlhodobo pracujeme na presadzovaní reprodukčných práv na Slovensku a vzdorujeme snahám o ich obmedzenie. Zriadili sme aj podpornú linku pre ženy, na ktorej  poskytujeme poradenstvo a informácie o bezpečných interrupciách a reprodukčnom zdraví. Zapojte sa aj vy do nášho úsilia o odstraňovanie prekážok na ceste k bezpečnej interrupcii.

Svojim príspevkami pomôžete:

 • prevádzkovať linku na podporu bezpečných interrupcií
 • presadzovať opatrenia na uľahčenie prístupu k bezpečným interrupciám
 • obhajovať reprodukčné práva

Už v roku 2021 náš prieskum potvrdil, že pre ženy je interrupcia doslova beh cez prekážky. Problémom nie je len nedostatok informácií, odmietanie či ubližujúci prístup, ale aj medicínsky neopodstatnené čakacie doby či nemožnosť tabletkovej formy interrupcie. V niektorých regiónoch interrupciu nevykonávajú vôbec, v iných ženy musia opakovane prekonávať stovky kilometrov. Veľkou bariérou je pre mnohé aj vysoká cena (priemerne 414 €). Tieto prekážky nútia ženy vyhľadávať interrupcie v zahraničí, zadlžovať sa alebo siahať po nebezpečných riešeniach ohrozujúcich ich zdravie či život. Táto situácia sa najviac dotýka chudobných ľudí, osamelých matiek či žien zažívajúcich násilie.

Neustále pokusy o zhoršovanie už aj tak zlej situácie približujú Slovensko ku krajinám, kde zákazy a obmedzenia zvyšujú úmrtnosť žien. Silnejú útoky na organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami žien a dievčat. Organizácie a politické strany, ktoré chcú obmedzovať reprodukčné práva, zahlcujú verejnú diskusiu nepravdivými informáciami, zastrašujú zdravotníčky a zdravotníkov, stigmatizujú ženy. Od roku 2018 bolo v parlamente predložených 29 návrhov na obmedzenie prístupu k bezpečným interrupciám. Žiaden z nich neprešiel aj vďaka našej práci. Po voľbách predkladateľky a predkladatelia týchto návrhov z Kresťanskej únie, ale aj z iných strán, znovu zasadli do poslaneckých lavíc.

Naša organizácia sa zo všetkých síl snaží túto zlú situáciu zmeniť.

V snahe pomôcť prekonávať prekážky v prístupe k bezpečným interrupciám sme založili podpornú linku 0910 350 444. Sprevádzame na nej celým procesom bezpečnej interrupcie, poskytujeme potrebné informácie a kontakty na zdravotnícke zariadenia. Pomáhame tiež nájsť financie na úhradu interrupcie.

Bariéry, ktorým ženy a dievčatá čelia, nechceme len pomáhať prekonávať, ale najmä odstraňovať. Veľa úsilia preto venujeme advokačnej práci zameranej na ochranu reprodukčných práv a presadzovanie rodovej rovnosti. Pripomienkujeme zákony, rokujeme s politikmi a političkami, organizujeme hromadné pripomienky, alarmujeme ľudskoprávne inštitúcie, informujeme verejnosť. Otvorili sme tiež verejnú diskusiu o potrebe odstraňovať prekážky na ceste k bezpečnej interrupcii a poskytli množstvo odbornej argumentácie.

Komu pomôžeme a na čo peniaze použijeme?

Finančné prostriedky použijeme na to, aby ešte viac žien, dievčat, ľudí v prípade potreby mohlo využiť podpornú linku. 

Peniaze z kampane využijeme na informovanie o linke a na podporu jej prevádzkovania. Informácie šírime najmä medzi organizáciami, ktorých klientela môže potrebovať naše služby (ľudia na úteku pred vojnou, ohrození chudobou, násilím), ale aj širšej verejnosti. Je však potrebné, aby o linke vedeli všetci ľudia, ktorí ju niekedy môžu potrebovať. Rozdistribuovali sme už stovky letákov v slovenčine, ukrajinčine, angličtine, ruštine a plánujeme ich vyrobiť aj v rómčine a maďarčine. Vďaka vašej podpore budeme môcť o linke informovať omnoho viac ľudí a sprístupniť tak naše služby tým, čo to najviac potrebujú. Zároveň nám pomôžete zabezpečiť aj samotné fungovanie linky a pokryť časť personálnych a administratívnych nákladov.

Veríme, že prekážky nestačí prekonávať, snažíme sa ich odstraňovať.

Vašu pomoc použijeme aj na podporu našich advokačných aktivít, ktorými sa snažíme o systémové riešenia. Peniaze použijeme na dofinancovanie monitorovania situácie na Slovensku v oblasti reprodukčného zdravia, ako aj na tvorbu nových analýz a stratégií, ktorými chceme na okliešťovanie reprodukčných práv reagovať.

V prípade, ak finančné dary presiahnu stanovené míľniky, použijeme ich na ďalšiu vzdelávaciu a poradenskú činnosť a tiež na ďalší boj za reprodukčné práva. Čím viac finančných darov vyzbierame, tým lepšie a udržateľnejšie budeme môcť chrániť reprodukčné práva a prístup k bezpečným službám umelého prerušenia tehotenstva. 

Kto kampaň organizuje?

Možnosť voľby od roku 2001 pracuje s cieľom chrániť a rozširovať sexuálne a reprodukčné zdravie a práva v Slovenskej republike. Je známa ako jedna z najaktívnejších feministických advokačných organizácií a je jedinou, ktorá sa systematicky a dlhodobo venuje ochrane práva na bezpečnú interrupciu. Pripomienkujeme zákony, informujeme verejnosť, monitorujeme situáciu, pracujeme v participatívnych poradných orgánoch. Vzdelávame o rodovej rovnosti a ľudských právach na našich zážitkových rodových tréningoch. Od roku 2023 prevádzkujeme podpornú linku, kde poskytujeme nezaujaté informácie a poradenstvo o bezpečných interrupciách a reprodukčnom zdraví. Linka je jediná svojho druhu na Slovensku.

www.moznostvolby.sk

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

27. 2. 2024 19:32

Na MDŽ chceme reprodukčné práva!

