Pomôžte nám spustiť projekt ŽI SLOBODU DARU pre mládež

Milestone 1/3

Dokončíme webstránku sidarom.sk, kde bude veľa hodnotných príspevkov slovenských aj zahraničných autorov

Collected 0 € 1 291 €
from  1 000 €
13 days
till completion

Milestone 2/3

Vytvoríme sériu diskusných videorelácií, kde mladí budú môcť klásť hosťom otázky k daným témam

Collected 0 € 1 291 €
from  2 500 €
13 days
till completion

Milestone 3/3

Natočíme krátke videá cez ktoré sa mladí budú prihovárať svojim rovesníkom

Collected 0 € 1 291 €
from  3 500 €
13 days
till completion

We are always up for a good deed, join us! We hand over 100% of your donation.

Donate Share

We verify all collections

We verify all collections

Creator
Eva Sýkorová
Date added
12. 5. 2023
Last news

29. 5. 2023 21:12

Kto bude obdarovaný?

Milý darcovia a darkyne, pomaly sa blížime k polovici kampane a stále sme nedosiahli druhý míľnik, ani 50% z celkovej sumy 😕.

Chceme vás preto poprosiť o zdieľanie a preposlanie linku na našu kampaň vašim známym a priateľom. Ak dosiahneme v najbližších dňoch minimálne 50%, tak vás aj darcov, ktorí prispejú sumou viac ako 20€ zaradíme do súťaže o tri krásne hrnčeky s textom SI DAROM PRE TENTO SVET. Hrnčeky si môžete pozrieť v obrázkoch kampane. Veríme, že sa spolu posunieme a už vopred vám ĎAKUJEME! 👍

Show full article
All news

Prečo chceme spustiť projekt pre mládež?

Samota uprostred davu, spochybňovanie vlastnej hodnoty, zmätok v identite človeka, neschopnosť vytvoriť záväzok, porovnávanie sa, sebapoškodzovanie a mnoho iných nástrah musia mladí ľudia prekonať na ceste za šťastím a hľadaním zmyslu života. V kritickom tínedžerskom veku hľadajú odpovede na otázky o svojom bytí, túžia zaplniť prázdnotu, ktorú často prežívajú. Chcú byť videní, počutí a pochopení. Spoločnosť, v ktorej vyrastajú, im ponúka pokrivený obraz o hodnote človeka, zmätok v oblasti lásky a sexuality, pohľad na vzťahy z perspektívy sebeckého využívania vo svoj prospech. Mládež vyrastá v prostredí, kde manželstvo a rodina prestávajú byť hodnotami a láska je oddelená od zodpovednosti. Z rodín, škôl a spoločnosti sa vytráca pohľad na človeka ako na dar.

My však veríme, že človek je povolaný k tomu, aby žil vzťahy, nie individualizmus. Človek nemôže žiť bez lásky, pretože táto túžba mu bola hlboko vpísaná do srdca. Mladí ľudia majú v sebe veľký potenciál, preto chceme vytvoriť priestor, kde môžu hľadať odpovede na otázky o svojej identite, prvotnom zámere s nimi, hodnote sebadarovania, čistej láske a dare sexuality, pretože sme presvedčení, že krása a čistota mladého človeka ešte stále fascinuje. Každý z nás môže byť darom pre svoju rodinu, priateľov, miestnu komunitu, širšie spoločenstvo a tento svet.

Cez tento projekt chceme mládeži priblížiť krásu ľudskej lásky tak, ako bola zamýšľaná od počiatku. Plánujeme spustiť web stránku sidarom.sk, kde bude „pod jednou strechou“ veľa hodnotných príspevkov slovenských aj zahraničných autorov. Prinesieme hodnotné video relácie, kde bude mládež môcť klásť hosťom rôzne otázky a cez krátke videá sa mladí prihovoria svojim rovesníkom. Chceme ich povzbudzovať k zapojeniu sa do života miestnych komunít cez odkazy na webové stránky spoločenstiev a organizácií, ktoré sa venujú mladým alebo s nimi dlhodobo pracujú. Cez pohľad sv. Jána Pavla II. chceme pomôcť mladým pochopiť zmysel života, pravý význam tela a sexuality spôsobom, ktorému budú rozumieť.

Máme v pláne vytvoriť databázu videí slovenských a zahraničných autorov, ktorí sa dlhé roky venujú témam ako hodnota človeka, povolanie k láske, kto som a prečo som tu, ako uchopiť dar sexuality. Na internete je na tieto témy tak veľa rôznych príspevkov, rôzneho obsahu, že mladý človek sa v ňom stráca a ostáva ešte viac zmätený. Máme túžbu ponúknuť platformu zdrojov, kde sa mládež bude môcť zorientovať a prijať pozvanie kráčať spoločne s podporou nielen rovesníkov, ale aj tých, ktorí majú väčšie skúsenosti a sú odborníkmi v rôznych oblastiach. Je pre nás dôležité, aby sa dostali k skutočne pravdivým a hodnotným odpovediam, pretože to má dopad na ich prežívanie a formovanie osobnosti. 

Potrebujeme motivovať mládež, aby využívala  svoje dary a talenty pre dobro spoločnosti. Chceme im dať priestor vytvoriť zmysluplné videá, aby cez svoju kreativitu a vlastnú skúsenosť oslovili svojich rovesníkov, a tak ich povzbudzovali k tomu, aby so svojimi ťažkosťami nezostali sami, ale vyhľadali pomoc, či už kamarátsku, duchovnú alebo odbornú. 

Ak aj Vy túžite pomôcť mladým zorientovať sa v týchto dôležitých témach, vytvoriť bezpečný priestor, kde budú môcť nachádzať odpovede na svoje otázky a podporiť potenciál, ktorý v sebe majú, tak budeme veľmi vďační za každý dar. Spoločne môžeme mládeži pomáhať prekonávať prekážky na ceste životom. 

Ďakujeme za všetky Vaše dary a podporu.

Kto za kampaňou stojí?

Po obsahovej stránke za projektom stojí Eva Sýkorová, M.A., ktorej srdce mladého človeka nie je ľahostajné. Práci s mladými sa venovala aj v rámci spoločenstva MaranaTha, ktorého je členkou. Je autorkou virtuálnej konferencie pre ženy v spolupráci so zahraničnými hosťami. Posledné tri roky strávila štúdiom manželstva a rodiny a formáciou cez katechézy Jána Pavla II. 

https://krasazeny.maranathapo.sk/sk/virtualna-konferencia/

Kvalitné vizuálne prevedenie videí, ako aj chod stránky zabezpečí Calmfox Family, manželský pár, ktorý vystupuje na sociálnych sieťach. Venujú sa témam cestovanie (s deťmi), Boh a rodina, ktorými chcú obohatiť nielen mladých ľudí. Vďaka tomu majú skúsenosť s prácou a propagáciou na sociálnych sieťach. Svoj obsah uverejňujú aj na blogu. Taktiež sa venovali práci s mladými v spoločenstve MaranaTha, ale aj mimo neho.

https://www.calmfoxfamily.sk/calmfoxfamily/

Tento projekt vznikol v spolupráci s OZ V.I.A.C., Alfa Slovensko a podporou Misijnej školy Karola Wojtylu. 

Alfa Slovensko je nezisková organizácia, ktorá sa venuje duchovnej formácii mládeží a rodinám. Organizuje Alfa kurzy, ktorých cieľom je spoločné hľadanie odpovedí na otázky týkajúce sa zmyslu života a viery. Tiež organizuje kurzy pre manželov a rodičov. 

www.alfakurzy.sk

www.manzelskevecery.sk

 OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Naším poslaním podľa motta „Najvyšší level pre každého“ je sprevádzanie a podpora mladých ľudí, aby spoznali seba v Božom svetle a vydali zo seba to najlepšie na Božiu slávu a dobro druhých.

https://www.ozviac.sk/

https://www.facebook.com/ozviac

Misijná škola Karola Wojtylu (MŠKW) je občianske združenie, ktorého hlavným poslaním je podľa vzoru života a diela Karola Wojtylu zrozumiteľným jazykom približovať ľuďom rôzneho veku a životného stavu učenie Katolíckej cirkvi vo svojej plnosti, a tým prispievať k rozvoju kultúry a spoločnosti.

https://mskw.sk/sk/

Na čo získané peniaze použijeme?

V prvej fáze chceme dokončiť webstránku sidarom.sk, na ktorej už dlhšiu dobu ako dobrovoľníci pracujeme. Získané prostriedky nám pomôžu urýchliť spustenie webstránky, zabezpečiť jej dlhodobý chod a propagáciu medzi mládežou a mládežníckymi organizáciami. 

Ak sa nám podarí získať 2500 eur, plánujeme vytvoriť sériu diskusných video relácií, kde mládež bude môcť otvorene klásť rôzne otázky k daným témam. Prostredníctvom video relácií im chceme dať priestor adresovať otázky tým, ktorí majú viac skúseností: kňazom, rodičom, animátorom pracujúcim s mládežou, psychológom, odborníkom…

Finančné prostriedky použijeme na pokrytie nákladov ako je základné vybavenie štúdia, technické zabezpečenie, produkcia, prenájom priestorov a čiastočné pokrytie režijných nákladov. 

Ak sa podarí získať 3500 eur, vytvoríme krátke videá, do ktorých bude mládež priamo zapojená cez miestne komunity a spoločenstvá. V nich budú vykreslené rôzne oblasti, s ktorými dnešný mladý človek bojuje, a svedectvá o tom, ako je možné sa s nimi vysporiadať. 

Finančné prostriedky použijeme na tvorbu scenárov, réžiu, krátkych videí a marketing, aby sme vytvorený obsah umiestnený na webstránke sidarom.sk sprostredkovali, čo najväčšej skupine ľudí na Slovensku.

Ak by sa nám vďaka Vašej štedrosti podarilo získať viac prostriedkov, ako je požadovaná suma 3500 eur, použijeme ich na marketing a zapojenie viacerých organizácií, spoločenstiev a škôl do spolupráce, aby sa mohol hodnotný obsah pre mládež šíriť ďalej. 

