Súdržnosť na Slovensku: Čo drží krajinu pokope a na čom sa rozpadá?

Získaných 0 € 2 459 €
7 000 €
22 dní
do ukončenia
Zakladateľ
DEKK Inštitút
Dátum pridania
15. 5. 2023

Príbeh knihy: Z pdf-ka pre pár expertov – skutočná kniha pre všetkých

TU si môžete pozrieť video, v ktorom predstavujeme knihu.

tl;dr

Táto kniha vám priblíži tému (ne)dôvery a kmeňovej mentality na Slovensku a jej kúpou podporíte ďalší výskum súdržnosti.

Sociálna kohézia na Slovensku dlhodobo stagnuje, v niekorých oblastiach našej spoločnosti aj dokázateľne eroduje. Ak nezačneme s jej regneráciou, bude klesajúca kohézia zhoršovať všetky krízy, ktorým budeme ako krajina čeliť.

Táto kniha nám má pomôcť vysvetliť a vyčísliť, ako funguje súdržnosť vo všeobecnosti a čo ju na Slovensku rozkladá (ale občas aj regeneruje). Nemáme riešenie na krízu dôvery a polarizáciu. Prvým krokom je však pochopiť, čo presne sa deje, a následne dať relevantné informácie a nástroje tým, ktorí rozhodujú. Rovnako totiž postupovali krajiny, ktoré to nakoniec zvládli.

Toto je náš príspevok a prvý krok na dlhej ceste, na konci ktorej chceme nórsku kohéziu estónskou rýchlosťou. Bez vás ale nemáme šancu! Podporte vydanie knihy – podporíte sebapoznanie Slovenska. 

__________________________________________

Pôvodne sme zamýšľali vytvoriť štúdiu pre úzky okruh expertov, ktorá by mapovala príčiny (ne)dôvery v slovenskej spoločnosti. Ako sme sa však do tejto témy postupne ponárali, zistili sme, že pôjde skôr o mozaiku faktorov z viacerých oblastí života a histórie Slovenska.

Z pôvodne akademickej práce pre zopár expertov tak vznikla publikácia, o ktorú prejavili záujem rôzni spoločenskí aktéri – odborníci pracujúci pre štát, akademici, novinári aj širšia verejnosť. Bol to moment, ktorý nás prekvapil a potešil. Ukázal totiž, že ľuďom na spoločnom fungovaní v našej krajine i na Slovensku samotnom v nemalej miere záleží.

Spoločenskú súdržnosť ovplyvňuje veľké množstvo faktorov. Súdržnosť, či inak sociálna kohézia, sa dá zjednodušene popísať ako miera dôvery v rámci skupiny – na medziľudskej (horizontálnej) aj inštitucionálnej (vertikálnej) úrovni. Erózia súdržnosti ide ruka v ruke s rozpadom kolektívnej identity. Dôsledkom je oslabovanie miestnych autorít i štátnych inštitúcií, čo následne prehlbuje rozpad schopnosti našej spoločnosti spolupracovať a reagovať na krízy. 

Cieľom knihy Súdržnosť na Slovensku: Čo drží krajinu pokope a na čom sa rozpadá? je otvoriť na Slovensku diskusiu o témach dôvery, patriotizmu a spoločenskej súdržnosti v našej krajine. Kniha chce slúžiť všetkým, ktorí vnímajú tému súdržnosti v našej spoločnosti ako dôležitú: rôznym útvarom štátnej správy, policy-makerom, akadémii, médiám aj širšej občianskej spoločnosti.

Aktuálne sme spustili crowdfunding na prvú knihu z edície Mozaika kohézie.

V publikácii nájdete 16 príspevkov od 20 autorov na 367 stranách pútavého textu. Sú medzi nimi 13 vedci zo slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, Univerzity Karlovej v Prahe, University of Cambridge v UK a University of Agder v Nórsku a 7 takzvaných „experts by experience“, teda odborníkov, ktorí z povahy svojho praktického zamestnania – napríklad integrácia cudzincov, dizajnovanie estónskeho plánu kolektívnej identity, decentralizácia štátu alebo velenie Ozbrojeným silám SR – majú vhľad do problematiky týkajúcej sa spoločenskej kohézie a dôvery.