Na MDŽ nám nestačia karafiáty, chceme rodovú rovnosť a reprodukčné práva!

💚💚💚

Rozhodli sme sa preto predĺžiť kampaň "Darujme bezpečné interrupcie. Buďme starostlivou krajinou." až do 8. marca – Medzinárodného dňa žien. 

Ženy na Slovensku sa stále stretávajú s mnohými bariérami. Na podpornej linke o dostupnosti bezpečných interrupcií sa pokúšame pomáhať konkrétnym ženám prekonať aspoň niektoré z nich. Bezpečné interrupcie sú totiž pre ľudí o to nedostupnejšie, o čo viac sa stretávajú aj s iným znevýhodnením. Ženy žijúce na vidieku, či vo vybraných regiónoch Slovenska musia často cestovať stovky kilometrov za touto základnou zdravotnou službou. Problémom to je o to viac, že práve tie isté oblasti sa často stretávajú s väčšou nezamestnanosťou a chudobou. Ženy na úteku sa stretávajú s rovnakou nezmyselnou dvojdňovou čakacou dobou ako ostatné ženy, navyše sa však stretávajú aj s jazykovou bariérou a diskrimináciou. To sú len niektoré príklady znásobených bariér.

Na podpornej linke pomáhame jednotlivým ženám prekonávať aj tieto bariéry. Radíme na ktoré kliniky sa obrátiť, poskytujeme tlmočenie, podporujeme ženy, ktoré sa o rozhodnutí ísť na interrupciu nemajú v okolí s kým porozprávať a radíme aj s tým, ako získať financie na tento predražený zákrok.

Pridajte sa k nám, aj vy. Darujte na MDŽ bezpečné interrupcie. 

💚💚💚

19. 12. 2023 17:36

Darujte dvakrát 💜

Darujte nie len bezpečné interrupcie, ale aj dobrý pocit z podpory spravodlivej spoločnosti.

Odmeny z kampane „Darujme bezpečné interrupcie. Buďme starostlivou krajinou.“ budeme zasielať až po skončení kampane. Blížia sa však Vianoce a niektoré a niektorí z vás máte záujem darovať dvojnásobne. Chcete ženám, dievčatám a všetkým ľuďom, ktorí to potrebujú darovať podporu na ceste k bezpečným interrupciám, tiež chcete obdarovať blízke osoby, o ktorých viete, že im záleží na tom, aby každý človek mohol slobodne rozhodovať o svojom tele.

Pripravili sme pre vás darovací certifikát. Vďaka certifikátu môžete svojím priateľkám, kamarátom či rodine dať vedieť, že si všímate na čom im záleží.

Ako na to?

 • Podporte našu kampaň a vyberte si odmenu, ktorú chcete niekomu darovať. Vybranou odmenou môže byť aj dobrý pocit.
 • Vyplňte formulár https://forms.gle/F2JbX3AjmNEJat3i6 
 • Ešte pred 24. decembrom vám na e-mail zašleme pdf s certifikátom s menom obdarovaného človeka a s odmenou, ktorú od vás neskôr dostane. 
 • Vytlačte si certifikát a darujte ho.
 • Po skončení kampane vám príde odmena, stretnite sa s obdarovanou osobou a odovzdajte jej ju.

Ďakujeme, že spoločne budujeme starostlivú krajinu!

Tím Možnosti voľby.

7. 12. 2023 12:08

Prekročili sme prvý míľnik. Ďakujeme!

Vážené podporovateľky, vážení podporovatelia, všetci ľudia, ktorí ste zatiaľ kampaň podporili,

podarilo sa nám prekonať prvý míľnik kampane. Ďakujeme!

Približne pred rokom sme spustili podpornú linku na ktorú sa môžu obráť ženy a ďalší ľudia v čase, keď potrebujú poradenstvo a informácie o bezpečných interrupciách. Od vtedy nás kontaktovali ľudia v rôznych životných situáciách. Poskytujeme nehodnotiacu podporu, pomáhame ženám na úteku pred vojnou s tlmočením pri komunikácii s klinikami či pomáhame nájsť financie na túto dôležitú súčasť zdravotnej starostlivosti. 

Vďaka prekonaniu prvého míľniku budeme môcť  o linke informovať ešte lepšie a dozvie sa o nej viac osôb, ktoré ju potrebujú. Je to aj vaša zásluha!

Veríme, že prekážky nestačí prekonávať, snažíme sa ich odstraňovať. Ideme preto ďalej!

Ideme na druhý míľnik! Ďalšie financie použijeme na podporu našich aktivít, ktorými sa snažíme o systémové riešenia. Peniaze použijeme na dofinancovanie monitorovania situácie na Slovensku v oblasti reprodukčného zdravia, ako aj na tvorbu nových analýz a stratégií, ktorými chceme na okliešťovanie reprodukčných práv reagovať.

Veríme, že ľuďom na Slovensku prístup k dôležitej zdravotnej starostlivosti nie je ľahostajný. Prosíme vás, oslovte ľudí vo svojom okolí, ktorým na reprodukčných právach a na dostupnosti bezpečných interrupcií záleží a dajte im vedieť o kampani. Vážime si každé euro aj zdieľanie kampane. Ide o životy a zdravie žien!

Ďakujeme za všetku doterajšiu podporu.

