Úspešné získané dary:

Podporte vydanie knihy NAHLAS

Míľnik 1/2

pokryjeme náklady na zostavenie knihy, ilustrácie a grafickú prácu

Získaných 0 € 10 250 €
4 000 €

Míľnik 2/2

pokryjeme náklady aj na tlač knihy

Získaných 0 € 10 250 €
9 000 €
Podporte vydanie knihy NAHLAS
386 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
27 €
Priemerná výše daru
300 €
Najvyšší dar
28 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Podporte vydanie knihy NAHLAS

Míľnik 1/2

pokryjeme náklady na zostavenie knihy, ilustrácie a grafickú prácu

Získaných 0 € 10 250 €
4 000 €

Míľnik 2/2

pokryjeme náklady aj na tlač knihy

Získaných 0 € 10 250 €
9 000 €
Dátum pridania
11. 11. 2021
Posledná aktualita

Milé darkyne a darcovia

Keď sme sa rozhodli kampaň spustiť, tak sme veľmi dúfali, že vyzbierame aspoň časť cieľovej sumy. Vďaka vašej štedrosti sme nakoniec vyzbierali sumu, ktorá presiahla 10 200 €. Z vašich darov budeme teda schopné pokryť náklady nielen na zostavenie knihy, ilustrácie, grafickú prácu či jazykovú úpravu ale taktiež aj náklady na tlač. Veľmi sa z toho tešíme a už teraz plánujeme ako vydanie knihy čo najviac využiť v advokácii.

Kedy si budete môcť v schránke nájsť svoje darčeky?

Kniha pôjde do tlače v prvom štvrťroku 2022. Ostatné produkty (plátenná taška, print ilustrácie) budú do výroby zadané v januári 2022 a následne vám budú odoslané, o čom vás budeme informovať mailom. Ak ste si ako darček vybrali knihu a iný produkt zároveň, budú vám odoslané naraz, hneď ako bude kniha vytlačená. Na záver sa vám chceme ešte raz poďakovať. Veríme, že kampaň NAHLAS je iba jednou z mnohých iniciatív, ktoré vytvoria priestor na zdieľanie skúseností žien s prenatálnou stratou, interrupciou alebo traumatickým pôrodom. Veríme tiež, že kniha a príbehy v nej obsiahnuté, prispejú k formovaniu diskusie o témach, ktoré sa dotýkajú našich tiel, rozhodovania a osudov. Vydaním knihy NAHLAS táto iniciatíva pre nás nekončí.

Ak chcete dostávať aktuálne informácie o tom, aké aktivity plánujeme v najbližšej budúcnosti, prihláste sa do nášho newslettra: https://zenskekruhy.sk/newsletter/

Zo srdca Vám ďakujeme!

Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová zo Ženských kruhov

Zobraziť celú aktualitu ▼

NAHLAS: Intímne výpovede žien o dôležitosti rešpektu k ich telám a dušiam

Podporte vydanie zozbieraných svedectiev žien, ktoré opísali svoje prežívanie interrupcie, spontánneho potratu či traumatizujúceho pôrodu. Roky vnímame, že skúsenosti sú v týchto témach potláčané do úzadia a nedostávajú dostatočný priestor. V týchto dňoch pomyselný pohár pre mnohé z nás pretiekol. Chceme preto zverejniť príbehy o bolesti, hneve, strachu, neistote, bezmocnosti, láske, pokore, nádeji, odvahe, úľave či porozumení, ktoré spája solidarita s inými ženami. Tieto a mnohé ďalšie prežívania sú totiž skryté za paragrafmi, ktoré rozhodujú o našich telách.

Prečo vzniká kniha NAHLAS

Už niekoľko rokov uverejňujeme svedectvá žien, najmä o skúsenosti s pôrodom. V posledných týždňoch nám ženy začali samé od seba posielať príbehy o tom, za akých okolností sa rozhodli pre interrupciu alebo s akou zdravotnou starostlivosťou sa stretli pri spontánnom potrate. Tieto príbehy nám začali posielať potom, ako sa už nemohli mlčky prizerať diskusiám, ktoré prebiehajú v parlamente, v médiách a na sociálnych sieťach. K motiváciám a prežívaniu žien sa vyjadrujú politici, političky, publicisti, kňazi či odborná obec. V takýchto diskusiách však príbehy samotných žien nedostávali dostatočný priestor. Rozhodnutia v týchto témach majú dopady na životy žien a dotýkajú sa priamo ich tiel. V tejto knihe zaznejú slová žien NAHLAS.

