Úspešne dokončené:

We help deaf Ukrainians in Eastern Slovakia

Získaných 0 € 3 962 €
od 37 darcov
 -
37 darcov
Celkom sa zapojilo
107 €
Priemerná výška daru
1 842 €
Najvyšší dar
48 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

We help deaf Ukrainians in Eastern Slovakia

Získaných 0 € 3 962 €
od 37 darcov
Dátum pridania
7. 3. 2022

Kto kampaň organizuje? – Who is organising the campaign?

DeafStudio is a civic association that was founded at the end of December 2008 in Presov, Slovakia. The members of DeafStudio are young Deaf people. They are dedicated to education, information about the culture of the Deaf community.

DeafStudio je občianske združenie, ktoré vzniklo koncom decembra 2008 v Prešove na Slovensku. Členmi DeafStudio sú mladí Nepočujúci. Venujú sa vzdelávaniu, informovaniu o kultúre komunít nepočujúcich.

Komu pomôžeme? – Who will we help?

Neighbouring Ukraine has been militarily invaded by the Russian Federation. Bombs are hitting cities and ports. The lives of deaf people are directly threatened. Deaf people on the run from war need our help. Donate and help with us! We are deaf from eastern Slovakia.

Team DeafStudio – www.deafstudio.net

https://deafstudio.net/deaf-ukraine/ 

Susednú Ukrajinu vojensky napadla Ruská federácia. Bomby dopadajú na mestá a prístavy. Životy nepočujúcich ľudí sú priamo ohrozené. Nepočujúci na úteku pred vojnou potrebujú našu pomoc. Darujte a pomôžte spolu s nami! Sme nepočujúci z východného Slovenska.

Tím DeafStudio – www.deafstudio.net

https://deafstudio.net/deaf-ukraine/ 

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

What exactly will the money from this campaign be used for?

Your donations will be used for gasoline (in Slovakia is very expesnive around 1,6–1,9 EUR/l) to take the deaf Ukrainians and for the deaf Ukrainans in case of emergency, food, accommodation and in case of emergency it is necessary to pay various expenses regarding the help of the deaf Ukrainians in eastern Slovakia.

Vaše dary budú použité na benzín (na Slovensku je veľmi drahý okolo 1,6–1,9 EUR/l) na prepravu nepočujúcich Ukrajincov a pre nepočujúcich Ukrajincov v prípade núdze, stravu, ubytovanie a v prípade núdze je potrebné zaplatiť rôzne výdavky týkajúce sa pomoci nepočujúcim Ukrajincom na východnom Slovensku.

Pavel Škrabák
50 €  •  21. 4. 2022 10:47
Dobročiný Darca
20 €  •  5. 4. 2022 11:35
Silvia Herdicka
50 €  •  4. 4. 2022 18:31
Môj dar je pre ukrajinských utečencov tým, čo potrebujú.
Štedrý darca
30 €  •  4. 4. 2022 11:36
Štedrý darca
300 €  •  23. 3. 2022 15:00
Veľkorysý darca
20 €  •  20. 3. 2022 10:30
Láskavý darca
20 €  •  15. 3. 2022 11:14
Dobrosrdečný darca
100 €  •  13. 3. 2022 16:43
Dobrosrdečný darca
20 €  •  12. 3. 2022 21:49
Štedrý darca
50 €  •  12. 3. 2022 17:00
Dobročiný Darca
100 €  •  12. 3. 2022 8:29
Milý darca
50 €  •  11. 3. 2022 20:27
Zuzana Knapová Daubnerová
50 €  •  11. 3. 2022 7:12
Milí priatelia, sme slovanská rodina. My za Ukrajinu, Ukrajina za nás 💙💛
Veľkorysý darca
50 €  •  11. 3. 2022 3:37
Dobrosrdečný darca
5 €  •  11. 3. 2022 3:09
Štedrý darca
150 €  •  11. 3. 2022 1:50
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  10. 3. 2022 22:07
Láskavý darca
50 €  •  10. 3. 2022 19:57
Veľkorysý darca
20 €  •  10. 3. 2022 19:04
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  10. 3. 2022 19:02
Veľkorysý darca
20 €  •  10. 3. 2022 17:10
Kirstin V.
20 €  •  10. 3. 2022 16:34
Stay Strong
Láskavý darca
100 €  •  10. 3. 2022 13:40
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  10. 3. 2022 11:11
Milý darca
10 €  •  10. 3. 2022 7:44
Milý darca
10 €  •  10. 3. 2022 6:28
Veľkorysý darca
150 €  •  10. 3. 2022 4:26
Štedrý darca
20 €  •  10. 3. 2022 3:47
Betsy Heilmann
5 €  •  9. 3. 2022 23:48
Courage! The world is watching. We care
Milý darca
5 €  •  9. 3. 2022 22:34
Milý darca
100 €  •  9. 3. 2022 16:37
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  9. 3. 2022 2:55
Off-The-Grid Missions
1 842 €  •  7. 3. 2022 22:39
Keep up the great work in Slovakia, we keep fighting together!
Láskavý darca
300 €  •  7. 3. 2022 20:00
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  7. 3. 2022 12:55
Dobročiný Darca
10 €  •  7. 3. 2022 10:45
Milý darca
5 €  •  7. 3. 2022 10:24

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Pridajte k tejto kampani Darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii. Odovzdávame vždy 100 % získanej sumy.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Buďte prvý, kto pridá Darcovskú výzvu


+ Pridať Darcovskú výzvu

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Napíšte nám