Tím Možnosť voľby

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Štedrý darca
35 €  •  27. 2. 2024 12:40
Milý darca
50 €  •  27. 2. 2024 10:30
Veľkorysý darca
50 €  •  26. 2. 2024 18:57
Láskavý darca
5 €  •  26. 2. 2024 10:01
Milý darca
40 €  •  25. 2. 2024 8:01
Dobrosrdečný darca
10 €  •  24. 2. 2024 21:10
Darca, ktorý je za každú dobrost
35 €  •  24. 2. 2024 13:25
Veľkorysý darca
35 €  •  24. 2. 2024 11:30
Veľkorysý darca
10 €  •  24. 2. 2024 9:13
Štedrý darca
15 €  •  23. 2. 2024 21:46
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  23. 2. 2024 18:09
Milý darca
15 €  •  23. 2. 2024 18:02
Láskavý darca
35 €  •  23. 2. 2024 17:28
Denisa R.
35 €  •  23. 2. 2024 16:48
Každá máme právo rozhodovať o svojom živote! Ďakujem za možnosť voľby aj Možnosť voľby!
Láskavý darca
35 €  •  23. 2. 2024 16:45
Štedrý darca
5 €  •  22. 2. 2024 17:07
Láskavý darca
15 €  •  21. 2. 2024 13:15
Dobrosrdečný darca
15 €  •  21. 2. 2024 13:13
Darca, ktorý je za každú dobrost
15 €  •  21. 2. 2024 12:15
Milý darca
5 €  •  19. 2. 2024 20:44
Láskavý darca
100 €  •  16. 2. 2024 9:56
Štedrý darca
35 €  •  13. 2. 2024 19:27
Láskavý darca
35 €  •  13. 2. 2024 11:04
Veľkorysý darca
10 €  •  11. 2. 2024 12:26
Láskavý darca
5 €  •  11. 2. 2024 10:06
Milý darca
35 €  •  10. 2. 2024 18:20
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  10. 2. 2024 17:53
Milý darca
60 €  •  10. 2. 2024 17:42
Milý darca
35 €  •  10. 2. 2024 10:26
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  10. 2. 2024 9:48
Veľkorysý darca
7 €  •  10. 2. 2024 1:33
Štedrý darca
5 €  •  9. 2. 2024 17:52
Dobrosrdečný darca
15 €  •  9. 2. 2024 17:40
Veľkorysý darca
15 €  •  9. 2. 2024 13:11
Želka
15 €  •  6. 2. 2024 12:20
Drzim palce.
Veľkorysý darca
10 €  •  31. 1. 2024 19:18
Štedrý darca
15 €  •  30. 1. 2024 23:19
Milý darca
5 €  •  29. 1. 2024 17:38
Štedrý darca
10 €  •  29. 1. 2024 16:51
Veľkorysý darca
10 €  •  29. 1. 2024 11:28
Milý darca
10 €  •  29. 1. 2024 10:40
Láskavý darca
500 €  •  28. 1. 2024 16:09
Veľkorysý darca
35 €  •  28. 1. 2024 11:48
Dobrosrdečný darca
10 €  •  28. 1. 2024 11:16
Láskavý darca
15 €  •  28. 1. 2024 10:04
Veľkorysý darca
30 €  •  27. 1. 2024 23:27
Láskavý darca
300 €  •  27. 1. 2024 20:47
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  27. 1. 2024 19:46
Milý darca
60 €  •  27. 1. 2024 19:25
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  27. 1. 2024 11:17
Štedrý darca
10 €  •  27. 1. 2024 2:44
Štedrý darca
20 €  •  26. 1. 2024 23:22
Láskavý darca
35 €  •  26. 1. 2024 23:06
Dobrosrdečný darca
35 €  •  26. 1. 2024 22:06
Dobrosrdečný darca
20 €  •  26. 1. 2024 20:30
Dobrosrdečný darca
35 €  •  25. 1. 2024 8:29
Milý darca
20 €  •  23. 1. 2024 19:51
Dobrosrdečný darca
15 €  •  23. 1. 2024 17:29
Štedrý darca
25 €  •  22. 1. 2024 8:41
Dobrosrdečný darca
35 €  •  20. 1. 2024 10:42
Dobrosrdečný darca
15 €  •  20. 1. 2024 10:36
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  20. 1. 2024 2:21
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  19. 1. 2024 23:15
Dobrosrdečný darca
10 €  •  19. 1. 2024 21:04
Za bazpecne interupcie ❤️
Láskavý darca
5 €  •  19. 1. 2024 19:05
Dobrosrdečný darca
35 €  •  19. 1. 2024 18:31
Štedrý darca
5 €  •  19. 1. 2024 13:38
Štedrý darca
5 €  •  19. 1. 2024 12:21
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  19. 1. 2024 12:00
Veľkorysý darca
5 €  •  19. 1. 2024 11:12
Dobrosrdečný darca
5 €  •  19. 1. 2024 10:00
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  17. 1. 2024 21:16
matus g.
35 €  •  16. 1. 2024 17:37
super aktivita - držím palce :-)
Láskavý darca
10 €  •  14. 1. 2024 20:27
Dobrosrdečný darca
10 €  •  13. 1. 2024 16:44
Milý darca
12 €  •  12. 1. 2024 18:23
Darca, ktorý je za každú dobrost
15 €  •  9. 1. 2024 15:10
Dobrosrdečný darca
35 €  •  9. 1. 2024 12:29
Milý darca
5 €  •  9. 1. 2024 12:11
Štedrý darca
35 €  •  9. 1. 2024 9:33
Darca, ktorý je za každú dobrost
35 €  •  9. 1. 2024 8:12
Štedrý darca
20 €  •  5. 1. 2024 16:03
Veľkorysý darca
50 €  •  3. 1. 2024 11:32
Veľkorysý darca
5 €  •  2. 1. 2024 17:27
Štedrý darca
35 €  •  30. 12. 2023 8:11
Dobrosrdečný darca
10 €  •  29. 12. 2023 12:32
Darca, ktorý je za každú dobrost
35 €  •  28. 12. 2023 4:58
Milý darca
10 €  •  25. 12. 2023 20:25
Dobrosrdečný darca
10 €  •  23. 12. 2023 19:01
Darca, ktorý je za každú dobrost
35 €  •  22. 12. 2023 23:12
Lucia H.
25 €  •  22. 12. 2023 18:14
Nikto nevieme, v akej situácii sa možno raz ocitneme. Ďakujem vám, že pomáhate zraniteľným.
Veľkorysý darca
10 €  •  22. 12. 2023 15:02
Láskavý darca
20 €  •  21. 12. 2023 21:01
Dobrosrdečný darca
10 €  •  21. 12. 2023 17:08
Štedrý darca
10 €  •  21. 12. 2023 15:44
Dobrosrdečný darca
5 €  •  21. 12. 2023 13:12
Veľkorysý darca
40 €  •  21. 12. 2023 12:33
Darca, ktorý je za každú dobrost
35 €  •  20. 12. 2023 18:24
Veľkorysý darca
10 €  •  20. 12. 2023 15:47
Milý darca
35 €  •  20. 12. 2023 14:15
Veľkorysý darca
20 €  •  20. 12. 2023 6:59
Štedrý darca