Kniha od žien pre ženy vzniká preto, aby:

  • dala priestor ženám, ktoré chcú hovoriť o svojich skúsenostiach nahlas;
  • prispela do verejnej diskusie a ukázala, že skúsenosti žien sú rozmanité a tvoria súčasť unikátnych individuálnych osudov;
  • ukázala, že príbehy jednotlivých žien nemajú byť používané na popretie skúseností iných žien, naopak, môžu byť prejavom solidarity;
  • bola nápomocná ženám či ich blízkym, ktorí si práve prechádzajú podobnými životnými situáciami;
  • vytvorila možnosť na porozumenie a vcítenie sa pre ľudí, ktorí takúto skúsenosť nemajú a možno ani nikdy mať nebudú;
  • sa dostala do rúk každej poslankyne a poslanca, ktorí majú moc rozhodovať o našich životoch a možno si nevedia predstaviť, ako ich hlasovania ovplyvňujú životy konkrétnych žien.

Ako bude kniha vyzerať

Aktuálne zostavujeme príbehy, ktoré sa ženy rozhodli zdieľať s verejnosťou prostredníctvom knihy NAHLAS. Bude ich približne 20. Nemáme ambíciu pokryť všetky témy, ktoré sa týkajú reprodukcie. To by naša kniha musela mať bez preháňania stovky strán. Príbehy spája to, že sa bytostne dotýkajú osudov žien, ich tiel a prežívania. V knihe NAHLAS nájdete prerozprávané skúsenosti o nerešpektujúcom zaobchádzaní pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti či už pri pôrode, spontánnom potrate či v situácii, kedy sa ženy rozhodli pre interrupciu. Dočítate sa, ako prežívali napríklad to, keď boli ponechané bez dostatočných informácií, boli oddelené od svojich blízkych či nedostali podporu vo svojich voľbách. Nájdete tu príbeh ženy, ktorá chcela ukončiť tehotenstvo z dôvodu závažného poškodenia dieťaťa, príbeh ženy, ktorá sa vyrovnávala s interrupciou svojej sestry. Prečítate si o tom, ako sa cíti žena, ktorá spontánne potratila a pre systém je iba číslo v štatistike, príbeh o hlbokom zranení z pôrodu či o tom, aké zúfalstvo pociťuje matka, keď ju v nemocnici oddelia od jej bábätka.

Každý príbeh bude doplnený ilustráciou od Alexandry Just. O grafickú úpravu sa postará Dorota Hošovská. Bude to krásna knižka.

Kedy budete mať knižku a darčeky doma?

Nápad vydať knihu NAHLAS vznikol počas sledovania debát v parlamente k zákonom, ktoré sa snažia sťažiť dostupnosť interrupcií. Komunikujeme so ženami, ktoré sa rozhodli zdieľať svoj príbeh, čaká nás editorská práca, vytvorenie ilustrácii, grafická úprava celej knihy. Očakávame, že hotová kniha pôjde do tlače v prvom štvrťroku 2022. Chceme ju mať pripravenú do ďalšieho návrhu zákona, ktorý očakávame v priebehu nasledujúcich šesť mesiacov.

T‎ým, že podporíte tento projekt, nám pomôžete povedať poslancom a poslankyniam, čo je pre nás ženy dôležité a čím sa majú zaoberať namiesto prijímania zákonov, ktoré šikanujú ženy. 

Darčeky ako tašku s potlačou a print ilustrácie vám nestihneme poslať do vianoc. Budeme ich zasielať až v novom roku 2022. V prípade, že ste si vybrali knižku v taške alebo knižku s printom, tak vám ich zašleme spolu, keď bude kniha vytlačená. 

Kto za kampaňou stojí?