Obsah knihy
Akademická časť:

1. Trendy (ne)dôvery na Slovensku
Pavol Kosnáč, DEKK Inštitút a Karlova univerzita
Hugo Gloss, DEKK Inštitút a Karlova univerzita

2. Sociálna kohézia v sociologickej a psychologickej perspektíve
Justin E. Lane, CulturePulse
LeRon Shults, University of Agder

3. Emócie a spoločenská súdržnosť
Samuel Žilinčík, Masarykova Univerzita, víťaz prestížnej britskej súťaže Royal United Services Institute

4. Dôvera ako základný pilier sociálnej súdržnosti
Marianna Mrva, Sociologický ústav SAV
Roman Džambazovič, Filozofická fakulta UK

5. Sociálna kohézia na Slovensku z pohľadu historika
Roman Holec, Historický ústav SAV

6. Sociálna kohézia a nacionalizmus
Ladislav (László) Vörös, Historický ústav SAV

7. Spoločenská súdržnosť na Slovensku počas modernizácie a úloha spolkov
Elena Mannová, Historický ústav SAV

8. Správa o stave kohézie na Slovensku
Marína Zavacká, Historický ústav SAV

9. Elity a sociálna kohézia na Slovensku
Soňa Szomolányi, Filozofická fakulta UK

10. Katolíci a sociálna kohézia na Slovensku: Historická (seba)viktimizácia a historická (seba)reflexia
Agáta Šústová Drelová, Historický ústav SAV

Experti z praxe:

11. Historické korene slovenskej rusofílie, jej dôsledky a možné riešenia
Daniel Šmihula, diplomat a politológ

12. Cesta k sociálnej súdržnosti: Estónska skúsenosť
Marianna Makarova, Poradkyňa Úradu vlády Estónska pre strategickú komunikáciu

13. Spravovanie štátu a sociálna súdržnosť
Viktor Nižňanský, Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o.

14. Integrácia cudzincov a cudziniek po slovensky
Michaela Pobudová, MAREENA, o. z.
Marta Králiková, MAREENA, o. z.

15. Prierez vývojom dôvery k vláde na Slovensku v rokoch 1990 až 2023
Martin Slosiarik, Agentúra FOCUS

16. Je Slovensko zraniteľné? Armáda a patriotizmus
gen. Daniel Zmeko, Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR

Takto sme knihu uviedli do života:

Vo štvrtok 4. mája sme knihu predstavili verejnosti. Všetky dostupné výtlačky sa v okamihu rozobrali. Akcia bola veľmi príjemná. Bolo radosťou sledovať, ako sa rôzne svety i generácie na mieste konštruktívne prelínajú a spoločne živo diskutujú. Vzťah ku krajine zrejme spája :)

Aj na základe reakcií prítomných, ktorí nás povzbudili pripraviť dotlač, vieme, že záujem o knihu existuje. Dnes by sme ju radi posunuli širšej spoločnosti.

Kto za kampaňou stojí?

DEKK Inštitút je nezávislá výskumná organizácia, ktorá vznikla začiatkom roka 2020 z iniciatívy niekoľkých mladých vedcov, študentov a humanitárnych pracovníkov. Motívom vzniku je záujem o skúmanie spoločnosti a zdieľaná skúsenosť zakladajúcich členov z prostredia konfliktov, zdravotníckych projektov a utečeneckých táborov krajín Blízkeho východu, juhovýchodnej Ázie a Afriky. Tam si tvrdým spôsobom uvedomili dve veci: dobre fungujúca spoločnosť vyžaduje starostlivosť a pokojnú osobnú angažovanosť svojich členov; a napriek všetkým oblastiam oprávnenej kritiky nám je na Slovensku stále veľmi dobre. Chceme prispieť svojou troškou, aby to tak aj zostalo.

Dlhodobou víziou DEKK Inštitútu je pochopenie problému rozpadu a regenerácie sociálnej kohézie na Slovensku a v Európe. Prvým krokom je kvalitné a komplexné zmapovanie spoločenskej situácie prostredníctvom dostupnosti kvalitných dát a následné sprístupnenie daných dát zástupcom akadémie, štátnej správy, občianskej spoločnosti a odbornej verejnosti ľahko dostupným a intuitívnym spôsobom. Kniha „Súdržnosť na Slovensku“ je súčasťou tejto snahy.

Ako použijeme Váš príspevok?

Vďaka našim partnerom sme pokryli 70% z reálnych nákladov na knihu a podarilo sa nám vytlačiť 100 kusov, z ktorých väčšina je však určená našim partnerom a donorom. Radi by sme našu knihu, ktorá obsahuje podnetné vhľady expertov k téme sociálnej kohézie, dostali do knižníc všetkých vysokých škôl na Slovensku a tiež do relevantných štátnych inštitúcií, ktoré sa podieľajú na dizajnovaní národných politík a stratégií. 

