Pomôžte s LEAF Academy ukrajinským stredoškolákom na Slovensku

Získaných 0 € 835 €
od 15 darcov
33 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať
Dátum pridania
12. 4. 2022

Kto kampaň organizuje?

LEAF Academy je medzinárodná stredná internátna škola v Bratislave, ktorá funguje najmä vďaka štipendiám a darom donorov. Jednou z našich hodnôt je aj občianska angažovanosť. Od začiatku vojny na Ukrajine sa zapájame do rôznych humanitárnych aktivít a iniciatív pomoci ukrajinským utečencom, najmä študentom – stredoškolákom. Naši študenti a zamestnanci sú dobrovoľníkmi na hraniciach, podieľajú sa na občianskych protestoch, vypomáhajú v hotspotoch a v centrách humanitárnej pomoci alebo iným neziskovkám, učia ukrajinské deti… Ako škola pomáhame našim ukrajinským študentom a študentom z ďalších krajín postihnutých vojnou a ich rodinám. Do školy a na internát sme prijali viacerých študentov z Ukrajiny, pomáhame umiestňovať ukrajinských študentov do iných škôl alebo pomáhame týmto školám a ďalším neziskovkám s ich potrebami. A chceme pomáhať ešte viac!

LEAF Academy is an international boarding school in Bratislava, Slovakia. Since the beginning of the war in Ukraine, we have been involved in various humanitarian activities and initiatives to help Ukrainian refugees, especially high school students. Our students and staff volunteer at the Ukrainian borders, take part in civil protests, help in hotspots and humanitarian aid centers, help other nonprofits, or teach Ukrainian children… We help our Ukrainian students and students from other war-affected countries and their families as a school. We have placed several students from Ukraine in the school and at the residence, we are helping to place Ukrainian students in other schools or we are helping these schools and other nonprofits with their needs. And we want to help even more!

Komu pomôžeme?

Stredoškoláci, tínedžeri majú v dnešnom svete dosť problémov aj bez vojen. A ukrajinskí stredoškoláci dnes majú veľa ďalších veľkých problémov navyše… Už tisíce z nich sú aj medzi nami na Slovensku potom čo museli utiecť z Ukrajiny. Ocitli sa mimo domova, sami alebo len s mamami či súrodencami v cudzej krajine, bez znalosti jazyka, bez školy, náplne času, kamarátov či rovesníkov. Majú veľké obavy o tých, ktorých zanechali doma a o svoju vlastnú blízku i vzdialenejšiu budúcnosť. Sú tu, s osekanými snami, so strachom, s tým málom alebo s ničím čo si stihli zbaliť ale s traumami, ktoré si priniesli. Pomôžme spolu tým, ktorí sa ocitli na Slovensku a našu pomoc potrebujú tu a teraz!

High school students – teenagers have a lot of problems in today's world even without wars. Ukrainian high school students today are facing many other major problems in addition… They have found themselves away from home, alone or just with their mother or siblings, in a foreign country, without knowledge of the local language, without school or after school activities, without friends or peers. They are very worried about those they have left at home and about their own near and distant future. They are here in Slovakia, with no plans, just fears. Let's help those who are in Slovakia and they need our help now!

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Vyzbierané financie umožnia už počas týchto týždňov a do konca školského roku

 • Pokryť priebežné náklady našich súčasných študentov z Ukrajiny a z ďalších krajín postihnutých vojnou na Ukrajine
 • Pokryť náklady na ubytovanie, stravu a školské pomôcky a študijný program novoprijatých ukrajinských študentov
 • Pokryť náklady zážitkového a projektového vzdelávania našich študentov v rámci študentských podnikov a projektov zameraných na pomoc Ukrajine 
 • Pokryť náklady prebiehajúcich a pripravovaných projektov LEAF Academy pre ukrajinských stredoškolákov s ďalšími školami a neziskovými organizáciami v Bratislave a na Slovensku (napr. program materiálnej pomoci školám, projekt výučby anglického jazyka na školách s otvorenými triedami pre ukrajinských študentov, projekt rovesníckeho Buddies programu pre ukrajinských študentov)

Prostriedky nevyužité do konca školského roka umožnia

 • Ponúknuť miesta v našom medzinárodnom letnom kempe 2022 ukrajinským študentom
 • Poskytnúť miesta a štipendiá na štúdium na LEAF Academy viacerým študentom z Ukrajiny v školskom roku 2022/23

The funds raised will enable us during these weeks and until the end of the school year:

 • to cover the running costs of our current students from Ukraine and other countries affected by the war in Ukraine
 • to cover the costs of accommodation, meals, school supplies and study program for newly admitted Ukrainian students
 • to cover the costs of experiential and project learning of our students within their student enterprises and projects aimed at helping Ukraine
 • to cover the costs of LEAF Academy projects with other schools and non-profit organizations in Bratislava and Slovakia (e.g. material support for schools or English language teaching projects in classes that schools open for Ukrainian students as well as Buddies and peers programs)

The funds not used by the end of the school year will allow us

 • to offer places in our international summer camp 2022 to Ukrainian students
 • to provide places and scholarships to study at LEAF Academy to more students from Ukraine in the school year 2022/23
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  12. 5. 2022 22:24
Dobročiný Darca
5 €  •  12. 5. 2022 10:16
Veľkorysý darca
20 €  •  6. 5. 2022 1:51
Láskavý darca
50 €  •  2. 5. 2022 21:32
Veľkorysý darca
20 €  •  21. 4. 2022 20:23
Dobrosrdečný darca
20 €  •  20. 4. 2022 23:23
Veľkorysý darca
20 €  •  19. 4. 2022 22:43
Vladka B
20 €  •  13. 4. 2022 1:19
Robíte super veci, vďaka!
Štedrý darca
20 €  •  12. 4. 2022 19:49
Michal
20 €  •  12. 4. 2022 16:53
<3
Milý darca
20 €  •  12. 4. 2022 16:09
Dobrosrdečný darca
300 €  •  12. 4. 2022 16:07
Láskavý darca
150 €  •  12. 4. 2022 16:04
Štedrý darca
50 €  •  12. 4. 2022 12:19
Dobrosrdečný darca
20 €  •  12. 4. 2022 11:42

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Pridajte k tejto kampani Darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii. Odovzdávame vždy 100 % získanej sumy.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Buďte prvý, kto pridá Darcovskú výzvu


+ Pridať Darcovskú výzvu

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Odkazy

Vladka B
20 €  •  13. 4. 2022 1:19
Robíte super veci, vďaka!
Michal
20 €  •  12. 4. 2022 16:53
<3
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  12. 5. 2022 22:24
Dobročiný Darca
5 €  •  12. 5. 2022 10:16
Veľkorysý darca
20 €  •  6. 5. 2022 1:51
Láskavý darca
50 €  •  2. 5. 2022 21:32
Veľkorysý darca
20 €  •  21. 4. 2022 20:23
Dobrosrdečný darca
20 €  •  20. 4. 2022 23:23

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Napíšte nám