Ženské kruhy založili v roku 2011 ženy, ktorým záleží na kvalite zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie. Či už ide o starostlivosť počas tehotenstva, pôrodu alebo je poskytovaná ženám, ktoré prechádzajú spontánnym potratom alebo idú na interrupciu. Požadujeme, aby táto zdravotná starostlivosť bola vždy kvalitná, odborná a rešpektujúca. Roky sa na nás obracajú ženy, ktoré sa chcú podeliť so svojimi príbehmi z tehotenstva, pôrodu. Popisujú situácie, keď boli robené zásahy do ich tiel bez ich súhlasu alebo boli oddelené od svojich detí proti vlastnej vôli. Naše skúsenosti a skúsenosti žien, ktoré sa na Ženské kruhy obracajú, sú veľmi rôznorodé a pestré. Navzájom sa nevylučujú a vyjadrujú solidaritu medzi ženami. Neexistuje jedna univerzálna skúsenosť. Je to potreba rešpektu a podpory pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ženám, ktorá je univerzálna.

www.zenskekruhy.sk

Ženy, ktoré stoja za projektom:

Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová zo Ženských kruhov zbierajú príbehy a zodpovedajú za editorskú prácu.

Alexandra Just vytvorí ku každému príbehu jedinečnú ilustráciu.

Dorota Hošovká sa postará o grafickú úpravu textov a celého vizuálu knihy.

Vanda Hlaváčková a Nina Valentová nám pomáhajú s komunikáciou s verejnosťou a s kampaňou.

V neposlednom rade sú to ženy, ktorých osobné príbehy budete môcť spoznať. Všetky autorky nám dali súhlas so zaradením príbehu do knihy NAHLAS. 

Na čo získané peniaze použijme?

Potrebujeme financie na editorskú, redakčnú prácu, ilustrácie a grafickú úpravu a samozrejme na tlač.

Ak sa nám podarí získať: 

4 000 EUR – pokryjeme náklady na zostavenie knihy, ilustrácie
                         a grafickú prácu

9 000 EUR – pokryjeme náklady aj na tlač knih

Aktuality

Milé darkyne a darcovia

Keď sme sa rozhodli kampaň spustiť, tak sme veľmi dúfali, že vyzbierame aspoň časť cieľovej sumy. Vďaka vašej štedrosti sme nakoniec vyzbierali sumu, ktorá presiahla 10 200 €. Z vašich darov budeme teda schopné pokryť náklady nielen na zostavenie knihy, ilustrácie, grafickú prácu či jazykovú úpravu ale taktiež aj náklady na tlač. Veľmi sa z toho tešíme a už teraz plánujeme ako vydanie knihy čo najviac využiť v advokácii.

Kedy si budete môcť v schránke nájsť svoje darčeky?

Kniha pôjde do tlače v prvom štvrťroku 2022. Ostatné produkty (plátenná taška, print ilustrácie) budú do výroby zadané v januári 2022 a následne vám budú odoslané, o čom vás budeme informovať mailom. Ak ste si ako darček vybrali knihu a iný produkt zároveň, budú vám odoslané naraz, hneď ako bude kniha vytlačená. Na záver sa vám chceme ešte raz poďakovať. Veríme, že kampaň NAHLAS je iba jednou z mnohých iniciatív, ktoré vytvoria priestor na zdieľanie skúseností žien s prenatálnou stratou, interrupciou alebo traumatickým pôrodom. Veríme tiež, že kniha a príbehy v nej obsiahnuté, prispejú k formovaniu diskusie o témach, ktoré sa dotýkajú našich tiel, rozhodovania a osudov. Vydaním knihy NAHLAS táto iniciatíva pre nás nekončí.

Ak chcete dostávať aktuálne informácie o tom, aké aktivity plánujeme v najbližšej budúcnosti, prihláste sa do nášho newslettra: https://zenskekruhy.sk/newsletter/

Zo srdca Vám ďakujeme!

Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová zo Ženských kruhov

Veľkorysý darca
40 €  •  9. 12. 2021 22:53
Láskavý darca
48 €  •  9. 12. 2021 22:32
Nini
17 €  •  9. 12. 2021 22:24
Ďakujeme, za všetko čo robíte pre ženy. Za vašu profesionalitu a čas.. a napriek všetkému stále pokračujete. Ste nádejou mnohých žien! #zenytopovedianahlas
Eva Š.
40 €  •  9. 12. 2021 19:23
Ďakujem za krásny projekt , konečne viem, že v “tom”
Veľkorysý darca
25 €  •  9. 12. 2021 19:15
Beata
30 €  •  9. 12. 2021 18:40
Dakujem moc za Vase usilie, ste super!
Eri
11 €  •  9. 12. 2021 15:30
Som neodolala a dufam, ze som to prave dorovnala na 10000🤣 lubime vas!
Rossella S.
25 €  •  9. 12. 2021 15:17
Tesim sa na knihu ;)
Veľkorysý darca
25 €  •  9. 12. 2021 14:50
Štedrý darca
20 €  •  9. 12. 2021 14:15
Ivana F.
30 €  •  9. 12. 2021 13:54
❤️
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  9. 12. 2021 10:57
Milý darca
25 €  •  9. 12. 2021 10:20
Heny
10 €  •  9. 12. 2021 10:19
Držím prsty a nech je takýchto projektov viac
Milý darca
10 €  •  9. 12. 2021 10:18
Štedrý darca
25 €  •  9. 12. 2021 9:16
Darca, ktorý je za každú dobrost
23 €  •  9. 12. 2021 9:15
Veľkorysý darca
25 €  •  9. 12. 2021 9:03
Veľkorysý darca
5 €  •  9. 12. 2021 9:00
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  9. 12. 2021 8:50
Diana
10 €  •  9. 12. 2021 7:47
Veľmi držim palce. Aj materbicu :)
Kat
5 €  •  9. 12. 2021 7:04
Ešte vám to pôjde 16 hodín 😉
Monika I.
25 €  •  9. 12. 2021 3:12
Vďaka za to čo robíte.Pamätám si ako mi mama na rodinnej oslave vravela o paušálom prestihavani hrádze akoby to bolo niečo normálne.Bolo to desivé. Vôbec to nie je nutné. Držím palce!
Darca, ktorý je za každú dobrost
28 €  •  9. 12. 2021 2:29
Veľkorysý darca
40 €  •  9. 12. 2021 0:41
Štedrý darca
80 €  •  9. 12. 2021 0:30
Darca, ktorý je za každú dobrost
17 €  •  9. 12. 2021 0:05
Nikol
10 €  •  8. 12. 2021 23:31
Vdaka za vsetky zeny a deti za to co robite! Pretoze na porode zalezi…velmi! Ja som si pren “usla” za hranice, verim vsak, ze aj vdaka vasej praci raz pride den, kedy nebudeme musiet utekat 🙏🏻
Veronika L.
5 €  •  8. 12. 2021 23:17
Dakujem ze ste a za vsetko co robite pre zeny🙏🏼 Nech sa vam dari🤍
Štedrý darca
28 €  •  8. 12. 2021 23:07
Veľkorysý darca
40 €  •  8. 12. 2021 23:05
Láskavý darca
10 €  •  8. 12. 2021 22:58
Milý darca
23 €  •  8. 12. 2021 22:49
Roman Fulop
25 €  •  8. 12. 2021 22:22
Drzim palce.
Štedrý darca
5 €  •  8. 12. 2021 21:13
Monika Š.
25 €  •  8. 12. 2021 21:07
Ako všetko čo robíte, aj tento počin stojí za to a veľmi držím palce aby to našlo to správne publikum!
Dobrosrdečný darca
25 €  •  8. 12. 2021 21:04
Dobrosrdečný darca
25 €  •  8. 12. 2021 20:59
Anet Vince
25 €  •  8. 12. 2021 20:37
Ďakujem Vám, že bojujete v mene všetkých žien. Za dobrú vec ❤️🙏