Potrebujeme pokryť časť nákladov spojených s grafickým spracovaním publikácie, zalomením textu aj samotnou tlačou ďalších kusov knihy

Prostriedky získané nad rámec cieľovej sumy kampane použijeme na pokračovanie výskumu kohézie (v roku 2024 chceme zbierať 8. vlnu prieskumu World Values Survey, aby Slovensko nevypadlo z dátovej mapy sveta). Zároveň chceme podporovať ďalší rozvoj bezplatného verejného analytického nástroja, ktorý DEKK predstavil spolu s knihou. A v neposlednom rade využijeme vašu podporu na štipendiá pre ďalšiu generáciu talentovaných stážistov, ktorí nám s prácou pomáhajú.

Ďakujeme.

www.dekk.sk

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Láskavý darca
60 €  •  8. 6. 2023 18:38
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  8. 6. 2023 14:52
Veľkorysý darca
25 €  •  7. 6. 2023 18:11
Štedrý darca
35 €  •  7. 6. 2023 13:57
Láskavý darca
25 €  •  6. 6. 2023 19:43
Darca, ktorý je za každú dobrost
35 €  •  6. 6. 2023 15:33
Milý darca
35 €  •  6. 6. 2023 10:31
Dobrosrdečný darca
27 €  •  6. 6. 2023 9:45
Dobrosrdečný darca
25 €  •  5. 6. 2023 8:06
Láskavý darca
50 €  •  4. 6. 2023 11:39
Dobrosrdečný darca
60 €  •  3. 6. 2023 18:42
Veľkorysý darca
25 €  •  3. 6. 2023 8:43
Štedrý darca
30 €  •  3. 6. 2023 6:39
Milý darca
25 €  •  3. 6. 2023 6:37
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  1. 6. 2023 21:14
Milý darca
25 €  •  1. 6. 2023 15:48
Láskavý darca
35 €  •  31. 5. 2023 14:50
Láskavý darca
25 €  •  31. 5. 2023 12:17
Veľkorysý darca
25 €  •  30. 5. 2023 21:50
Štedrý darca
25 €  •  30. 5. 2023 15:08
Darca, ktorý je za každú dobrost
27 €  •  29. 5. 2023 17:48
Veľkorysý darca
25 €  •  28. 5. 2023 21:07
Matúš Ď.
25 €  •  28. 5. 2023 19:24
Mám z vás radosť.
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  27. 5. 2023 22:06
Štedrý darca
25 €  •  27. 5. 2023 11:29
Štedrý darca
25 €  •  26. 5. 2023 16:27
Milý darca
25 €  •  26. 5. 2023 12:03
Láskavý darca
30 €  •  26. 5. 2023 9:11
Dobrosrdečný darca
25 €  •  25. 5. 2023 19:58
Veľkorysý darca
25 €  •  25. 5. 2023 18:37
Milý darca
30 €  •  25. 5. 2023 16:07
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  24. 5. 2023 22:15
Dobrosrdečný darca
25 €  •  23. 5. 2023 22:40
Dobrosrdečný darca
50 €  •  23. 5. 2023 20:02
Láskavý darca
15 €  •  23. 5. 2023 13:00
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  23. 5. 2023 10:58
Veľkorysý darca
25 €  •  23. 5. 2023 10:28
Milý darca
40 €  •  23. 5. 2023 6:13
Láskavý darca
25 €  •  22. 5. 2023 15:33
Dobrosrdečný darca
75 €  •  22. 5. 2023 11:18
Dobrosrdečný darca
25 €  •  22. 5. 2023 9:14
Štedrý darca
25 €  •  22. 5. 2023 9:07
Patriotka nielen počas hokeja
60 €  •  21. 5. 2023 22:56
Polarizácia nám už ide, teraz by sme mohli skúsiť tú súdržnosť. Vďaka za vašu prácu! (O tričkách nehovoriac). :)
Lucia Paskova
100 €  •  21. 5. 2023 22:02
Veľmi sa teším na knihu, ďakujem za to čo robíte.
Dobrosrdečný darca
60 €  •  21. 5. 2023 18:42
Dobrosrdečný darca
25 €  •  21. 5. 2023 18:19
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  21. 5. 2023 12:28
Milý darca
25 €  •  21. 5. 2023 7:54
Láskavý darca
25 €  •  20. 5. 2023 15:52
Dobrosrdečný darca
35 €  •  20. 5. 2023 9:26
Milý darca
60 €  •  19. 5. 2023 18:08
Kniha a tricko - holiday package :-)
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  19. 5. 2023 16:57
Darca, ktorý je za každú dobrost
30 €  •  18. 5. 2023 21:16
Štedrý darca
25 €  •  18. 5. 2023 20:19
Štedrý darca
25 €  •  18. 5. 2023 10:08
Dobrosrdečný darca
35 €  •  18. 5. 2023 9:44
Štedrý darca
25 €  •  17. 5. 2023 21:18
Anonym
60 €  •  17. 5. 2023 20:10
Tie tričká sa mi rátajú :-)
Martin B.
25 €  •  17. 5. 2023 14:31
Super projekt!
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  17. 5. 2023 13:52
Veľkorysý darca
50 €  •  17. 5. 2023 12:13
Láskavý darca
25 €  •  17. 5. 2023 11:29
Štedrý darca
60 €  •  17. 5. 2023 10:00
Láskavý darca
25 €  •  17. 5. 2023 9:59
Milý darca
25 €  •  17. 5. 2023 9:27
Láskavý darca
20 €  •  17. 5. 2023 8:50
Štedrý darca
30 €  •  17. 5. 2023 8:43
Dobrosrdečný darca
30 €  •  16. 5. 2023 23:51
Dobrosrdečný darca
25 €  •  16. 5. 2023 22:59
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  16. 5. 2023 21:42
Dobrosrdečný darca
60 €  •  16. 5. 2023 20:50
Láskavý darca
60 €  •  16. 5. 2023 20:33
Milý darca
25 €  •  16. 5. 2023 12:37