5 €  •  20. 12. 2023 1:10
Láskavý darca
5 €  •  19. 12. 2023 20:32
Láskavý darca
35 €  •  19. 12. 2023 20:27
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  19. 12. 2023 17:07
Milý darca
5 €  •  19. 12. 2023 12:58
Láskavý darca
5 €  •  19. 12. 2023 10:20
Láskavý darca
15 €  •  18. 12. 2023 22:36
Dobrosrdečný darca
5 €  •  18. 12. 2023 14:22
Ivana Kriek
20 €  •  17. 12. 2023 21:33
Ďakujem za vašu iniciatívu a držím palce v aktivitách. Čo robíte, je dôležité.
Milý darca
35 €  •  17. 12. 2023 21:28
Láskavý darca
10 €  •  17. 12. 2023 20:23
Štedrý darca
5 €  •  17. 12. 2023 14:43
Láskavý darca
20 €  •  16. 12. 2023 11:33
Veľkorysý darca
10 €  •  16. 12. 2023 11:17
Darca, ktorý je za každú dobrost
35 €  •  16. 12. 2023 3:25
Zezu
35 €  •  15. 12. 2023 15:23
Môcť rozhodovať o svojom zdraví a tele je pre mňa nesmierne dôležité. Ďakujem!
Láskavý darca
35 €  •  15. 12. 2023 0:47
Veľkorysý darca
20 €  •  14. 12. 2023 19:53
Veľkorysý darca
35 €  •  14. 12. 2023 15:05
Veľkorysý darca
10 €  •  14. 12. 2023 7:16
Simona Š.
20 €  •  14. 12. 2023 1:11
Robíte skvelé veci, pokračujte v tom aj naďalej:) Držím palce!
A ndy
5 €  •  13. 12. 2023 22:47
vitajme v roku 2024 s pravami na rozhodnutie!
Milý darca
13 €  •  13. 12. 2023 11:55
Láskavý darca
20 €  •  12. 12. 2023 12:13
Láskavý darca
35 €  •  10. 12. 2023 20:20
Štedrý darca
10 €  •  10. 12. 2023 19:53
Štedrý darca
40 €  •  10. 12. 2023 1:03
Lucia H.
20 €  •  9. 12. 2023 22:23
Kiež by už boli časy, keď by takéto aktivity neboli nutné. Ale kým sú, sme tu.
Milý darca
35 €  •  9. 12. 2023 9:14
Darca, ktorý je za každú dobrost
35 €  •  8. 12. 2023 12:18
Štedrý darca
30 €  •  8. 12. 2023 8:28
Veľkorysý darca
35 €  •  7. 12. 2023 22:29
Veľkorysý darca
35 €  •  7. 12. 2023 21:38
Darca, ktorý je za každú dobrost
35 €  •  7. 12. 2023 21:22
Štedrý darca
35 €  •  7. 12. 2023 20:43
Milý darca
5 €  •  7. 12. 2023 20:03
Milý darca
20 €  •  7. 12. 2023 19:29
Veľkorysý darca
35 €  •  7. 12. 2023 17:18
Veľkorysý darca
35 €  •  7. 12. 2023 14:09
Darca, ktorý je za každú dobrost
35 €  •  7. 12. 2023 11:04
Dobrosrdečný darca
35 €  •  7. 12. 2023 11:04
Milý darca
35 €  •  7. 12. 2023 10:39
Štedrý darca
35 €  •  7. 12. 2023 10:31
Dobrosrdečný darca
44 €  •  7. 12. 2023 8:15
Milý darca
35 €  •  6. 12. 2023 22:57
Veľkorysý darca
35 €  •  6. 12. 2023 22:37
Štedrý darca
35 €  •  6. 12. 2023 19:09
Dobrosrdečný darca
35 €  •  6. 12. 2023 19:06
Milý darca
35 €  •  6. 12. 2023 19:04
Štedrý darca
35 €  •  6. 12. 2023 17:41
Milý darca
35 €  •  6. 12. 2023 17:33
Štedrý darca
35 €  •  6. 12. 2023 17:32
Štedrý darca
35 €  •  6. 12. 2023 17:24
Darca, ktorý je za každú dobrost
35 €  •  6. 12. 2023 17:23
Milý darca
35 €  •  6. 12. 2023 17:20
Darca, ktorý je za každú dobrost
35 €  •  6. 12. 2023 17:18
Láskavý darca
35 €  •  6. 12. 2023 17:04
Láskavý darca
35 €  •  6. 12. 2023 17:04
Veľkorysý darca
35 €  •  6. 12. 2023 16:38
Láskavý darca
10 €  •  6. 12. 2023 16:00
Štedrý darca
35 €  •  6. 12. 2023 15:47
Darca, ktorý je za každú dobrost
35 €  •  6. 12. 2023 15:26
Láskavý darca
40 €  •  6. 12. 2023 15:26
Láskavý darca
20 €  •  6. 12. 2023 15:13
Veronika Pizano
40 €  •  6. 12. 2023 13:56
Držím palce, robíte dôležitú prácu!
Darca, ktorý je za každú dobrost
38 €  •  6. 12. 2023 9:54
Veľkorysý darca
35 €  •  6. 12. 2023 9:05
Milý darca
35 €  •  5. 12. 2023 18:35
Veľkorysý darca
50 €  •  5. 12. 2023 16:04
Veľkorysý darca
35 €  •  5. 12. 2023 14:25
Dobrosrdečný darca
20 €  •  5. 12. 2023 10:12
Štedrý darca
20 €  •  4. 12. 2023 21:13
Dobrosrdečný darca
35 €  •  2. 12. 2023 22:43
Veľkorysý darca
35 €  •  2. 12. 2023 22:40
Milý darca
15 €  •  2. 12. 2023 18:19
Dobrosrdečný darca
10 €  •  2. 12. 2023 18:05
Veľkorysý darca
10 €  •  2. 12. 2023 14:43
Veľkorysý darca
15 €  •  1. 12. 2023 13:45
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  1. 12. 2023 12:10
Olívia S.
20 €  •  1. 12. 2023 11:07
Ďakujem za vašu prácu❤️‍🔥🫂
Veľkorysý darca
5 €  •  1. 12. 2023 9:50
KataB.
20 €  •  30. 11. 2023 14:02
Good luck so zbierkou, odmeny sú parádne!
KataB.
20 €  •  30. 11. 2023 13:54
"Seventy-seven percent of anti-abortion leaders are men. 100% of them will never get pregnant." PLANNED PARENTHOOD
KataB.
20 €  •  30. 11. 2023 13:42
♥♥
KataB.
20 €  •  30. 11. 2023 12:26
Darom MV zlepšíte kvalitu života Ukrajiniek žijúcich u nás. K traume z vojny sa u nich často pridáva aj neznalosť jazyka či zdravotníctva. MV však na ne nezabúda, preto rada podporím aj opakovane.
Darca, ktorý je za každú dobrost
35 €  •  30. 11. 2023 11:22
Veľkorysý darca
35 €  •  30. 11. 2023 11:19
KataB
20 €  •  30. 11. 2023 11:01
Možnosť voľby je popredná MVO predsadzujúca ľudské reprodukčné a sexuálne práva žien (vrátane na legálnu a bezpečnú interrupciu). Podporte jej činnosť darom ešte dnes a prispejte k pozitívnej zmene!
Veľkorysý darca
40 €  •  29. 11. 2023 22:05
D.
35 €  •  29. 11. 2023 17:41
Ďakujeme za to, čo robíte!!
Milý darca
35 €  •  29. 11. 2023 16:02
Milý darca
20 €  •  29. 11. 2023 15:10