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  8. 12. 2021 20:29
Štedrý darca
25 €  •  8. 12. 2021 20:00
Štedrý darca
10 €  •  8. 12. 2021 19:31
Láskavý darca
5 €  •  8. 12. 2021 19:26
sobík
25 €  •  8. 12. 2021 19:13
Ďakujem ženám, ktoré s nami zdieľajú svoje príbehy, a Ženským kruhom, že im na to vytvárajú priestor. Ste skvelé.
Zuzana
5 €  •  8. 12. 2021 19:09
Dakujem za to, co robite!
GraviFit
300 €  •  8. 12. 2021 18:42
Zmena je nutná, musí prísť na viacerých stranách.Držme si palce ✊🤗❤️
Lenka T.
25 €  •  8. 12. 2021 18:29
Ďakujem za všetko čo robíte. Knižku budem mať v knižnici ako pripomienku a tiež na to, aby som ju posunula ľuďom, ktorí si ju budú potrebovať prečítať. Dúfam, že to vyjde! ❤️
Dobrosrdečný darca
10 €  •  8. 12. 2021 18:26
Dobrosrdečný darca
29 €  •  8. 12. 2021 18:19
Erika R.
25 €  •  8. 12. 2021 18:19
Nech to padne na úrodnú pôdu a dopomôže k zmene. Držím palce.
Kristína T.
30 €  •  8. 12. 2021 18:11
Ďakujem že to robíte ❤️
Štedrý darca
10 €  •  8. 12. 2021 17:55
Milý darca
80 €  •  8. 12. 2021 17:44
Ema H.
25 €  •  8. 12. 2021 17:41
Ďakujem za to, čo robíte <3
Láskavý darca
23 €  •  8. 12. 2021 17:32
321
123 €  •  8. 12. 2021 17:21
vytrvajte
Štedrý darca
5 €  •  8. 12. 2021 17:14
Drzim palce a dakujem za vasu pracu.
Dobrosrdečný darca
25 €  •  8. 12. 2021 17:14
Zuzana J.
25 €  •  8. 12. 2021 17:07
Drzim palce! Nech nase hlasy zneju vsade
Štedrý darca
25 €  •  8. 12. 2021 17:02
Kristína T.
25 €  •  8. 12. 2021 16:49
Ďakujem Vám za Vašu prácu ❤️
Štedrý darca
5 €  •  8. 12. 2021 16:20
Láskavý darca
25 €  •  8. 12. 2021 16:14
Dobrosrdečný darca
27 €  •  8. 12. 2021 16:00
Veľkorysý darca
23 €  •  8. 12. 2021 15:50
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  8. 12. 2021 15:42
Štedrý darca
25 €  •  8. 12. 2021 15:34
Milý darca
23 €  •  8. 12. 2021 15:32
vdacny podporovatel
5 €  •  8. 12. 2021 15:21
DAKUJEM vam za vase aktivity a dufam, ze pomoze 🖤
Veľkorysý darca
28 €  •  8. 12. 2021 14:52
Dobrosrdečný darca
5 €  •  8. 12. 2021 14:49
Veľkorysý darca
45 €  •  8. 12. 2021 14:16
Štedrý darca
25 €  •  8. 12. 2021 14:16
Dobrosrdečný darca
10 €  •  8. 12. 2021 14:07
Darca, ktorý je za každú dobrost
23 €  •  8. 12. 2021 13:26
Láskavý darca
5 €  •  8. 12. 2021 12:34
Veľkorysý darca
25 €  •  8. 12. 2021 12:13
Štedrý darca
20 €  •  8. 12. 2021 11:13
Monika
5 €  •  8. 12. 2021 10:58
Dúfam, že pomôže a pevne verím, že stihnete vyzbierať želanú sumu. Dakujem za to čo robíte ❤️
Veľkorysý darca
129 €  •  8. 12. 2021 10:54
Martina
17 €  •  8. 12. 2021 10:45
Velka vdaka za vsetko, co robite pre slovenske zeny
Milý darca
5 €  •  8. 12. 2021 10:40
Nina
10 €  •  8. 12. 2021 10:35
Držím palce nech kniha pomôže niečo zmeniť a ďakujem za iniciativu.
Láskavý darca
5 €  •  8. 12. 2021 10:22
Láskavý darca
25 €  •  8. 12. 2021 10:05