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Vyberte si odmenu

Dobrá práca, len tak ďalej!
Prispejte 5 € a viac

Dobrá práca, len tak ďalej!

Symbolické uznanie dobrej práce, bez nároku na odmenu. Môžeme o niečo lepšie odmeniť stážistov alebo si dovoliť kafe :-)

Kniha "Súdržnosť na Slovensku"
Prispejte 25 € a viac

Kniha „Súdržnosť na Slovensku“

1 ks knihy „Súdržnosť na Slovensku: Čo drží krajinu pokope a na čom sa rozpadá?“ v slovenskom jazyku.

Kniha "Social Cohesion in Slovakia"
Prispejte 35 € a viac

Kniha „Social Cohesion in Slovakia“

1 book „Cohesion in Slovakia: What holds the country together and what tears it apart?“ (in English).

This book has the same contents as the book „Súdržnosť na Slovensku“, while 12 out of 16 chapters originally written in Slovak are translated into English. The other 4 are originally written in English.

Smart & Casual
Prispejte 60 € a viac

Smart & Casual

1 ks knihy „Súdržnosť na Slovensku“
1 ks tričko Dialóg – jediná alternatíva k vojne

Ohľadom veľkosti a farby sa Vám ozveme po ukončení kampane :)

Adoptuj si svoje ministerstvo / univerzitu
Prispejte 159 € a viac

Adoptuj si svoje ministerstvo / univerzitu

1 ks knihy „Súdržnosť na Slovensku: Čo drží krajinu pokope a na čom sa rozpadá?“ odovzdáme štátnemu úradu, aj s návštevou a príkladovou mikroanalýzou, ako sa kohézia týka ich rezortu. Prioritizujeme analytické útvary ministerstiev, ktorých je celkovo 14.

Ak sa nazbiera „adopcií“ viac, radi to zopakujeme  aj na iných úradoch a vedeckých pracoviskách, z ktorých nektoré už prejavili záujem, s prihliadnutím k ich potrebám.

Odmena pokryje cenu knihy a časť času, energie a zdrojov ktoré pôjdu do prípravy ukážkových mikroanalýz relevantných pre daný rezort.

Príklad: Ak stúpa kohézia, stúpa výťažnosť daní. Spracujeme mikroanalýzu ktorá to demonštruje aj so všetkými podkladmi, aby mohla byť analýza rozpracovaná relevantným pracoviskom.

Návštevu absolvujeme v priebehu 1 roka.

Mikrogrant a brunch
Prispejte 500 € a viac

Mikrogrant a brunch

DEKK Inštitút žije čiastočne z grantov a čiastočne z nadšenia. To v praxi znamená, že má často peniaze na výskum, ale nie na ľudí.

Príklad: grantová agentúra podporí prieskum, ako je práve World Values Survey alebo vývoj analytického nástroja ako Slovensko v Dátach, ale už nie jeho autorov, prekladateľov, vedeckých supervízorov…

Bude sa nám ľahšie dýchať.