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Vyberte si odmenu

Odmenou mi bude dobrý pocit!
Prispejte 5 € a viac

Odmenou mi bude dobrý pocit!

Odmenou mi bude poďakovanie na stránke Možnosti voľby.
Prispejte 15 € a viac

Odmenou mi bude poďakovanie na stránke Možnosti voľby.

Zostáva 234/250

V roku 2024 spustíme novú podstránku o podpornej linke. Ešte viac žien a dievčat sa vďaka nej dostane k informáciám o bezpečných interrupciách a reprodukčnom zdraví. 

Výberom tejto odmeny súhlasíte s tým, že ak nás podporíte sumou 15 Eur a viac, zverejníme v roku 2024 vaše meno aj s poďakovaním na našej stránke.

Odmena Zostáva 234/250

Verejne vám poďakujeme na novej stránke o podpornej linke.

Grafika od Lucie Žatkuliakovej
Prispejte 35 € a viac

Grafika od Lucie Žatkuliakovej

Zostáva 18/30

Dobrý pocit a risografika od Lucie Žatkuliakovej.

„Prístup k bezpečným interrupciám by mal byť súčasťou zdravotnej starostlivosti. Žijeme v krajine, kde sa každú chvíľu pokúšajú oklieštiť právo žien slobodne sa rozhodnúť o svojom tele. Aj preto si myslím, že činnosť združenia Možnosť voľby a jeho podpora je v súčasnosti veľmi dôležitá.“

Odmena Zostáva 18/30

1 x A3 print, signovaný, tlač Risko.

Grafika od Mishe Chmeličkovej
Prispejte 35 € a viac

Grafika od Mishe Chmeličkovej

Zostáva 14/30

Dobrý pocit a risografika od Mishe Chmeličkovej.

„Považujem za nesmierne dôležité vzdelávať a informovať ohľadom poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia žien. Túto tému som v mojej grafike zobrazila metaforicky, s použitím istej symboliky, ktorá je na prvý pohľad viac príjemná, ale môže aj vyrušiť a podnietiť diskusiu. Žena má plné právo rozhodovať o sebe a svojom tele, lebo sa to týka kvality jej života a zdravia. Neviem si predstaviť, že by to malo byť inak.“

Odmena Zostáva 14/30

1 x A3 print, signovaný, tlač Risko.

Grafika od Emy Šútovcovej
Prispejte 35 € a viac

Grafika od Emy Šútovcovej

Zostáva 15/30

Dobrý pocit a risografika od Emy Šútovcovej.

„Moja grafika znázorňuje Samotu, akú žena prežíva v krízových situáciach. Je posilnená známym sloganom za reprodukčné práva „my body, my choice“ vo fonte nazývanom Schwabach, ktorým sa písalo v období stredoveku, ktorý je akýmsi symbolom či „jazykom“ zastaralých praktík v časoch, kedy žena nemohla rozhodovať sama za seba. Zdeľujem prostredníctvom tohto vizuálneho jazyka novodobú správu a zároveň aj apelujem na naozajstnú pomoc ženám, ktoré to v zložitých životných situáciách nevyhnutne potrebujú. 

Zapojila som sa do kampane, pretože podpornú linku Možnosti voľby považujem za veľmi dôležitú práve pre tie ženy, ktoré potrebujú pomôcť v náročných životných situáciách či už z mentálneho alebo fyzického hľadiska, v ktorých sa často krát cítia osamelé.“

Odmena Zostáva 15/30

1 x A4 print, signovaný, tlač Risko.

Grafika od Ové
Prispejte 35 € a viac

Grafika od Ové

Zostáva 28/30

Dobrý pocit a risografika Ideme ďalej od Ové

„Sú dni, keď to vyzerá tak, že už žiadny ďalší krok nebude ľahký, ale je podstatné vedieť si povedať „Ideme ďalej". Preto si myslíme, že podporiť organizáciu, akou je Možnosť voľby, ktorá tým krokom vpred pomáha ženám v náročných životných situáciách a rozhodnutiach, je veľmi dôležité.“

Odmena Zostáva 28/30

1 x A3 print, signovaný, tlač Risko.

Grafika od Sáry Královej
Prispejte 35 € a viac

Grafika od Sáry Královej

Zostáva 21/30

Dobrý pocit a risografika Sen o dostupnej interrupcii od Sáry Královej.

„Dvojdňová čakacia lehota, nedostupnosť informácií o zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich interrupcie, vysoké ceny, veľké vzdialenosti pre ženy z regiónov či nedostupnosť interrupčnej tabletky- Grafika Sen o dostupnej interrupcii zobrazuje momentálny stav (ne)dostupnosti interrupcií na Slovensku a prekážok, ktoré cestu k nej zbytočne komplikujú. Je však aj o kolektívnom snívaní a predstavovaní si Slovenska ako krajiny, v ktorej sa všetci ľudia bez rozdielov cítia bezpečne a vnímanie interrupcie ako základnej zdravotnej starostlivosti je už dávno samozrejmosťou.“

Odmena Zostáva 21/30

1 x A3 print, signovaný, tlač Risko.

Online predstavenie práce Možnosti voľby
Prispejte 150 € a viac

Online predstavenie práce Možnosti voľby

Zostáva 10/10

Vaša podpora je pre našu prácu dôležitá a veľmi si ju ceníme. Pre desiatich ľudí, ktorí nás podporia sumou 150 Eur a viac, preto pripravíme online stretnutie s naším tímom, kde vám predstavíme svoju každodennú prácu a porozprávame sa o reprodukčných právach.

Ak súhlasíte, vaše meno aj s poďakovaním navyše v roku 2024 zverejníme na našej pripravovanej webovej stránke o podpornej linke.

Odmena Zostáva 10/10
 • Online prezentácie práce Možnosti voľby
 • Ak súhlasíte, vaše meno s poďakovaním zverejníme na webovej stránke o linke podpory
Naničhodnica - kniha, ktorú máme rady a naše nálepky
Minuli sa

Naničhodnica – kniha, ktorú máme rady a naše nálepky

Zostáva 0/15

Aj my si po práci rady sadneme k dobrej knihe. S pätnástimi z vás by sme sa chceli podeliť o Naničhodnicu z našej obľúbenej feministickej Knižnej edície ASPEKT. A vďaka nálepkám Možnosti voľby, ktoré v balíčku tiež dostanete, môžete dať jasne najavo, že podporujete právo rozhodovať o svojom tele.

Jana Juráňová nadväzuje románom NANIČHODNICA na svoje prózy zo súčasnosti. Zosnovala ho okolo osemdesiatničky Ľudmily, neviditeľnej starej ženy, ktorá nikam nepatrí. Napriek tomu či práve preto cez osud bezprizornej Ľudmily prenikáme do rôznych prostredí – od zdravotníctva, charity, médií až po politiku, ako aj do životov tých, ktorí ich zaľudňujú – novinára Miloša, bývalého politika Eliáša a jeho manželky Dorotky, lekára Igora, celebrity Lindy… Kniha sa dostala do finálovej päťky ceny Anasoft litera.

Odmena Zostáva 0/15
 • kniha Naničhodnica od Jany Juráňovej
 • balíček nálepiek Možnosti voľby
Grafika od Kataríny Hutníkovej
Minuli sa

Grafika od Kataríny Hutníkovej

Zostáva 0/30

Dobrý pocit a risografika od Kataríny Hutníkovej.

„Každá žena by sa mala vo svojom rozhodovaní cítiť slobodne a mať istotu podpory, pomoci a bezpečia. Držme spolu!“

Odmena Zostáva 0/30

1 x A3 print, signovaný, tlač Risko.

Unikátna komixová e-kniha "Abortion tales" od autorského dua Beata Rojek a Sonia Sobiech.
Minuli sa

Unikátna komixová e-kniha „Abortion tales“ od autorského dua Beata Rojek a Sonia Sobiech.

Zostáva 0/10

„Príbehy o interrupciách" sú unikátom poľskej vydavateľskej scény. Komiks vznikol na základe rozhovorov s piatimi ženami, ktoré sa s autorským duom anonymne podelili o svoje skúsenosti s interrupciou. Nejde však o žiadne suché svedectvo či reportáž. Fantazijné postavy, sny a symboly, sú poeticky vpletené do siete skutočných príbehov. Autorské duo odvážne pracuje so svojimi vlastnými pocitmi a predstavivosťou a vytvára pútavý a špecifický štýl rozprávania. Od bolestnej straty k úľave, od pocitu podpory a bezpečia k dusivej atmosféru prenasledovania – týchto 5 príbehov ukazuje, aké široké je spektrum okolností a emócií sprevádzajúcich interrupciu. Rozprávanie sa rozvíja vo vlastnom rytme a dáva hrdinkám čas a priestor bezpečne sa podelili o svoje zážitky. Čitateľstvo zároveň vyzýva aby načúvalo citlivo a pozorne. Nezameniteľné ťahy štetca, divoká vizuálna predstavivosť, dobre vybudovaná dramaturgia a charakteristická poetika vytvárajú esteticky podnetný a dojímavý emocionálny príbeh.

Odmena Zostáva 0/10

Digitálna kópia anglického prekladu komixovej knihy „Opowieści aborcyjne“ (Abortion tales) od autorského dua Beata Rojek a Sonia Sobiech.

Digitálne kópie začneme rozposielať po 22. decembri.

O autorkách:

Sonia Sobiech – narodená v roku 1986. Kultúrna antropologička. Píše, režíruje, strihá videá, zapája sa do budovania komunít, riadi projekty, vytvára priestor pre posilňujúce skupinové procesy a plodnú tímovú prácu. Pestuje kôpor a utopické vízie.

Beata Rojek – dcéra Andrzeja a Magdalény. 1985. Výtvarná umelkyňa. Pracuje s maľbou, kresbou a inými médiami ktoré pretvárajú myšlienky na obrazy. „Príbehy o interrupciách“ sú jej druhou komiksovou knihou.

Chcem prísť na rodový tréning
Minuli sa

Chcem prísť na rodový tréning

Zostáva 0/1

V prvej polovici roku 2024 budeme organizovať ďalší cyklus rodového tréningu. Na interaktívnych tréningoch si účastníctvo prehlbuje citlivosť, vedomosti a zručnosti v oblasti rodovej rovnosti, a ľudských práv žien. Tréningy majú obmedzenú kapacitu a nie vždy sa nám podarí zabezpečiť miesto všetkým ľuďom, ktorí majú záujem sa zúčastniť. Ak nás podporíte sumou 500 Eur a viac, dostanete informáciu o tréningu prednostne, a ak sa budete chcieť zúčastniť, rezervujeme vám miesto.

Jeden cyklus rodového tréningu pozostáva z troch trojdňových tréningových blokov. Tréningy organizujeme v krásnom prírodnom prostredí v Oščadnici.

Odmena Zostáva 0/1
 • Prednostná informácia o ďalšom cykle rodového tréningu, na ktorom vám podržíme miesto. 
 • Ak súhlasíte, vaše meno s poďakovaním zverejníme na webovej stránke o linke podpory

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu

Odmenou mi bude dobrý pocit!
Prispejte 5 € a viac

Odmenou mi bude dobrý pocit!

Odmenou mi bude poďakovanie na stránke Možnosti voľby.
Prispejte 15 € a viac

Odmenou mi bude poďakovanie na stránke Možnosti voľby.

Zostáva 234/250

V roku 2024 spustíme novú podstránku o podpornej linke. Ešte viac žien a dievčat sa vďaka nej dostane k informáciám o bezpečných interrupciách a reprodukčnom zdraví. 

Výberom tejto odmeny súhlasíte s tým, že ak nás podporíte sumou 15 Eur a viac, zverejníme v roku 2024 vaše meno aj s poďakovaním na našej stránke.

Odmena Zostáva 234/250

Verejne vám poďakujeme na novej stránke o podpornej linke.

Grafika od Lucie Žatkuliakovej
Prispejte 35 € a viac

Grafika od Lucie Žatkuliakovej

Zostáva 18/30

Dobrý pocit a risografika od Lucie Žatkuliakovej.

„Prístup k bezpečným interrupciám by mal byť súčasťou zdravotnej starostlivosti. Žijeme v krajine, kde sa každú chvíľu pokúšajú oklieštiť právo žien slobodne sa rozhodnúť o svojom tele. Aj preto si myslím, že činnosť združenia Možnosť voľby a jeho podpora je v súčasnosti veľmi dôležitá.“

Odmena Zostáva 18/30

1 x A3 print, signovaný, tlač Risko.

Grafika od Mishe Chmeličkovej
Prispejte 35 € a viac

Grafika od Mishe Chmeličkovej

Zostáva 14/30

Dobrý pocit a risografika od Mishe Chmeličkovej.

„Považujem za nesmierne dôležité vzdelávať a informovať ohľadom poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia žien. Túto tému som v mojej grafike zobrazila metaforicky, s použitím istej symboliky, ktorá je na prvý pohľad viac príjemná, ale môže aj vyrušiť a podnietiť diskusiu. Žena má plné právo rozhodovať o sebe a svojom tele, lebo sa to týka kvality jej života a zdravia. Neviem si predstaviť, že by to malo byť inak.“

Odmena Zostáva 14/30

1 x A3 print, signovaný, tlač Risko.

Grafika od Emy Šútovcovej
Prispejte 35 € a viac

Grafika od Emy Šútovcovej

Zostáva 15/30

Dobrý pocit a risografika od Emy Šútovcovej.

„Moja grafika znázorňuje Samotu, akú žena prežíva v krízových situáciach. Je posilnená známym sloganom za reprodukčné práva „my body, my choice“ vo fonte nazývanom Schwabach, ktorým sa písalo v období stredoveku, ktorý je akýmsi symbolom či „jazykom“ zastaralých praktík v časoch, kedy žena nemohla rozhodovať sama za seba. Zdeľujem prostredníctvom tohto vizuálneho jazyka novodobú správu a zároveň aj apelujem na naozajstnú pomoc ženám, ktoré to v zložitých životných situáciách nevyhnutne potrebujú. 

Zapojila som sa do kampane, pretože podpornú linku Možnosti voľby považujem za veľmi dôležitú práve pre tie ženy, ktoré potrebujú pomôcť v náročných životných situáciách či už z mentálneho alebo fyzického hľadiska, v ktorých sa často krát cítia osamelé.“

Odmena Zostáva 15/30

1 x A4 print, signovaný, tlač Risko.

Grafika od Ové
Prispejte 35 € a viac

Grafika od Ové

Zostáva 28/30

Dobrý pocit a risografika Ideme ďalej od Ové

„Sú dni, keď to vyzerá tak, že už žiadny ďalší krok nebude ľahký, ale je podstatné vedieť si povedať „Ideme ďalej". Preto si myslíme, že podporiť organizáciu, akou je Možnosť voľby, ktorá tým krokom vpred pomáha ženám v náročných životných situáciách a rozhodnutiach, je veľmi dôležité.“

Odmena Zostáva 28/30

1 x A3 print, signovaný, tlač Risko.

Grafika od Sáry Královej
Prispejte 35 € a viac

Grafika od Sáry Královej

Zostáva 21/30

Dobrý pocit a risografika Sen o dostupnej interrupcii od Sáry Královej.

„Dvojdňová čakacia lehota, nedostupnosť informácií o zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich interrupcie, vysoké ceny, veľké vzdialenosti pre ženy z regiónov či nedostupnosť interrupčnej tabletky- Grafika Sen o dostupnej interrupcii zobrazuje momentálny stav (ne)dostupnosti interrupcií na Slovensku a prekážok, ktoré cestu k nej zbytočne komplikujú. Je však aj o kolektívnom snívaní a predstavovaní si Slovenska ako krajiny, v ktorej sa všetci ľudia bez rozdielov cítia bezpečne a vnímanie interrupcie ako základnej zdravotnej starostlivosti je už dávno samozrejmosťou.“

Odmena Zostáva 21/30

1 x A3 print, signovaný, tlač Risko.