Milý darca
25 €  •  8. 12. 2021 9:45
Dobrosrdečný darca
25 €  •  8. 12. 2021 9:18
Michaela S.
25 €  •  8. 12. 2021 9:14
Ďakujem, že robíte to, čo robíte ♥️
Dobrosrdečný darca
23 €  •  8. 12. 2021 9:12
Štedrý darca
7 €  •  8. 12. 2021 9:09
Veľkorysý darca
25 €  •  8. 12. 2021 9:08
Láskavý darca
5 €  •  8. 12. 2021 8:52
kristina f.
50 €  •  8. 12. 2021 8:52
Dakujem za to co
Štedrý darca
5 €  •  8. 12. 2021 8:51
Láskavý darca
25 €  •  8. 12. 2021 8:35
Dobrosrdečný darca
5 €  •  8. 12. 2021 8:22
Sylvia
5 €  •  8. 12. 2021 8:21
Dúfam, že sa ešte nájde dosť ľudí, ktorí vás podporia a vyjde to
Láskavý darca
6 €  •  8. 12. 2021 8:20
Milý darca
25 €  •  8. 12. 2021 7:58
Milý darca
18 €  •  8. 12. 2021 7:56
Dobrosrdečný darca
25 €  •  8. 12. 2021 6:13
Milý darca
25 €  •  8. 12. 2021 1:06
Veľkorysý darca
25 €  •  8. 12. 2021 0:11
Dobrosrdečný darca
24 €  •  7. 12. 2021 22:55
Láskavý darca
25 €  •  7. 12. 2021 22:53
Veľkorysý darca
25 €  •  7. 12. 2021 22:40
Milý darca
5 €  •  7. 12. 2021 22:31
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  7. 12. 2021 22:29
Dobrosrdečný darca
55 €  •  7. 12. 2021 20:58
Andrea
10 €  •  7. 12. 2021 20:09
Držím vám palce a ďakujem za prácu, ktorú robíte.
Štedrý darca
17 €  •  7. 12. 2021 20:03
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  7. 12. 2021 19:25
Veľkorysý darca
30 €  •  7. 12. 2021 18:29
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  7. 12. 2021 18:22
Jan F.
25 €  •  7. 12. 2021 14:52
Veľkorysý darca
23 €  •  7. 12. 2021 14:45
Veľkorysý darca
25 €  •  7. 12. 2021 11:35
Katarína
5 €  •  7. 12. 2021 11:25
Veľmi Vám držím palce, aby Ste naďalej mohli robiť to, čo robíte.
Natalia
5 €  •  7. 12. 2021 10:42
Snáď aj malá suma pomôže k zmene.
Dobrosrdečný darca
25 €  •  7. 12. 2021 10:34
Dobrosrdečný darca
80 €  •  7. 12. 2021 10:26
Štedrý darca
20 €  •  7. 12. 2021 9:17
Veľkorysý darca
25 €  •  7. 12. 2021 0:16
Judita
50 €  •  6. 12. 2021 21:53
Veľa šťastia s týmto zaujímavým projektom!
Lucia B.
25 €  •  6. 12. 2021 16:02
Držím vám palce a ďakujem za vašu potrebnú prácu, pri ktorej chcete dať hlas ženám a nie ukričaným pánom v parlamente.
Adka
5 €  •  6. 12. 2021 14:30
Dakujeme!
Dobrosrdečný darca
50 €  •  6. 12. 2021 13:59
Štedrý darca
30 €  •  6. 12. 2021 13:58
Milý darca
25 €  •  6. 12. 2021 13:50
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  6. 12. 2021 13:41
Darca, ktorý je za každú dobrost
30 €  •  6. 12. 2021 12:34
Michaela S.
25 €  •  6. 12. 2021 12:06
Ďakujeme za to, čo robíte. ❤️
Darca, ktorý je za každú dobrost
30 €  •  6. 12. 2021 11:59
Veľkorysý darca
10 €  •  6. 12. 2021 8:44
Ivana
20 €  •  5. 12. 2021 23:35
Ďakujem za to čo robíte a ako to robíte už viac ako 10 rokov.
Štedrý darca
5 €  •  5. 12. 2021 19:42
Veľkorysý darca
23 €  •  5. 12. 2021 19:16