Odmena

Do konca roka 2023 pozveme donora na brunch (neskoré výdatnejšie raňajky) a kafe s jedným alebo viacerými členmi DEKK-u v centre Bratislavy, trvajúci približne 1 hodinu. 

Chcem vedieť OVEĽA viac!
Prispejte 1 250 € a viac

Chcem vedieť OVEĽA viac!

Donor získa dve hodiny času výskumníkov DEKK-u, s ktorým môže naložiť, ako uzná za vhodné.

Pobaviť sa pri obede a drinku o najnovších výskumoch alebo cestách po zlyhávajúcich štátoch? Prednášku pre firmu? Výskumný seminár pre univerzitu? Určite sa dohodneme.

Odmena

Ponuka platí v rámci celého Slovenska do konca roka 2023. 

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu

Dobrá práca, len tak ďalej!
Prispejte 5 € a viac

Dobrá práca, len tak ďalej!

Symbolické uznanie dobrej práce, bez nároku na odmenu. Môžeme o niečo lepšie odmeniť stážistov alebo si dovoliť kafe :-)

Kniha "Súdržnosť na Slovensku"
Prispejte 25 € a viac

Kniha „Súdržnosť na Slovensku“

1 ks knihy „Súdržnosť na Slovensku: Čo drží krajinu pokope a na čom sa rozpadá?“ v slovenskom jazyku.

Kniha "Social Cohesion in Slovakia"
Prispejte 35 € a viac

Kniha „Social Cohesion in Slovakia“

1 book „Cohesion in Slovakia: What holds the country together and what tears it apart?“ (in English).

This book has the same contents as the book „Súdržnosť na Slovensku“, while 12 out of 16 chapters originally written in Slovak are translated into English. The other 4 are originally written in English.

Smart & Casual
Prispejte 60 € a viac

Smart & Casual

1 ks knihy „Súdržnosť na Slovensku“
1 ks tričko Dialóg – jediná alternatíva k vojne

Ohľadom veľkosti a farby sa Vám ozveme po ukončení kampane :)

Adoptuj si svoje ministerstvo / univerzitu
Prispejte 159 € a viac

Adoptuj si svoje ministerstvo / univerzitu

1 ks knihy „Súdržnosť na Slovensku: Čo drží krajinu pokope a na čom sa rozpadá?“ odovzdáme štátnemu úradu, aj s návštevou a príkladovou mikroanalýzou, ako sa kohézia týka ich rezortu. Prioritizujeme analytické útvary ministerstiev, ktorých je celkovo 14.

Ak sa nazbiera „adopcií“ viac, radi to zopakujeme  aj na iných úradoch a vedeckých pracoviskách, z ktorých nektoré už prejavili záujem, s prihliadnutím k ich potrebám.

Odmena pokryje cenu knihy a časť času, energie a zdrojov ktoré pôjdu do prípravy ukážkových mikroanalýz relevantných pre daný rezort.

Príklad: Ak stúpa kohézia, stúpa výťažnosť daní. Spracujeme mikroanalýzu ktorá to demonštruje aj so všetkými podkladmi, aby mohla byť analýza rozpracovaná relevantným pracoviskom.

Návštevu absolvujeme v priebehu 1 roka.

Mikrogrant a brunch
Prispejte 500 € a viac

Mikrogrant a brunch

DEKK Inštitút žije čiastočne z grantov a čiastočne z nadšenia. To v praxi znamená, že má často peniaze na výskum, ale nie na ľudí.

Príklad: grantová agentúra podporí prieskum, ako je práve World Values Survey alebo vývoj analytického nástroja ako Slovensko v Dátach, ale už nie jeho autorov, prekladateľov, vedeckých supervízorov…

Bude sa nám ľahšie dýchať.

Odmena

Do konca roka 2023 pozveme donora na brunch (neskoré výdatnejšie raňajky) a kafe s jedným alebo viacerými členmi DEKK-u v centre Bratislavy, trvajúci približne 1 hodinu. 

Chcem vedieť OVEĽA viac!
Prispejte 1 250 € a viac

Chcem vedieť OVEĽA viac!

Donor získa dve hodiny času výskumníkov DEKK-u, s ktorým môže naložiť, ako uzná za vhodné.

Pobaviť sa pri obede a drinku o najnovších výskumoch alebo cestách po zlyhávajúcich štátoch? Prednášku pre firmu? Výskumný seminár pre univerzitu? Určite sa dohodneme.

Odmena

Ponuka platí v rámci celého Slovenska do konca roka 2023.