Ďakujeme za Vašu podporu!

Do you want to leave a message for the project creator?

To view or add a message, you must be logged in on Facebook and have third-party cookies enabled in your browser.

News

29. 5. 2023 21:12

Kto bude obdarovaný?

Milý darcovia a darkyne, pomaly sa blížime k polovici kampane a stále sme nedosiahli druhý míľnik, ani 50% z celkovej sumy 😕.

Chceme vás preto poprosiť o zdieľanie a preposlanie linku na našu kampaň vašim známym a priateľom. Ak dosiahneme v najbližších dňoch minimálne 50%, tak vás aj darcov, ktorí prispejú sumou viac ako 20€ zaradíme do súťaže o tri krásne hrnčeky s textom SI DAROM PRE TENTO SVET. Hrnčeky si môžete pozrieť v obrázkoch kampane. Veríme, že sa spolu posunieme a už vopred vám ĎAKUJEME! 👍

22. 5. 2023 8:19

Prvý míľnik pokorený

Milí darcovia a darkyne, aj vďaka vašej podpore sme dosiahli prvý míľnik. Ste pre nás darom! Ďakujeme a pokračujeme ďalej. Budeme vďační za každé zdieľanie a pomoc, ktorá nám pomôže zrealizovať tento projekt pre mladých. 

O akých témach chceme s mladými ľuďmi otvorene hovoriť?

Realizáciou tohto projektu chceme pomôcť mladým, predovšetkým tínedžerom, zorientovať sa v dôležitých otázkach ako: prečo som tu? Aký zmysel má môj život? Kým som? Čo je to láska? Čo znamená byť mužom, ženou? Prečo prežívam samotu? Má zmysel bojovať so žiadostivosťou a závislosťou? Ako uspokojiť prázdnotu a túžby, ktoré mám. Ako zvládať sexualitu? Ako sa zorientovať v tom, čo ponúka svet? Je manželstvo už iba prežitok? a mnoho iných.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Dobrosrdečný darca
25 €  •  3. 6. 2023 17:36
Dobrosrdečný darca
80 €  •  1. 6. 2023 10:19
Veľkorysý darca
10 €  •  29. 5. 2023 10:19
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  29. 5. 2023 10:17
Štedrý darca
25 €  •  24. 5. 2023 23:34
Dobrosrdečný darca
25 €  •  23. 5. 2023 15:48
Dobročiný Darca
25 €  •  22. 5. 2023 8:43
Darca, ktorý je za každú dobrost
200 €  •  21. 5. 2023 19:22
Dobrosrdečný darca
25 €  •  21. 5. 2023 9:00
Veľkorysý darca
25 €  •  19. 5. 2023 15:58
Štedrý darca
25 €  •  19. 5. 2023 15:53
Milý darca
15 €  •  18. 5. 2023 22:09
Láskavý darca
50 €  •  18. 5. 2023 12:17
Dobročiný Darca
100 €  •  17. 5. 2023 21:45
Dobrosrdečný darca
10 €  •  17. 5. 2023 17:36
Veľkorysý darca
25 €  •  17. 5. 2023 17:07
Milý darca
50 €  •  17. 5. 2023 12:30
Veľkorysý darca
80 €  •  17. 5. 2023 10:12
Veľkorysý darca
3 €  •  17. 5. 2023 9:54
Dobročiný Darca
100 €  •  17. 5. 2023 8:52
Láskavý darca
20 €  •  16. 5. 2023 23:11
Dobročiný Darca
25 €  •  16. 5. 2023 7:40
Darca, ktorý je za každú dobrost
30 €  •  15. 5. 2023 22:21
Láskavý darca
50 €  •  15. 5. 2023 21:33
Veľkorysý darca
10 €  •  15. 5. 2023 20:26
Láskavý darca
25 €  •  15. 5. 2023 19:42
Štedrý darca
25 €  •  15. 5. 2023 18:43
Dobročiný Darca
50 €  •  15. 5. 2023 12:31
Láskavý darca
10 €  •  15. 5. 2023 11:57
Dobrosrdečný darca
3 €  •  14. 5. 2023 10:43
Dobrosrdečný darca
50 €  •  13. 5. 2023 11:15
Dobrosrdečný darca
25 €  •  12. 5. 2023 14:02
Štedrý darca
20 €  •  12. 5. 2023 13:22

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, ikdyž se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Messages

Dobrosrdečný darca
25 €  •  3. 6. 2023 17:36
Dobrosrdečný darca
80 €  •  1. 6. 2023 10:19
Veľkorysý darca
10 €  •  29. 5. 2023 10:19
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  29. 5. 2023 10:17
Štedrý darca
25 €  •  24. 5. 2023 23:34
Dobrosrdečný darca
25 €  •  23. 5. 2023 15:48
Dobročiný Darca
25 €  •  22. 5. 2023 8:43
Darca, ktorý je za každú dobrost
200 €  •  21. 5. 2023 19:22

Other contributors

Do you want to create a project or a story?

Start collecting