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  5. 12. 2021 18:23
Veľkorysý darca
5 €  •  5. 12. 2021 18:04
Láskavý darca
5 €  •  5. 12. 2021 17:54
Štedrý darca
20 €  •  5. 12. 2021 17:15
Veľkorysý darca
17 €  •  5. 12. 2021 17:01
Milý darca
5 €  •  5. 12. 2021 13:52
Veľkorysý darca
20 €  •  5. 12. 2021 13:45
Darca, ktorý je za každú dobrost
30 €  •  5. 12. 2021 12:12
Dobrosrdečný darca
30 €  •  5. 12. 2021 10:40
Dobrosrdečný darca
25 €  •  5. 12. 2021 10:38
Nikola
25 €  •  5. 12. 2021 9:16
Ďakujem, za vaše úsilie
Darca, ktorý je za každú dobrost
28 €  •  5. 12. 2021 9:12
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  5. 12. 2021 9:10
Dobrosrdečný darca
48 €  •  5. 12. 2021 9:07
Veľkorysý darca
40 €  •  5. 12. 2021 7:25
Štedrý darca
5 €  •  5. 12. 2021 1:02
Štedrý darca
25 €  •  5. 12. 2021 0:50
Štedrý darca
25 €  •  5. 12. 2021 0:39
Láskavý darca
10 €  •  5. 12. 2021 0:30
Láskavý darca
23 €  •  4. 12. 2021 23:48
Dobrosrdečný darca
10 €  •  4. 12. 2021 23:35
Štedrý darca
25 €  •  4. 12. 2021 22:51
Milý darca
25 €  •  4. 12. 2021 22:47
Milý darca
5 €  •  4. 12. 2021 21:42
Štedrý darca
28 €  •  4. 12. 2021 21:40
Veľkorysý darca
25 €  •  4. 12. 2021 21:34
Veľkorysý darca
40 €  •  4. 12. 2021 21:28
Dorota V
55 €  •  4. 12. 2021 20:54
Vďaka za tento projekt, dôležitý a potrebný
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  4. 12. 2021 16:47
Veľkorysý darca
20 €  •  4. 12. 2021 16:34
Dobrosrdečný darca
5 €  •  4. 12. 2021 15:14
Štedrý darca
25 €  •  4. 12. 2021 15:13
Láskavý darca
10 €  •  4. 12. 2021 14:20
Milý darca
149 €  •  4. 12. 2021 13:07
Veľkorysý darca
17 €  •  4. 12. 2021 11:24
Dobrosrdečný darca
40 €  •  4. 12. 2021 0:23
Milý darca
23 €  •  4. 12. 2021 0:20
Veľkorysý darca
17 €  •  4. 12. 2021 0:18
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  3. 12. 2021 21:31
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  3. 12. 2021 18:27
Darca, ktorý je za každú dobrost
23 €  •  3. 12. 2021 13:06
Kristina H.
50 €  •  3. 12. 2021 12:38
Ďakujem za vašu prácu a prajem všetko dobré!
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  3. 12. 2021 11:06
Veľkorysý darca
30 €  •  3. 12. 2021 10:45
Veľkorysý darca
10 €  •  3. 12. 2021 10:42
Láskavý darca
23 €  •  3. 12. 2021 10:42
Tina V.
17 €  •  3. 12. 2021 10:36
Vela zdaru vo vsetkom co robite :) robite to skvele a vzdy vas rada podporim!
Veľkorysý darca
80 €  •  3. 12. 2021 9:09
Martina S.
100 €  •  3. 12. 2021 7:00
Ďakujeme za to, čo robíte.
Samuel K.
25 €  •  2. 12. 2021 23:28
Veľa zdaru :)
Veľkorysý darca
25 €  •  2. 12. 2021 17:35
Monika K.
20 €  •  2. 12. 2021 16:07
Drzim palce a zdravim z Madridu! 💜
Miroslava Láncošová
5 €  •  2. 12. 2021 15:56
Ďakujem, že niečo také robíte❤️ Snáď aj tých 5€ pomôže
Veľkorysý darca
25 €  •  2. 12. 2021 13:57
