Darcovská výzva ukončená:

Optics for Georgian (international) legion in Ukraine for Miriams birthday

Získaných 0 € 105 €
1 000 €
Optics for Georgian (international) legion in Ukraine for Miriams birthday
4 darcovia
Celkom sa zapojilo
26,25 €
Priemerná výška daru
35 €
Najvyšší dar
Viac o tejto výzve

Optics for Georgian (international) legion in Ukraine for Miriams birthday

Získaných 0 € 105 €
1 000 €
Zakladateľ
Miriam Zabuďková & Erik Rakic
Dátum pridania
22. 2. 2023

Optics, ok, but why for Georgian Legion?

 I would like to spread the fact that the war in UA is just a continuation of Putins „Soviet reunion“ dream, reached by destabilizing neighboring regions of neighboring countries. The same thing he is doing to UA, he has done to Georgia in 2008 (Abkhazia and South Osetia), just the West did not respond at all. Georgia was too far for us. Then in 2014, already in Ukraine, Krym was annexed. Again, the west posed some sanctions, but basically, Putin was standing unopposed, and these neighboring regions were left as a snack of him. Im glad we are changing this now.

Georgians know very well, that the invasion of Ukraine is also their fight, because if UA wins, this might be a light in a tunnel for them to join normal, peaceful life, without external aggressor destabilising internal politics.

We might not have been informed enough to be interested before, but we are now. 

Why are so many foreign combatants, not just Georgians, fighting Russians in Ukraine? https://www.youtube.com/watch?v=3Ge5-ISJUjU&ab_channel=TVPWorld


Kto kampaň organizuje?

For English, click here 
(You can also switch to English in the upper right corner)

Слава Україні!

Volám sa Erik, s pomocou viacerých priateľov som organizoval výzvu Podporte kúpu dronu pre Gruzínsku národnú légiu na Ukrajine. 

https://www.donio.sk/podporte-kupu-dronu-pre-gruzinsku-legiu-bojujucu-na-ukrajine

Najmä vďaka vašej obrovskej podpore sa nám podarilo zabezpečiť a diskrétne doručiť na frontovú líniu dron. Všetky navyše získané zdroje sme investovali do ďalšieho príslušenstva podľa potrieb jednotiek Gruzínskej národnej légie. 

Okrem tejto výzvy sa snažím pomáhať rôznymi spôsobmi od prvého dňa vojny. 

Som však presvedčený, že len humanitárna pomoc nestačí. Každou  ďalšou priamou pomocou Ozbrojeným silám Ukrajiny (ZSU) a ich jednotkám a obrancom je bližšie deň, keď Ukrajina bude slobodnou zemou bez prítomnosti okupantov.

Komu pomôžeme?

Obrancovia na frontovej línii bojujú nielen proti okupantom, ale aj proti komplikovanej logistike a zásobovaniu. Radi by sme im preto opäť pomohli a s vašou pomocou im zabezpečili a doručili potrebné vybavenie, ktoré si priamo vyžiadali.

Táto výzva opäť slúži na pomoc Gruzínskej národnej légii, v ktorej za Ukrajinu bojuje okrem Gruzíncov aj veľa iných národností. Jednotka vznikla v roku 2014 a od roku 2016 bola začlenená do Ozbrojených síl Ukrajiny. Jednotka sa zúčastnila bojov od prvých dní invázie – bojovala v bitke pri letisku Antonov (tiež známej ako bitke pri Hostomeli). O jednotke sa dozviete viac na:

https://georgianlegion.com.ua/

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Peniaze z výzvy budú použité na zakúpenie 5 kusov špičkovej optiky Trijicon Acog 4×32 RMR red dot TA31RMR, podľa špecifikácií konzultovaných priamo s veliacimi dôstojníkmi Gruzínskej národnej légie. Optiky doručíme jednotke tak, ako sme jej doručili dron z predošlej výzvy. 

V prípade, že sa vďaka vám vyzbiera viac zdrojov, zakúpime samozrejme viac optík.

Героям слава!

Help provide optics for the Georgian Legion fighting in Ukraine

Who organizes the campaign

My name is Erik. With the help of several friends, I organized the appeal to support the purchase of a drone for the Georgian National Legion in Ukraine.

https://www.donio.sk/podporte-kupu-dronu-pre-gruzinsku-legiu-bojujucu-na-ukrajine

Thanks to your tremendous support, we could secure and discreetly deliver a drone to the front line. We have invested all the additional resources obtained in other equipment according to the needs of the units of the Georgian National Legion.

I have been helping in various ways since the first day of the war.

However, I am convinced that more than humanitarian aid is needed. Each additional direct aid to the Armed Forces of Ukraine (ZSU) and their units and defenders is closer to the day Ukraine will be free without occupiers.

Who will we help?

The defenders on the front line fight not only against the occupiers but also against complicated logistics and supply. We would like to help them again and secure and deliver the necessary equipment that they directly requested.

This call again serves to help the Georgian National Legion, in which, in addition to Georgians, many other nationalities fight for Ukraine. This unit was created in 2014 and, since 2016, has been integrated into the Armed Forces of Ukraine. The regiment took part in the fighting from the first days of the invasion – it fought in the Battle of Antonov Airfield (also known as the Battle of Hostomeli). Learn more about the unit at:

https://georgianlegion.com.ua/

How exactly will the money from this campaign be used?

Funds from the challenge will be used to purchase five pieces of top-of-the-line Trijicon Acog 4×32 RMR red dot TA31RMR optics, according to specifications consulted directly with the commanding officers of the Georgia National Legion. We will deliver the optics to the unit like we delivered the drone from the last challenge.

If more resources are collected thanks to you, we will, of course, purchase more optics.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Darca, ktorý je za každú dobrost
15 €  •  23. 3. 2023 10:58
Láskavý darca
30 €  •  22. 2. 2023 12:02
Láskavý darca
35 €  •  22. 2. 2023 11:34
Milý darca
25 €  •  22. 2. 2023 10:32

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.