Online predstavenie práce Možnosti voľby
Prispejte 150 € a viac

Online predstavenie práce Možnosti voľby

Zostáva 10/10

Vaša podpora je pre našu prácu dôležitá a veľmi si ju ceníme. Pre desiatich ľudí, ktorí nás podporia sumou 150 Eur a viac, preto pripravíme online stretnutie s naším tímom, kde vám predstavíme svoju každodennú prácu a porozprávame sa o reprodukčných právach.

Ak súhlasíte, vaše meno aj s poďakovaním navyše v roku 2024 zverejníme na našej pripravovanej webovej stránke o podpornej linke.

Odmena Zostáva 10/10
 • Online prezentácie práce Možnosti voľby
 • Ak súhlasíte, vaše meno s poďakovaním zverejníme na webovej stránke o linke podpory
Naničhodnica - kniha, ktorú máme rady a naše nálepky
Minuli sa

Naničhodnica – kniha, ktorú máme rady a naše nálepky

Zostáva 0/15

Aj my si po práci rady sadneme k dobrej knihe. S pätnástimi z vás by sme sa chceli podeliť o Naničhodnicu z našej obľúbenej feministickej Knižnej edície ASPEKT. A vďaka nálepkám Možnosti voľby, ktoré v balíčku tiež dostanete, môžete dať jasne najavo, že podporujete právo rozhodovať o svojom tele.

Jana Juráňová nadväzuje románom NANIČHODNICA na svoje prózy zo súčasnosti. Zosnovala ho okolo osemdesiatničky Ľudmily, neviditeľnej starej ženy, ktorá nikam nepatrí. Napriek tomu či práve preto cez osud bezprizornej Ľudmily prenikáme do rôznych prostredí – od zdravotníctva, charity, médií až po politiku, ako aj do životov tých, ktorí ich zaľudňujú – novinára Miloša, bývalého politika Eliáša a jeho manželky Dorotky, lekára Igora, celebrity Lindy… Kniha sa dostala do finálovej päťky ceny Anasoft litera.

Odmena Zostáva 0/15
 • kniha Naničhodnica od Jany Juráňovej
 • balíček nálepiek Možnosti voľby
Grafika od Kataríny Hutníkovej
Minuli sa

Grafika od Kataríny Hutníkovej

Zostáva 0/30

Dobrý pocit a risografika od Kataríny Hutníkovej.

„Každá žena by sa mala vo svojom rozhodovaní cítiť slobodne a mať istotu podpory, pomoci a bezpečia. Držme spolu!“

Odmena Zostáva 0/30

1 x A3 print, signovaný, tlač Risko.

Unikátna komixová e-kniha "Abortion tales" od autorského dua Beata Rojek a Sonia Sobiech.
Minuli sa

Unikátna komixová e-kniha „Abortion tales“ od autorského dua Beata Rojek a Sonia Sobiech.

Zostáva 0/10

„Príbehy o interrupciách" sú unikátom poľskej vydavateľskej scény. Komiks vznikol na základe rozhovorov s piatimi ženami, ktoré sa s autorským duom anonymne podelili o svoje skúsenosti s interrupciou. Nejde však o žiadne suché svedectvo či reportáž. Fantazijné postavy, sny a symboly, sú poeticky vpletené do siete skutočných príbehov. Autorské duo odvážne pracuje so svojimi vlastnými pocitmi a predstavivosťou a vytvára pútavý a špecifický štýl rozprávania. Od bolestnej straty k úľave, od pocitu podpory a bezpečia k dusivej atmosféru prenasledovania – týchto 5 príbehov ukazuje, aké široké je spektrum okolností a emócií sprevádzajúcich interrupciu. Rozprávanie sa rozvíja vo vlastnom rytme a dáva hrdinkám čas a priestor bezpečne sa podelili o svoje zážitky. Čitateľstvo zároveň vyzýva aby načúvalo citlivo a pozorne. Nezameniteľné ťahy štetca, divoká vizuálna predstavivosť, dobre vybudovaná dramaturgia a charakteristická poetika vytvárajú esteticky podnetný a dojímavý emocionálny príbeh.

Odmena Zostáva 0/10

Digitálna kópia anglického prekladu komixovej knihy „Opowieści aborcyjne“ (Abortion tales) od autorského dua Beata Rojek a Sonia Sobiech.

Digitálne kópie začneme rozposielať po 22. decembri.

O autorkách:

Sonia Sobiech – narodená v roku 1986. Kultúrna antropologička. Píše, režíruje, strihá videá, zapája sa do budovania komunít, riadi projekty, vytvára priestor pre posilňujúce skupinové procesy a plodnú tímovú prácu. Pestuje kôpor a utopické vízie.

Beata Rojek – dcéra Andrzeja a Magdalény. 1985. Výtvarná umelkyňa. Pracuje s maľbou, kresbou a inými médiami ktoré pretvárajú myšlienky na obrazy. „Príbehy o interrupciách“ sú jej druhou komiksovou knihou.

Chcem prísť na rodový tréning
Minuli sa

Chcem prísť na rodový tréning

Zostáva 0/1

V prvej polovici roku 2024 budeme organizovať ďalší cyklus rodového tréningu. Na interaktívnych tréningoch si účastníctvo prehlbuje citlivosť, vedomosti a zručnosti v oblasti rodovej rovnosti, a ľudských práv žien. Tréningy majú obmedzenú kapacitu a nie vždy sa nám podarí zabezpečiť miesto všetkým ľuďom, ktorí majú záujem sa zúčastniť. Ak nás podporíte sumou 500 Eur a viac, dostanete informáciu o tréningu prednostne, a ak sa budete chcieť zúčastniť, rezervujeme vám miesto.

Jeden cyklus rodového tréningu pozostáva z troch trojdňových tréningových blokov. Tréningy organizujeme v krásnom prírodnom prostredí v Oščadnici.

Odmena Zostáva 0/1
 • Prednostná informácia o ďalšom cykle rodového tréningu, na ktorom vám podržíme miesto. 
 • Ak súhlasíte, vaše meno s poďakovaním zverejníme na webovej stránke o linke podpory