Štedrý darca
5 €  •  2. 12. 2021 13:35
Milý darca
10 €  •  2. 12. 2021 12:36
Dobrosrdečný darca
55 €  •  2. 12. 2021 11:15
ivanhoe
23 €  •  2. 12. 2021 9:16
mnoho zdaru ...
Ivka
70 €  •  1. 12. 2021 16:11
Dakujem, ze prinasate do diskusie pribehy zien, ktore su spolocnostou prehliadane..
Veľkorysý darca
15 €  •  1. 12. 2021 15:33
Veľkorysý darca
30 €  •  1. 12. 2021 14:49
Milý darca
20 €  •  1. 12. 2021 11:33
Štedrý darca
50 €  •  1. 12. 2021 9:51
Silvia
5 €  •  1. 12. 2021 1:04
Verím, že pomôže.
Adriána I.
25 €  •  30. 11. 2021 20:40
Ďakujem Ženám ktoré sa rozhodli zdieľať svoj príbeh. 👏👏👏
kakauko
10 €  •  30. 11. 2021 13:02
kakauko je naj
Martin Hojsik
50 €  •  30. 11. 2021 10:27
poprosim ten druhy vytlacok do NR SR
Kybčan mravokárny
51 €  •  30. 11. 2021 7:19
Chováte sa ako opití milionári!
Kybcan smatlavy
50 €  •  29. 11. 2021 19:39
Poslal som 5ku?
memfer
30 €  •  29. 11. 2021 17:19
773
kypcan dezorientovany
28 €  •  29. 11. 2021 14:54
ö?
Ninja
27 €  •  29. 11. 2021 14:03
Ja som to nebol!
~ kypcan sutazivy
26 €  •  29. 11. 2021 12:37
co som horsi ako cv::be?
~ kypcan dobrosrdecny
25 €  •  28. 11. 2021 19:45
\o
Tina
10 €  •  28. 11. 2021 13:47
Dakujeme. Aj ked nezijem na SR velmi mi zalezi na tejto teme a som rada ze pomahate zenam.
Monika B.
17 €  •  28. 11. 2021 11:35
Ženy ste super! Držím Vám palce :)
PJ
50 €  •  27. 11. 2021 12:26
Držím palce, dôležitá knižka v neľahkej dobe
Dominika
17 €  •  27. 11. 2021 11:10
Veľmi vám fandím! Robíte super vec 💛
Lucia L.
25 €  •  27. 11. 2021 10:09
Tie pribehy musi byt pocut. Su hnacim motorom zmeny zdola. Silno drzim palce
Helena
55 €  •  26. 11. 2021 23:30
Ďakujeme
Veronika Dz.
50 €  •  26. 11. 2021 14:58
Veľmi Vám držím palce!
Zuzana Bajkaiová
30 €  •  25. 11. 2021 16:47
ĎAKUJEM
Scarlet
40 €  •  25. 11. 2021 12:30
Vela sil vam zelam!
Monika G.
25 €  •  24. 11. 2021 8:09
Ďakujem, za vašu prácu, ktorú roky robíte pre ženy.
Andrej L.
30 €  •  22. 11. 2021 19:49
Pekné, že sa snažíte
Tomáš H.
40 €  •  19. 11. 2021 13:40
Drzim palce
Iveta A.
40 €  •  18. 11. 2021 16:56
Drzim palce!
Majka
10 €  •  17. 11. 2021 23:07
to co robite ma obrovsky zmysel❤️Dakujeme
Helena D.
40 €  •  16. 11. 2021 19:47
drzim palce!
Barbora K.
30 €  •  14. 11. 2021 18:11
Spolu proti potlacaniu nasich prav
Veronika P.
80 €  •  12. 11. 2021 22:37
Ste najlepšie a som rada, že vás my, slovenské ženy, máme!
Martina B.
40 €  •  12. 11. 2021 9:38
Ďakujeme, že to robíte.
Lucia Plaváková
25 €  •  11. 11. 2021 23:25
Skvelé, že ste sa podujali vydať príbehy žien aj knižne!

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre pridanie zobrazení či odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený autorom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Napíšte nám

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu